MOKYKLOS PSICHOLOGO DARBO TIKSLAS:

Teikti psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams sprendžiant psichologines, ugdymosi, bendravimo bei elgesio problemas, bendradarbiaujant su tėvais, mokytojais, kitais specialistais ir institucijomis.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

  • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
  • prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Mokyklos psichologo darbo uždaviniai:

  • Teikti konsultacijas tėvams, mokytojams vaikų auklėjimo, ugdymo klausimais, padėti spręsti bendravimo problemas, konfliktines situacijas.
  • Bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos pagalbos mokiniui specialistais, teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
  • Sistemingai atlikti tyrimus, apklausas ir stebėjimus, identifikuojant mokinių gebėjimus, aiškinantis jų nesėkmių, mokymosi motyvacijos, elgesio sunkumų priežastis. Organizuoti mokytojų, tėvų ir mokinių apklausas ugdymo klausimais pagal administracijos užsakymus.
  • Dalyvauti prevencinėse programose bei organizuoti grupinius užsiėmimus siekiant gerinti mokinių socialinius ir psichologinius įgūdžius, tokiu būdu taip pat padedant mokiniams susiformuoti neigiamą požiūrį į rūkymą, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą.
  • Teikti šiuolaikiškas ir kokybiškas paslaugas gimnazijos bendruomenei verslumo, profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais. Padėti pasirinkti profesiją, suteikti žinių, bendravimo įgūdžių, kurie padėtų jaunimui efektyviau integruotis į darbo rinką.
  • Tęsti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, mokyklų psichologais, pedagogine – psichologine tarnyba, jaunimo organizacijomis.

Psichologo asistentė Aneta Žukauskienė                   

I–IV- 9.00–14.30

nekontaktinės valandos

8.00–9.00; 14.30–17.00

V- nekontaktinės valandos

8.00–14.00

Psichologinę pagalbą taip pat galite gauti iš nemokamų psichologinių tarnybų.

 

Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

P.Cvirkos g. 19, LT-96134 Gargždai 
Tel. /faks. 45 39 45 
klrppt@gmail.com 
http://www.krsc.lt

 

Nemokama psichologinė pagalba telefonu:

Vaikų linija: Tel. 116 111

Daugiau informacijos: www.vaikulinija.lt

 

Jaunimo linija: Tel. 8 800 28888

Daugiau informacijos:

www.jaunimolinija.lt

 

Pagalbos moterims linija: Tel. 8 800 66366

Daugiau informacijos:

www.moters-pagalba.lt/linija

 

Vilties linija: Tel. 116 123

Daugiau informacijos:

www.kpsc.lt/vilties_linija.html