Menu Close

Mokinių veikla

Neformaliajam švietimui valandos skiriamos pagal turimas mokinio krepšelio lėšas, mokinių pageidavimus, mokytojų pasiūlytas programas, gimnazijos tradicijas:

 1. Sporto neformalaus švietimo užsiėmimams ( 5–8 kl., I–II kl., III–IV kl.) – 4 val.

 2. Jaunių ir jaunučių chorams ( 1–4 kl., 5–8 kl.)  – 2 val.;

 3. Vokaliniams ansambliams, solistams ( 5–8 kl., I–II kl.) – 2 val.;

 4. Fotonui ( I–II kl.) – 1 val.;

 5. Programavimui ( III–IV kl.) – 1 val.;

 6. Dailei, projektų ir konkursų rengimui ( I–II kl.) – 1 val.;

 7. Jaunimo projektams, mokinių savivaldai ( III–IV kl.) – 1 val.;

 8. Jauniesiems tyrėjams ( 1–4 kl.) – 1 val.;

 9. Šokiams  ( 1–4 kl., 5–8 kl., I–II kl.) – 8 val.;

 10. Raiškiam žodžiui (1–4 kl.) – 1 val.;

 11. Amatams: audimas – mažasis gobelenas (1–4 kl.) – 1 val.

 12. Fotografijai (III–IV kl.) – 1 val.

 13. Mergaičių ansamblis (1–4 kl., 5–8 kl.) – 4 val.

 14. Keramika (III–IV kl.) – 1 val.

Pagal turimas mokinio krepšelio lėšas, neformaliojo švietimo grupėje nustatomas minimalus 7 mokinių skaičius (direktoriaus 2011-08-29  įsakymas Nr. V-81 ).

Skip to content