Tikslai ir uždaviniai:

 1. Komplektuoti bibliotekos fondą, atsižvelgiant į ugdymo  proceso poreikius. 
 2. Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus. 
 3. Padėti pedagogams organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant bibliotekoje esančius informacijos šaltinius. 
 4. Mokyti moksleivius praktiškai panaudoti atitinkamus informacinius įgūdžius. Nustatyti darbo valandas pagal vartotojų poreikius.
 5. Skatinti susidomėjimą skaityti. 
 6. Rengti literatūrines parodas, rekomenduoti skaityti knygas įvairiomis temomis. 
 7. Vesti trumpas bibliografines apžvalgas bei pokalbius su mokiniais. 
 8. Supažindinti su katalogu ir jo naudojimosi taisyklėmis. 
 9. Garantuoti greitą knygų išdavimą iš fondo. 
 10. Padėti vartotojui surasti reikiamą medžiagą bibliotekoje. 
 11. Užtikrinti gimnazijos bendruomenės aprūpinimą informaciniais šaltiniais.

     Bibliotekininkė  Regina Mozerienė  
               

Bibliotekos ir skaityklos darbo laikas: Kasdien 8.00−17.00

Skaitykloje teikiamos ir profesinio informavimo paslaugos.

 

Modernizuota Veiviržėnų gimnazijos biblioteka

2012 metais gimnazijos biblioteka atvėrė duris savo skaitytojams dar modernesnė. Sausio 26 d. biblioteką pasiekė paskutinė projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ užsisakyta kompiuterinė įranga.

2008 m. rugsėjį pateikėme paraišką Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl dalyvavimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos  ,,Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ ir   buvome sėkmingai atrinki.  Per šį projektą mūsų biblioteka šiuo metu yra aprūpinta naujais baldais (kompiuteriniais, skaitytojo stalais ir  kėdėmis, knygų ir ekspozicinėmis lentynomis, nauja katalogine, kontuarais ir kt.) bei įranga (baltąja lenta, daugiafunkciniais kopijavimo, spausdinimo aparatais, muzikiniu centru, projektoriumi, nešiojamu ekranu, dokumentų įrišimo įrenginiu, informacinėmis lentomis, brūkšninių kodų skaitytuvu, kvitų spausdintuvu, 14 naujų kompiuterių).  Iš viso gavome paramą už 67 937 Lt. Bibliotekos darbuotojos, lankytojai džiaugiasi pagerėjusiomis darbo sąlygomis, pagražėjusia aplinka bei tikisi, kad projekto dėka mokyklos bendruomenei pavyks pasiekti geresnių mokymosi, darbo rezultatų.