Menu Close

Mokinių prezidentūra

MOKINIŲ PREZIDENTŪRA (toliau − Prezidentūra)  – Gimnazijos savivaldos institucija, į kurią  išrenkama 10−15 mokinių iš kiekvienos 8−12 klasės:

1. Atstovai į Prezidentūrą renkami klasės susirinkime, dėl balsavimo procedūros pobūdžio susitarus susirinkimo dalyviams;

2. Prezidentūra renkama 2 metams;

3. Prezidentūros funkcijos:

3.1. svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių moksleiviškų renginių planus;

3.2. koordinuoja visų moksleivių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį darbą ir laisvalaikį;

3.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;

3.4. svarsto moksleivių teisių Gimnazijoje ir už Gimnazijos ribų klausimus;

3.5. dalyvauja rajono Jaunimo reikalų tarybos veikloje;

3.6. deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;

3.7.  Prezidentūra už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus.

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinių prezidentūros nariai 2021-2022 mm.

Eil. nr

Vardas, pavardė

Klasė

Pareigos

1.       

Austėja Norvaišaitė

III

Prezidentė

2.       

Kamilė Brazauskaitė

III

Prezidentės pavaduotoja, renginių fotografavimas

3.       

Rūta Poškaitė

III

Renginių organizavimas

4.       

Benita Budrytė

III

Renginių organizavimas, dekoracijos

5.       

Marija Liaudanskytė

III

Renginių organizavimas

6.       

Austėja Uselytė

III

Renginių organizavimas

7.       

Gabrielius Arnašius

III

Renginių organizavimas

8.       

Jonas Linkus

III

Renginių organizavimas

9.       

Greta Saulevyčiūtė

III

Renginių organizavimas

10.   

Deividas Tiriūnas

IV

Garso aparatūra

11.   

Mantė Norkaityė

IV

Renginių organizavimas

12.   

Akvilė Žukauskaitė

II

Renginių organizavimas

13.   

Danielė Radžiūtė

II

Renginių organizavimas

14.   

Vytautė Žemgulytė

I

Renginių organizavimas, dekoracijos

15.   

Ieva Dirgėlaitė

I

Renginių organizavimas, dekoracijos

16.   

Domantas Juodiškis

I

Renginių organizavimas

17.   

Armandas Dargis

I

Renginių organizavimas

18.   

Vaidas Lomsargis

II

Renginių organizavimas

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinių prezidentūros 2021-2022 metų veiklos planas

 

Skip to content