Menu Close

Veiklos, renginiai

Biologijos mokytojos metodininkės D. Vepštienės atviros pamokos.

 

 

Gamtos mokslų mokytojai gegužės mėnesį  (2022 m.) gimnazijoje organizavo patyriminę veiklą ,,Tyrėjų  naktis‘. Veikloje dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.

Nuostabi patyriminė diena Klaipėdos Universiteto Botanikos sode

Džiaugiamės ne tik puikiu rudeniniu oru, bet ir tyrinėjimai, surengtomis edukacijomis: ,,Gamtos kodas“, ,,Lobių dėžutė“. Susipažinome su augalų savybėmis ir iš gamtinės medžiagos mokėmės austi, gaminome sapnų gaudykles, rišome puokštes. Keliaudami Botanikos sodu ieškojome lobio. Rastą „lobį“- gamtos dovanas talpinome asmeninėje „Lobių dėžutėje“. Smagu ieškoti, stebėti, tyrinėti ir atrasti. Džiugu – puiki patirtis, bet ir nesmagu, kiek daug ko nežinome.

KK komanda

2020 m. spalis

 

KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA

                                                              Veiklos ,,Tyrėjų naktis“ aprašymas                                                                                                

 2020-10-15

,,Tyrėjų naktis“- išskirtinis renginys mūsų gimnazijoje, kurio metu pradinių klasių ir gamtos mokslų mokytojai kvietė mokinius dalyvauti bandymuose,  eksperimentuose ir pristatyti projektinius darbus.

TIKSLAS: Sudominti jaunus žmones gamtos mokslais.

UŽDAVINIAI:

 1. Susipažinti su gamtos mokslų inovacijomis.
 2. Suteikti galimybę pasijusti išradėjais.
 3. Pasimatuoti mokslininko-tyrėjo specialybę.

DALYVIAI: 1–4, 5–8 klasių mokiniai.

VEIKLOS:

 1. Pirmos klasės bandymas su vandeniu ,,Besiskleidžiantis žiedas“. Mokytoja Nijolė Stonkuvienė.
 2. Antros klasės bandymas ,,Spalvoti muilo burbulai“. Mokytoja Loreta Toleikienė.
 3. Trečios klasės bandymas ,,Šokinėjantis kiaušinis“. Mokytoja Irena Raudonienė.
 4. Ketvirtos klasės bandymas ,,Kaip ištraukti monetą iš vandens?“. Mokytoja Virginija Stonkuvienė.
 5. 8 klasės tyrimas ,,Chromatografija“. Iš augalų išskyrė chlorofilą ir stebėjo chromatografijos reiškinius. Mokytoja Angelė Bružienė.
 6. 5 klasės tyrimas ,,Mišinių gamyba ir jų išskirstymas“. Mokytoja Angelė Bružienė.
 7. 7 klasei pristatyti projektai: ,, Natūralių trąšų poveikis pupelių augimui“ (darbą pristatė 8 klasės mokinė Augustė Gečaitė), ,,Veiviržėnuose esančių vandens telkinių vandens tyrimas“ (darbą pristatė Monika Šaulytė ir Greta Saulevyčiūtė, II g klasės mokinės). Mokytoja Diana Vepštienė
 8. Fizikos mokytojas Adomas Neimontas su 8 klasės mokiniais atliko tris darbus: 1. Molekulinės fizikos reiškinių modeliavimas. 2. Rezerfordo bandymo modelis. 3. Fizikiniai reiškiniai ir jų eksperimentinis pagrindimas savos gamybos priemonėmis. Mokiniai A. Dargis, N. Eglynas.

 

,,Tyrėjų nakties“ organizatoriai gamtos mokslų mokytojai:

Angelė Bružienė, Adomas Neimontas, Diana Vepštienė.

Nuoroda Pradinukai – „Jaunieji tyrėjai“ taip pat prisidėjo prie „Tyrėjų nakties“ veiklų.

Nuoroda „Chemikų siurprizas“

KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA

Savaitgalio stovykla „Gamtos mylėtojai“

2020 m. spalio 16–18 d.

Stovykla buvo skirta smalsiems ir žingeidiems moksleiviams. Norinčių vykti atsirado net 18. Stovyklos moksleiviai laukė nekantraudami. Mokiniai nepabijoję žvarbaus oro, penktadienio pavakare rinkosi mokyklos kieme.

Vykome į Kintus, apsistojome Kintų Vydūno kultūros centre. Kai moksleiviai įsikūrė savo laikinuose namuose, iškart išskubėjo į pirmąją edukaciją – gamino Kuršmarių vėtrunges. Dabar jos puošia gimnazijos foje, o vėliau keliaus į vaikų namus.

Sekanti edukacija buvo emalio dirbtuvėse. Teko gaminti papuošalą-sagą, kuriam reikia be galo daug kruopštumo ir kantrybės. Darbas su emaliu nėra lengvas: reikia laukti, kol drėgnas emalis išdžius, o tada jį  „kepti“ 850°C temperatūroje 20 sekundžių. Stebėjome degimo procesą ir nuosėdų susidarymą. Po gero pusvalandžio mūsų rankas jau puošė apyrankės su emaliuota sagute. Pasak Viltės, „buvo geriausia edukacija, kurios rezultatas puošia mano ranką“.

