Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ugdymo planas 2019–2020 m. m.

Vadovo metų veiklos ataskaita 2018-01-18

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos veiklos planas 2018–2019 su priedais

Strateginio_plano įgyvendinimo priežiūra_2017–2018

2017–2018 m. metinis planas su priedais

20162017 m. metinio plano analizė 

 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra 2016 m.

Veivirženų Jurgio Šaulio gimnazijos strateginis planas 20152019 m.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas