Menu Close

Kalbos

Anglų kalba

Užduotis parengė anglų kalbos mokytoja Aušra Dara.

Klasė Pamokų temos
7 kl. Types of films
7 kl. Sports
5 – 7 kl. Laipsniavimas
5 – 6 kl. Past Simple and Past Continuous
6 kl. PROFESSIONS
5 kl. Adverbs of frequency
5 – 6 kl. COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
5 kl. Adverbs of frequency
5 – 6 kl. COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 
5 -7 kl. Laipsniavimas 
5 – 6 kl. Past Simple and Past Continuous 
6 kl. PROFESSIONS 
7 kl. Sports
7 kl. Types of films
3 – 4 kl. Natural disasters
4 – 5 kl. Prepositions of time
5 – 6 kl. House and furniture
5 – 6 kl. Natural-disasters
5 – 6 kl. Places in town. Giving directions
5 – 7 kl. Present simple or continuous tense
7 – 8 kl. Natural disasters
8 kl. Saving animals. Verb tenses
8 – 10 kl. Passive voice
9 kl. Defining relative clauses
10 kl. Passive voice
10 – 12 kl. Verb tenses

Lietuvių kalba

Užduotis parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Irena Juciuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ramutė Stankuvienė.

Klasė Pamokų temos
5 kl. Būdvardis 
5 – 6 kl. Velykos 
6 kl. Veiksmažodis 
7 kl. Neasmenuojamosios kalbos dalys 
8 kl. Dalyvis 
8 kl. Vientisinio sakinio sintaksė 
8 kl. Vientisinio sakinio skyryba
9 – 10 kl. Kūrybinis rašymas
9 – 10 kl. Leksikologija, morfologija, sintaksė
9 – 10 kl. Literatūros autoriai ir kūriniai
9 – 10 kl. Kūrybinis rašymas(1)
9 – 10 kl. Literatūros žinių gilinimas
9 – 10 kl. Raštingumo ugdymas
11 – 12 kl. Kalbos ugdymas
11 – 12 kl. Literatūros teorija (2)
11 – 12 kl. Literatūros teorija
11 – 12 kl. Meninės raiškos priemonės
  Biblijos įvaizdžių prasmė
  Naujažodžių vartojimas
5 – 6 kl. Buitinės pasakos „Gudri merga“
5 – 6 kl. Frazeologizmai
5 – 6 kl. Jonas Biliūnas „Kliudžiau“
5 – 6 kl. Šatrijos Ragana „Vyšnios“
5 – 6 kl. Vytautė Žilinskaitė „Robotas ir peteliškė“
5 – 6 kl. P. Cvirka „Vaikų karas“
7 – 8 kl. A. de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“ I dalis
7 – 8 kl. A. de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“ II dalis
7 – 8 kl. A. Mickevičius „Gražina“
7 – 8 kl. Maironis „Trakų pilis“
7 – 8 kl. Vytautas Mačernis. Sonetai

Pradinis ugdymas (Lietuvių kalba)

Užduotis parengė pradinių klasių mokytoja metodininkė Loreta Toleikienė.

Klasė Pamokų temos
1 kl. Žodžių su raidėmis „s“ ir „š“ rašyba
2 kl. Įsidėmėtinos rašybos žodžiai
3 kl. Mišrieji dvigarsiai
3 kl. Sakinio skyrybos ženklai
4 kl. Sakinio skyrybos ženklai  
4 kl. Sakinio dalys

 

Skip to content