Kaip mums sekasi?

        Iš kur mes žinome?

                Ką darysime toliau?

 Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 2020–2021 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

 Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019–2020 m. m

 Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 2018–2019 m. m. veiklos kokybės isivertinimas