PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos

direktoriaus 2018-08-29 įsakymu Nr. V-95

 

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS

ADMINISTRACIJOS IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2018–2019 m. m. Nr. 11

Direktorė

Laima Navickienė

I–IV -7.30–16.15

V- 7.30–15.00

 

Raštinės vedėja

Vilija Pozingienė

I–IV- 7.30–16.15

V- 7.30–15.00

 

Vyr. buhalterė

Albina Strumylienė

I–IV- 7.30–16.15

V- 7.30–15.00

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jurgita Rudienė

I–V- 7.20-17.35

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Karolis Pugačiauskas

I–V- 7.20-16.45

 

Direktoriaus pavaduotojas

ūkio reikalams

Vytautas Pozingis

I–IV- 7.30–16.15

V- 7.30–15.00

 

Specialistė viešiesiems

pirkimams organizuoti

Viktorija Norkutė

I–IV- 7.30–16.15

V- 7.30–15.00

Bibliotekininkė

Regina Mozerienė

I–V- 7.30–18.10

 

Muziejaus vadovė

Valdonija Karaliūnaitė

I–II- 8.00–18.30

Pietų pertrauka

11.00–11.30

11.40–12.10