Menu Close

Vidaus tvarkos taisyklės

Data Aprašai
2023-11-27

KLAIPĖDOS RAJONO VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

2022-12-16

Smurto ir priekabiavimo prevencijos taisyklės

2022-09-01

Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės

2021-09-15

Savikontrolės tyrimų tvarkos aprašas 2021-09-15

2020-10-23

Nuotolinio ugdymo organizavimas

2020-11-03

Mokinių nemokamo maitinimo karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas

 

Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas

2021 m.

Ugdymo proceso organizavimo dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų vykdymo TVARKOS APR 2021

2020-06

Mokytojų darbo mokinių konsultavimo švietimo pagalbos teikimo neformalus ugdymo organizavimo Covid-19 ligos koronaviruso infekcijos atveju

 

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

2020-02-24

Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės

 

Smurto ir patyčių prevencijos intervencijos ir postvencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

Vaikų lankomumo ir užmokesčio už darželį aprašas

2019 m.

Lankomumo vertinimo tvarkos aprašas

 

Darbo apmokėjimo tvarka

 

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo tvarka

 

KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

2018 m.

Lygių galimybių politikos tvarka

2017 m.

Smurto prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Smurto atpažinimo kriterijai ir veiklos 

 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

 

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

2017 m.

VGK darbo organizavimo tvarka

2017 m.

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Data Mokinių pasiekimo gerinimas
 

Pamokų ir gimnazijos lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Data Sveikata
 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ugdymo proceso organizavimo dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų vykdymo tvarkos aprašas

2021-02

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimą apie įstaigoje patirtą traumą sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

2021-02

Savirūpos tvarka

2021-02

Pirmosios pagalbos organizavimo gimnazijoje tvarka

2021-02

Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas

2020-02-25

Informacija dėl koronoviruso

 

Asmens apžiūros higienos, pedikuliozės, niežų tvarkos aprašas

 

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

 

I pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

 

Traumų, sveikatos sutrikdymų aprašas

 

Vaistų administravimo tvarkos aprašas

 

Skip to content