Menu Close

Meninė raiška

„Dailieji menai − vienintelis mokytojas, kuris nekankina žmonių.“ B. Šou. 
Jaunųjų mokyklos dailininkų saviraiška − žingsnelis į jaukaus, estetiško mokyklos interjero sukūrimą. Mokiniai savo kūrybiniais darbais ne tik žavi draugus, pažįstamus, svečius, bet ir paskatina juos kurti.

Šiltas sveikinimas tėvams, tėtukams, tėveliams, tėčiams, seneliams ir bočiams su Tėvo diena!

 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ir VŠĮ Klaipėdos rajono amatų centro jaunieji keramikai sveikina mamytes Mamų dienos proga

 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 6-13 metų mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda Žemės dienai

 

Baltų ženklai Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 8-IIIg klasių mokinių kūrybiniuose darbuose

 

2020 m. rudenį Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos III-IVg klasių mokiniai kūrė erdvines kompozicijas iš žolynų. Inovatyvaus folkloro magija ir etnokūrybos sintezė kuria užkalbėjimo meną. Virtuali paroda palankiai įvertinta Klaipėdos rajono Švietimo ir sporto skyriaus atstovų:

 

2021 m. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ir visų jos skyrių vaikai ir mokiniai savo kūrybinius darbus skyrė Lietuvos laisvės istorijai. Mokiniai įprasmina Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir kitas Lietuvai svarbias datas.

 

 

Meninės raiškos ugdymas gimnazijoje

Ugdymo procese labai svarbi mokinių ir mokytojų meninė raiška. Jos ugdymas mūsų gimnazijoje gražiai integruojamas į neformalųjį švietimą. Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė kurti, išreikšti save ne tik įvairių dalykų pamokose, bet ir būreliuose. Mokiniai, vadovaujami dailės ir technologijų mokytojų A. Giržadienės, V. Bliūdžiaus ir Ž. Jereminienės,  pamokose įgytas žinias sėkmingai taiko kurdami estetinę mokyklos aplinką, švenčių laukimo nuotaiką, svarbiausia – patiria džiaugsmą kurdami, turi galimybę suprasti ir vertinti meną ir savo gebėjimus.

Kiek išradingumo, spalvos ir formos dermės, harmonijos su aplinka patyrė parodos „Kalėdinė skrybėlė“ rengėjai ir žiūrovai gruodžio 21-osios dieną per ilgąją pertrauką, kiek kūrybinės išmonės, vaizduotės reikėjo lipdant iš molio angelėlius ir kuriant floristikos atvirukus per adventinio susikaupimo valandą muziejuje (A.Giržadienė, tautodailininkė E. Juknevičienė).

  

Visada kuo nors pradžiuginti, nustebinti geba pradinukai ir jų mokytojos. Motinos dieną gimnazijos aplinka papuošiama spalvotais drugeliais, gėlėmis, vėjo varpeliais. Mokytojams jų profesinės šventės proga sukuria meninę ir emocinę aplinką iš rudens gėrybių, gėlių. O kiek džiaugsmo ir jaudulio patiria pradinukai kurdami kalėdinę nuotaiką klasėse, šiemet – Profesijų savaitėje. Pradinukams meninius įgūdžius formuoti padeda šaunios jų mokytojos I. Raudonienė, N. Stonkuvienė, R. Bagdonavičienė, L. Mozerytė, V. Stonkuvienė.

Muzika ir daina – viena meninio ugdymo dalių, padedanti atsiskleisti mokinių vokalinėms galimybėms, emociniam pasauliui. Mokytoja Jovita Jokšienė turi sukaupusi gražią koncertinę patirtį dirbdama su jaunučių, jaunių, merginų chorais bei merginų vokaliniu ansambliu. Jie − rajono, šalies dainų švenčių, „Dainų dainelės“, „Gimnazijos balso“( II vieta Sandrai Juciūtei), „Augino močiutė“ konkursų , Gospel vokalinės muzikos festivalio dalyviai. Ne kartą turėjome progos gėrėtis darniu dainos skambėjimu, puikia kuriama nuotaika, bendrumo jausmo išgyvenimu Vasario 16-osios, Sausio 13-osios, Motinos ir Tėvo dienų, Paskutinio skambučio šventėse. Visa tai – gražios progos saviraiškai ir atsakomybei ugdytis.

