Menu Close

Mokinių prezidentūra

MOKINIŲ PREZIDENTŪRA (toliau − Prezidentūra)  – Gimnazijos savivaldos institucija, į kurią  išrenkama 10−15 mokinių iš kiekvienos 8−12 klasės:

1. Atstovai į Prezidentūrą renkami klasės susirinkime, dėl balsavimo procedūros pobūdžio susitarus susirinkimo dalyviams;

2. Prezidentūra renkama 2 metams;

3. Prezidentūros funkcijos:

3.1. svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių moksleiviškų renginių planus;

3.2. koordinuoja visų moksleivių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį darbą ir laisvalaikį;

3.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;

3.4. svarsto moksleivių teisių Gimnazijoje ir už Gimnazijos ribų klausimus;

3.5. dalyvauja rajono Jaunimo reikalų tarybos veikloje;

3.6. deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;

3.7.  Prezidentūra už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus.

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinių prezidentūros nariai 2023-2024 mm.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Pareigos
1. Armandas Dargis IIIg Prezidentas
2. Luka Švabaitė IIIg Prezidento pavaduotoja, renginių organizavimas
3. Goda Ruškytė 8 Renginių organizavimas, renginių fotografavimas
4. Austėja Knyzerytė 8 Renginių organizavimas, renginių fotografavimas
5. Deivilė Kuprytė IIIg Renginių organizavimas, renginių fotografavimas
6. Evita Deringytė Ig Renginių organizavimas
7. Akvilė Žukauskaitė IVg Renginių organizavimas
8. Danielė Radžiūtė IVg Renginių organizavimas, renginių fotografavimas
9. Vytautė Žemgulytė IIIg Renginių organizavimas, dekoracijos
10. Kajus Jasinskas IIIg Garso aparatūra
11. Domantas Juodiškis IIIg Garso aparatūra
12. Dominykas Stiopkinas Ig Renginių organizavimas
13. Deimantė Žemgulytė IIIg Renginių organizavimas
14. Nojus Kempė IIIg Garso aparatūra, dekoracijos
15. Augustas Uselis IIIg Renginių organizavimas, dekoracijos
16. Mantvydas Kundrotas IIg Renginių organizavimas, dekoracijos
17. Laura Lygnugarytė IVg Renginių organizavimas, tekstu rašymas
18. Skaistė Saunorytė IVg Renginių organizavimas, tekstu rašymas

2023-2024 mokinių prezidentūros renginių planas

 

Skip to content