Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas prie 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės ataskaitos 2021 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-12-31

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020-12-31

Aiškinamasis raštas 2020-06-30

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-06-30

Finansinės ataskaitos 2020-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-03-31 1 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-31

Aiškinamasis raštas 2019 1 ketv.

Finansinės būklės ataskaita 1 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. 3 ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 3 ketv.

Finansinės būklės ataskaitas 2018 m. 3 ketv. Nr. 2

Finansavimo sumų ataskaita 2018 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I ketv. 1

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I ketv. 2

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. I ketv.

 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita Nr. 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita Nr. 2

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketv. Nr. 1

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketv. Nr. 2

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv. Nr. 1

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv. Nr. 2

Finansavimo sumos 2017 m. I ketv.

Finansavimo sumos Nr. 1

Finansavimo sumos Nr. 2

Finansinės būklės ataskaita Nr. 1

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenys

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžiop 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita  Nr. 2

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m, gruodžio 31d. duomenis 

Aiškinamasis raštas, 2016 m.

 Veiklos rezultatų ataskaita 3 ketv, 2016

Finansinės būklės ataskaita 3 ketv., 2016 Nr. 1

Finansinės būklės ataskaita 3 ketv., 2016 Nr. 2

 Finansavimo sumų ataskaita 3 ketv., 2016

Aiškinamasis raštas prie 2016 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų

Aiškinamasis raštas prie 2016 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita 2016 I ketv. 1

Finansinės būklės ataskaita 2016 I ketv. 2

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 I ketv.

Aiškinamasis raštas 2015 m.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. Nr.1

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. Nr.2

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. Nr. 1

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. Nr. 2

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015.06.30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015.06.30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas  prie 2015 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content