Menu Close

Mokinių prezidentūra

MOKINIŲ PREZIDENTŪRA (toliau − Prezidentūra)  – Gimnazijos savivaldos institucija, į kurią  išrenkama 10−15 mokinių iš kiekvienos 8−12 klasės:

1. Atstovai į Prezidentūrą renkami klasės susirinkime, dėl balsavimo procedūros pobūdžio susitarus susirinkimo dalyviams;

2. Prezidentūra renkama 2 metams;

3. Prezidentūros funkcijos:

3.1. svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių moksleiviškų renginių planus;

3.2. koordinuoja visų moksleivių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį darbą ir laisvalaikį;

3.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;

3.4. svarsto moksleivių teisių Gimnazijoje ir už Gimnazijos ribų klausimus;

3.5. dalyvauja rajono Jaunimo reikalų tarybos veikloje;

3.6. deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;

3.7.  Prezidentūra už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus.

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinių prezidentūros nariai 2022-2023 mm.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Pareigos
1. Armandas Dargis IIg Prezidentas
2. Luka Švabaitė IIg Prezidento pavaduotoja, renginių organizavimas
3. Rūta Poškaitė IVg Renginių organizavimas
4. Benita Budrytė IVg Renginių organizavimas, dekoracijos
5. Marija Liaudanskytė IVg Renginių organizavimas
6. Austėja Uselytė IVg Renginių organizavimas
7. Kamilė Brazauskaitė IVg Renginių organizavimas
8. Austėja Norvaišaitė IVg Renginių organizavimas
9. Greta Saulevyčiūtė IVg Renginių organizavimas
10. Deivilė Kuprytė IIg Renginių organizavimas, renginių fotografavimas
11. Evita Deringytė Ig Renginių organizavimas
12. Austėja Juciūtė Ig Renginių organizavimas
13. Akvilė Žukauskaitė IIIg Renginių organizavimas
14. Danielė Radžiūtė IIIg Renginių organizavimas, renginių fotografavimas
15. Vytautė Žemgulytė IIg Renginių organizavimas, dekoracijos
16. Kajus Jasinskas IIg Garso aparatūra
17. Domantas Juodiškis IIg Garso aparatūra
18. Dominykas Stiopkinas 8 Renginių organizavimas

2022-2023 mokinių prezidentūros renginių planas

 

Skip to content