Menu Close

Pagrindinis ugdymas

Paskirtis

Pagrindinis ugdymas yra privalomas, apima 5–10 klases. Paprastai jose mokosi 11–16 metų mokiniai. Jie ugdomi pagrindinėse mokyklose, progimnazijose, gimnazijose. Pagrindinio ugdymo 9–10 klasės atitinka I–II gimnazijų klases. Lietuvoje privaloma mokytis iki 16 metų.

Priėmimas

Paprastai mokykla priima jos aptarnavimo teritorijoje gyvenančius vaikus (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą), tačiau, jei klasėje lieka laisvų vietų, mokykla gali priimti ir iš kitų teritorijų. Priėmimas gali vykti visus mokslo metus. Dėl pateikiamų dokumentų sąrašo, priėmimo datų, gyvenamosios vietos registravimo poreikio ir kitų klausimų reikėtų kreiptis į pasirinktą mokyklą.

Mokestis

Ugdymas, išskyrus privačias bendrojo ugdymo mokyklas, nemokamas. Tėvai moka tik už papildomas paslaugas.

Skip to content