Menu Close

Psichologas

MOKYKLOS PSICHOLOGO DARBO TIKSLAS:

Teikti psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams sprendžiant psichologines, ugdymosi, bendravimo bei elgesio problemas, bendradarbiaujant su tėvais, mokytojais, kitais specialistais ir institucijomis.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

  • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
  • prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Mokyklos psichologo darbo uždaviniai:

  • Teikti konsultacijas tėvams, mokytojams vaikų auklėjimo, ugdymo klausimais, padėti spręsti bendravimo problemas, konfliktines situacijas.
  • Bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos pagalbos mokiniui specialistais, teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
  • Sistemingai atlikti tyrimus, apklausas ir stebėjimus, identifikuojant mokinių gebėjimus, aiškinantis jų nesėkmių, mokymosi motyvacijos, elgesio sunkumų priežastis. Organizuoti mokytojų, tėvų ir mokinių apklausas ugdymo klausimais pagal administracijos užsakymus.
  • Dalyvauti prevencinėse programose bei organizuoti grupinius užsiėmimus siekiant gerinti mokinių socialinius ir psichologinius įgūdžius, tokiu būdu taip pat padedant mokiniams susiformuoti neigiamą požiūrį į rūkymą, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą.
  • Teikti šiuolaikiškas ir kokybiškas paslaugas gimnazijos bendruomenei verslumo, profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais. Padėti pasirinkti profesiją, suteikti žinių, bendravimo įgūdžių, kurie padėtų jaunimui efektyviau integruotis į darbo rinką.
  • Tęsti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, mokyklų psichologais, pedagogine – psichologine tarnyba, jaunimo organizacijomis.

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS

Psichologo asist. Anetos Žukauskienės kontaktinio darbo laikas

2023 – 2024 m.m.

DARBO LAIKAS

Savaitės diena

Tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais laikas

Mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje

Pirmadienis

8.15 – 10.45 (Darželis)

 12.10 – 15.10 (Gimnazija)

Antradienis (Pėžaičiai, Veiviržėnai)

8.30 – 9.30 (Pėžaičiai)

 9.40 – 11.40; 12.10 – 15.10 (Gimnazija)

Trečiadienis (Pėžaičiai, Veiviržėnai)

8.30 – 10.00 (Pašlūžmis)

10.10 – 11.10; 11.40 – 15.10 (Gimnazija)

Ketvirtadienis (Judrėnai)

9.00 – 11.00

11.30 – 12.30; 13.15 – 14.15

 

Į psichologą galima kreiptis Tamo žinute arba el. paštu:

Aneta Žukauskienė el.p.: anetazuk@gmail.com

 

Psichologinę pagalbą taip pat galite gauti iš nemokamų psichologinių tarnybų.

Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

P.Cvirkos g. 19, LT-96134 Gargždai 
Tel. /faks. 45 39 45 
klrppt@gmail.com 
http://www.krsc.lt

 

Nemokama psichologinė pagalba telefonu:

Vaikų linija: Tel. 116 111

Daugiau informacijos: www.vaikulinija.lt

 

Jaunimo linija: Tel. 8 800 28888

Daugiau informacijos:

www.jaunimolinija.lt

 

Pagalbos moterims linija: Tel. 8 800 66366

Daugiau informacijos:

www.moters-pagalba.lt/linija

 

Vilties linija: Tel. 116 123

Daugiau informacijos:

www.kpsc.lt/vilties_linija.html

Skip to content