MOKYKLOS PSICHOLOGO DARBO TIKSLAS:

Teikti psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams sprendžiant psichologines, ugdymosi, bendravimo bei elgesio problemas, bendradarbiaujant su tėvais, mokytojais, kitais specialistais ir institucijomis.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

  • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
  • prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Mokyklos psichologo darbo uždaviniai:

  • Teikti konsultacijas tėvams, mokytojams vaikų auklėjimo, ugdymo klausimais, padėti spręsti bendravimo problemas, konfliktines situacijas.
  • Bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos pagalbos mokiniui specialistais, teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
  • Sistemingai atlikti tyrimus, apklausas ir stebėjimus, identifikuojant mokinių gebėjimus, aiškinantis jų nesėkmių, mokymosi motyvacijos, elgesio sunkumų priežastis. Organizuoti mokytojų, tėvų ir mokinių apklausas ugdymo klausimais pagal administracijos užsakymus.
  • Dalyvauti prevencinėse programose bei organizuoti grupinius užsiėmimus siekiant gerinti mokinių socialinius ir psichologinius įgūdžius, tokiu būdu taip pat padedant mokiniams susiformuoti neigiamą požiūrį į rūkymą, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą.
  • Teikti šiuolaikiškas ir kokybiškas paslaugas gimnazijos bendruomenei verslumo, profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais. Padėti pasirinkti profesiją, suteikti žinių, bendravimo įgūdžių, kurie padėtų jaunimui efektyviau integruotis į darbo rinką.
  • Tęsti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, mokyklų psichologais, pedagogine – psichologine tarnyba, jaunimo organizacijomis.

PSICHOLOGO IR PSICHOLOGO ASISTENTO

2020–2021 MOKSLO METŲ KONSULTAVIMO LAIKAS 

Savaitės diena

Konsultavimo laikas

Specialistas

II

900–1400

Psichologė Erika Kuizinienė

III

800–1300

Psichologė Erika Kuizinienė

IV

900–1530

 

Psichologo asist.

Aneta Žukauskienė

V

830–1030

1300–1500

Psichologo asist.

Aneta Žukauskienė

 

Psichologo asist. Anetos Žukauskienės

2020-2021 m.m. kontaktinės valandos

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ugdymo skyriuose

Savaitės diena ir ugdymo skyrius

Darbo pradžia

Pirmadienis

(Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinio, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius)

900 – 1330

Antradienis

(Pašlūžmio pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius)

(Pėžaičių pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius)

 

900 – 1100

 

1130 – 1330

 

Penktadienis

(Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius)

830 – 1030

 

Į psichologą galima kreiptis Tamo žinute arba el. paštu:

Aneta Žukauskienė el.p.: anetazuk@gmail.com
Erika Kuizinienė el.p.: erika.kuiziniene@gmail.com

 

Psichologinę pagalbą taip pat galite gauti iš nemokamų psichologinių tarnybų.

Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

P.Cvirkos g. 19, LT-96134 Gargždai 
Tel. /faks. 45 39 45 
klrppt@gmail.com 
http://www.krsc.lt

 

Nemokama psichologinė pagalba telefonu:

Vaikų linija: Tel. 116 111

Daugiau informacijos: www.vaikulinija.lt

 

Jaunimo linija: Tel. 8 800 28888

Daugiau informacijos:

www.jaunimolinija.lt

 

Pagalbos moterims linija: Tel. 8 800 66366

Daugiau informacijos:

www.moters-pagalba.lt/linija

 

Vilties linija: Tel. 116 123

Daugiau informacijos:

www.kpsc.lt/vilties_linija.html