Menu Close

Kalbos

Anglų kalba ( Types of films)

Anglų kalba ( Sports)

Anglų kalba ( laipsniavimas)

Anglų kalba ( Past Simple and Past Continuous)

Anglų kalba (PROFESSIONS)

Anglų kalba (Adverbs of frequency)

Anglų kalba (COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS)

Anglų kalba Adverbs of frequency

Anglų kalba COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 

Anglų kalba Laipsniavimas 

Anglų kalba Past Simple and Past Continuous 

Anglų kalba PROFESSIONS 

Anglų kalba Sports

Anglų kalba Types of films

Anglų kalba 3–4 kl. Natural disasters

Anglų kalba 4–5 kl. Prepositions of time

Anglų kalba 5–6 kl. House and furniture

Anglų kalba 5–6 kl. Natural-disasters

Anglų kalba 5–6 kl. Places in town. Giving directions

Anglų kalba 5–7 kl. Present simple or continuous tense

Anglų kalba 7–8 kl. Natural disasters

Anglų kalba 8 kl. Saving animals. Verb tenses

Anglų kalba 8–10 kl. Passive voice

Anglų kalba 9 kl. Defining relative clauses

Anglų kalba 10 kl. Passive voice

Anglų kalba 10–12 kl. Verb tenses

 

Lietuvių k. 5 klasė būdvardis 

Lietuvių k. 5-6 klasės Velykos 

Lietuvių k. 6 klasė Veiksmažodis 

Lietuvių k. 7 klasė Neasmenuojamosios kalbos dalys 

Lietuvių k. 8 klasė Dalyvis 

Lietuvių k. 8 klasė Vientisinio sakinio sintaksė 

Lietuvių k. 8 klasė Vientisinio sakinio skyryba

Lietuvių k. ir literatūra  9–10 kl. Kūrybinis rašymas

Lietuvių k. 9–10 kl. Leksikologija, morfologija, sintaksė

Lietuvių k. ir literatūra 9–10 kl. Literatūros autoriai ir kūriniai

Lietuvių k. ir literatūra 9–10 kl. Kūrybinis rašymas(1)

Lietuvių k. ir literatūra 9–10 kl. Literatūros žinių gilinimas

Lietuvių k. 9–10 kl. Raštingumo ugdymas

Lietuvių k. 11–12 kl. Kalbos ugdymas

Lietuvių k. ir literatūra 11–12 kl. Literatūros teorija (2)

Lietuvių k. ir literatūra 11–12 kl. Literatūros teorija

Lietuvių k. 11–12 kl. Meninės raiškos priemonės

Lietuvių k. ir literatūra Biblijos įvaizdžių prasmė

Lietuvių k. Naujažodžių vartojimas

Lietuvių k. ir literatūra 5–6 kl. Buitinės pasakos „Gudri merga“

Lietuvių k. ir literatūra 5–6 kl. Frazeologizmai

Lietuvių k. ir literatūra 5–6 kl. Jonas Biliūnas „Kliudžiau“

Lietuvių k. ir literatūra 5–6 kl. Šatrijos Ragana „Vyšnios“

Lietuvių k. ir literatūra 5–6 kl. Vytautė Žilinskaitė „Robotas ir peteliškė“

Lietuvių k. ir literatūra 5–6 klasės P. Cvirka „Vaikų karas“

Lietuvių k. ir literatūra 7–8 kl. A. de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“ I dalis

Lietuvių k. ir literatūra 7–8 kl. A. de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“ II dalis

Lietuvių k. ir literatūra 7–8 kl. A. Mickevičius „Gražina“

Lietuvių k. ir literatūra 7–8 kl. Maironis „Trakų pilis“

Lietuvių k. ir literatūra 7–8 kl. Vytautas Mačernis. Sonetai

 

Pradinis ugdymas 1 klasė lietuvių kalba. Žodžių su raidėmis „s“ ir „š“ rašyba

Pradinis ugdymas 2 klasė lietuvių kalba. Įsidėmėtinos rašybos žodžiai

Pradinis ugdymas 3 klasė lietuvių kalba. Mišrieji dvigarsiai

Pradinis ugdymas 3 klasė lietuvių kalba. Sakinio skyrybos ženklai

Pradinis ugdymas 4 klasė lietuvių kalba. Sakinio skyrybos ženklai  

Pradinis ugdymas 4 klasė lietuvių kalba. Sakinio dalys

 

Skip to content