Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Data Aiškinamieji raštai
2024 m. I ketvirtis

Aiškinamasis rašas ir ataskaita

2023 m. IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

2023 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

2022 m. – 12 – 31

Aiškinamasis raštas

2022 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

2022 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

2021 – 06

Aiškinamasis raštas

2021 – 09

Aiškinamasis raštas

2021 – 12 – 31

Aiškinamasis raštas

2021 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas

2020 – 09 – 30

Aiškinamasis raštas

2020 – 06 – 30

Aiškinamasis raštas

2020 – 12 – 31

Aiškinamasis raštas

2019 – 09 – 30

Aiškinamasis raštas

2019 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Data Finansinės ataskaitos
2023-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys

2023 – 06 – 30

VG FA

2023 – 03 – 31

VG FA

2022 – 12 – 31

VG FA

2022 – 09 – 30

VG FA

2022 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2022 – 03 – 31

VG FA

2020 – 06 – 30

VG FA

2021 – 09 – 30

Finansinės ataskaitos 

2021 – 06 – 30

FINANSINĖS ATASKAITOS

2021 m. IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

2021 m. I ketvirtis

Finansinės ataskaitos

2020 – 03 – 31

Finansinės ataskaitos

2020 – 06 – 30

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 – 09 – 30 III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 – 12 – 31

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 – 05 – 15

Finansinės būklės ataskaita

2019 – 06 – 30 II ketvirtis

Finansinės ataskaitos

2019 – 09 – 30

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 – 12 – 31

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketvirtis 2

Finansinės būklės ataskaitas

2018 m. I ketvirtis 1

Finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketvirtis 2

Finansinės būklės ataskaita

Data Veiklos rezultatų ataskaitos
2018 m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Data Finansavimo sumų ataskaitos
 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. I ketvirtis

Finansavimo sumų ataskaita

Data Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
2024 m. II ketvirtis

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

2024 m. I ketvirtis

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

2020 m. II ketvirtis

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Skip to content