MOKINIŲ PREZIDENTŪRA (toliau − Prezidentūra)  – Gimnazijos savivaldos institucija, į kurią  išrenkama 10−15 mokinių iš kiekvienos 8−12 klasės:

1. Atstovai į Prezidentūrą renkami klasės susirinkime, dėl balsavimo procedūros pobūdžio susitarus susirinkimo dalyviams;

2. Prezidentūra renkama 2 metams;

3. Prezidentūros funkcijos:

3.1. svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių moksleiviškų renginių planus;

3.2. koordinuoja visų moksleivių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį darbą ir laisvalaikį;

3.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;

3.4. svarsto moksleivių teisių Gimnazijoje ir už Gimnazijos ribų klausimus;

3.5. dalyvauja rajono Jaunimo reikalų tarybos veikloje;

3.6. deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;

3.7.  Prezidentūra už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinių prezidentūros 2020–2021 metų nariai ir jų pareigos

Eil.

nr.

Vardas, pavardė

Klasė

Pareigos

1.

Austėja Norvaišaitė

II

Prezidentė

2.

Kamilė Brazauskaitė

II

Prezidentės pavaduotoja, Facebook paskyros administravimas, renginių fotografavimas

3.

Rugilė Ruškytė

IV

Renginių organizavimas, Facebook paskyros administravimas

4.

Aistė Kundrotaitė

IV

Renginių organizavimas

5.

Monika Žąsytytė

IV

Renginių organizavimas

6.

Linita Rėbždaitė

IV

Renginių organizavimas

7.

Dominga Pleikytė

IV

Renginių organizavimas, Facebook paskyros administravimas

8.

Jonas Šalčius

III

Renginių organizavimas

9.

Deividas Tiriūnas

III

Garso aparatūra

10.

Laurynas Vitkus

III

Renginių organizavimas

11.

Mantė Norkaitytė

III

Renginių organizavimas, Facebook paskyros administravimas

12.

Ieva Balčiūnaitė

III

Renginių organizavimas

13.

Jokūbas Stulpinas

III

Renginių organizavimas, garso aparatūra

14.

Rūta Poškaitė

II

Renginių organizavimas

15.

Justina Dirgėlaitė

II

Renginių organizavimas

16.

Benita Budrytė

II

Renginių organizavimas, dekoracijos

17.

Marija Liaudansytė

II

Renginių organizavimas

18.

Akvilė Žukauskaitė

I

Renginių organizavimas

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinių prezidentūros 2020–2021 metų veiklos planas