Šokis – ne tik puiki emocijų, judesio išraiška, bet ir ideali priemonė, ugdanti meninį skonį, kurianti džiaugsmą ne tik šokėjui, bet ir žiūrovui. Gimnazijos šokių studijoje „Vija“ šio meno mokosi per 50 šokėjų jaunučių, jaunių ir merginų grupėse. Jiems vadovauja energinga, reikli mokytoja Sandra Leonauskienė. Mūsų šokėjai – ne tik gimnazijos renginių , bet ir rajono, šalies ir tarptautinių konkursų bei festivalių dalyviai. Šokdami lietuvių tautinius, charakterinius kitų tautų – rusų, japonų, ispanų, čigonų ir kt. – šokius, ieško savito šokio stiliaus, padeda vadovei kurti rūbus, sceninį įvaizdį, mokosi grakštumo, elegancijos.

Gražios kūrybinės patirties mūsų mokiniai sukaupia mokydamiesi meninio ugdymo dalykų Gargždų vaikų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyriuje, dalyvaudami gimnazijos renginiuose. Čia raiškos subtilybių, suprasti ir vertinti savosios kultūros savitumą moko kūrybiški ir išradingi mokytojai Jolanta Kudabienė, Alvydas Vozgirdas, Danutė ir Antanas Alseikos, Albertas Žilys, Sandra Venckutė, Violeta Gineitytė ir kiti. Ypatingo bendravimo būdo, estetinės ir emocinės patirties, išraiškos mokosi folkloro ansamblio „Veiviržėlė“ dalyviai. Dainuodami mūsų krašto dainas, žaisdami žaidimus, muzikuodami kanklėmis, skudučiais, dūdelėmis, ne tik išreiškia savo meninius gebėjimus, bet ir turi galimybę suvokti, jog protėvių kultūra yra didelė vertybė, kurią turime saugoti ir perduoti kitiems. Tai labai svarbu.

Sumaniai lietuviškos kultūros suvokimą bei šiuolaikinę laiko dvasią geba derinti mūsų mokiniai ir mokytojai dalyvaudami įvairiuose projektuose, konkursuose, šventėse. Gražių potyrių įgijo dalyviai, malonių išgyvenimų – žiūrovai mokslinėje konferencijoje ŽEMĖ – ŽMOGUS – VISATA, kurioje meninius ir kitus gebėjimus rodė ir žemesniųjų, ir aukštesniųjų klasių mokiniai. Suprasti ir vertinti meną kaip vieną saviraiškos būdų mėgina mūsų mokiniai dalyvaudami Talentų konkurse gimnazijoje, puikiais rezultatais pradžiugina bendruomenę jau antrus metus Švėkšnos gimnazijoje dalyvaudami šalies projekte „Pajūrio krašto gėlių fiesta“, kuriame šiemet Irma Saudargaitė tapo nugalėtoja (koordinuoja pavaduotoja R. Mockuvienė). Kaukių karnavale dalyviai sėkmingai kuria vaidybines sceneles, improvizuoja, šoka, dainuoja – taip atsiskleidžia mokinių pasaulio suvokimas, meniniai gebėjimai. Sėkmingiau tai padaryti padeda auklėtojos.

   

Meninio ugdymo dalykai padeda puoselėti asmenybės vertybių sistemą, atsiskleisti vaiko ir jaunuolio emociniam pasauliui, papildo pažinimą, menu ir grožiu praturtina ne tik dalyvio, bet ir klausytojo bei žiūrovo gyvenimą. Sėkmės ir kūrybinės išmonės visiems.

Mokytoja Irena Urbonienė, 2012 m. 

Skip to content