Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Data Aiškinamieji raštai
2022 m. – 12 – 31

Aiškinamasis raštas

2022 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas

2022 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas

2021 – 06

Aiškinamasis raštas

2021 – 09

Aiškinamasis raštas

2021 – 12 – 31

Aiškinamasis raštas

2021 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas

2020 – 09 – 30

Aiškinamasis raštas

2020 – 06 – 30

Aiškinamasis raštas

2020 – 12 – 31

Aiškinamasis raštas

2019 – 09 – 30

Aiškinamasis raštas

2019 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas

Data Finansinės ataskaitos
2022 – 12 – 31

VG FA

2022 – 09 – 30

VG FA

2022 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys

2022 – 03 – 31

VG FA

2020 – 06 – 30

VG FA

2021 – 09 – 30

Finansinės ataskaitos 

2021 – 06 – 30

FINANSINĖS ATASKAITOS

2021 m. IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita

2021 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos

2020 – 03 – 31

Finansinės ataskaitos

2020 – 06 – 30

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 – 09 – 30 III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 – 12 – 31

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 – 05 – 15

Finansinės būklės ataskaita

2019 – 06 – 30 II ketv.

Finansinės ataskaitos

2019 – 09 – 30

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 – 12 – 31

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketv. 2

Finansinės būklės ataskaitas

2018 m. I ketv. 1

Finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketv. 2

Finansinės būklės ataskaita

 
 
Skip to content