Menu Close

Administracija

Iš kairės į dešinę stovi: Karolis Pugačiauskas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Vilija Pozingienė – raštinės vedėja, Albina Strumylienė – vyr. buhalterė, Laima Rėbždienė – socialinė pedagogė, metodininkė, Vytautas Pozingis – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Antroje eilėje sėdi: Raimunda Mockuvienė, Laima Navickienė – direktorė.

Nuo 2018-08-20 direktoriaus pavaduotoja ugdymui yra Jurgita Rudienė

Nuo 2021-09-03  Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinio, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus direktorės pavaduotoja yra Laima Dargevičienė

Nuo 2020-09-01  vyr.buhalterė – Viktorija Norkutė

Skip to content