Užsukome ir į Kintų muziejų, kuriame turėjome galimybę susipažinti su neregių gyvenimu. Apsilankėme pojūčių kambaryje. Ir dar kartą įsitikinome, kad žmogaus jutimo organai labai svarbūs. Penktokė Deimantė dalijosi įspūdžiais: ,,man buvo baisu, kai reikėjo užsimerkus į dėžutę įkišti ranką ir pasakyti, ką lieti.“ O edukacijos vadovė pabrėžė, kad ten zoologijos sodas, bet gyvūnų šerti nereikia. Emocijos liejosi nevaržomai: kas riktelėjo, kas iš baimės sustingo. Taip pat užėjome į vidinio tilsmo kambarį. Pasak Vydūno, vidinis tilsmas – tai būtis su savimi, kur gali pažinti save. Kambaryje groja muzika, kuri ramina ir leidžia pasinerti į save.

Pavalgę gardžius pietus vykome pasigrožėti Rusnės sala. Pasivaikščiojome Nemuno pakrante bei nuvykome prie vietos, kur kadaise stovėjo Peterso tiltas, kurio dalį 1944 m. susprogdino atsitraukiantys vokiečiai, o likusias metalo dalis naujieji šeimininkai atidavė į metalo laužą.

Iš Rusnės vykome į Šilutę pasivaikščioti po Lietuvininkų gatvę ir apžiūrėti Šilutės sekretus – atgijusią Šilutės miesto istoriją, įrėmintą stikliniuose kambarėliuose, kurie nakties metu yra apšviesti.

Po vakarienės viena iš stovyklos vadovių suskirstė mus į grupes ir prasidėjo darbas. Turėjome sukurti pavadinimą, šūkį ir prisistatymą. Darbas truko valandą. Po to kiekviena komanda pristatė savo darbus, kuriuos vertino komisija. Išrinktas geriausias prisistatymas. Tada pagal pasirinktos dainos melodiją reikėjo ją sudainuoti. Čia virė įnirtinga kova. Laimėjo Viltės komanda.

Antrąją dieną vykome į Ventės ragą. Ten sužinojome, kur, kaip, kada ir kodėl žieduojami paukščiai. Nors oras buvo šaltas, nepabijojome užlipti ir į švyturį. Aplankėme  muziejų, kuriame sužinojome daugiau apie paukščius bei patikrinome savo žinias atlikdami testą.

Visi moksleiviai buvo patenkinti, laimingi ir susižavėję. Visi norėtų į tokią stovyklą nuvykti dar kartą ilgesniam laikui. Dėkojame mus lydėjusioms pavaduotojai ugdymui Jurgitai Rudienei ir biologijos mokytojai metodininkei Dianai Vepštienei.

8 klasės mokinė Vytautė Žemgulytė

 

KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA

METODINĖS DIENOS „AŠ GALIU“  APRAŠYMAS

 2020 m. spalio 27 d.

METODINĖS DIENOS ANOTACIJA (aktualumas, reikalingumas)

Gabiems mokiniams dažnai kyla socialinės adaptacijos problemų, nes jie intelektine branda pralenkia savo bendraamžius, išgyvena stresą dėl bendraamžių ar kitų suaugusiųjų asmenų spaudimo laikytis įprastų grupės normų ar „neperžengti ribų“. Tai gabiems mokiniams gali sukelti savęs vertinimo krizes, slopinti jų kūrybiškumą, motyvaciją mokytis. Todėl mokytojui, siekiančiam atpažinti ir tobulinti gabių mokinių gebėjimus, kūrybiškumą, savarankiškumą ir motyvaciją, svarbu modeliuoti mokymosi veiklą, remiantis konstruktyvistiniais metodais, pasitelkiant meistriškumo ir savarankiško mokymosi metodus, aukštesnio lygmens mąstymo reikalaujančias užduotis, bendradarbiavimo metodus. Ši Metodinė diena skiriama mokytojams, siekiantiems didinti gabių mokinių motyvaciją, kūrybiškumą, mokymosi efektyvumą, tobulinti aukštesnio lygmens gebėjimus ir mokymosi įgūdžius.

TKSLAS:

Tobulinti mokytojų gebėjimus veiksmingai ugdyti gabius mokinius, pritaikant ugdymo turinį prie šių mokinių gebėjimų, poreikių ir interesų.

Uždaviniai:

 1. Plėtoti mokytojų žinias apie gabumų ir talento sąvokas, gabių vaikų mokymosi ypatumus, konstruktyvistinį požiūrį į mokymą ir mokymąsi.
 2. Tobulinti mokytojų supratimą ir gebėjimus apie gabių mokinių ugdymą, pritaikant jiems tinkamus metodus ir ugdymo turinį, skatinantį gabių mokinių kūrybiškumą ir saviraiškos galimybes.
 3. Ugdyti mokytojų gebėjimus kurti ir pritaikyti ugdymosi aplinkas gabiems mokiniams.
 4. Ugdyti mokytojų gebėjimą tinkamai diferencijuoti ugdymą, parinkti ir naudoti efektyvius gabių vaikų poreikius atitinkančius metodus, aukštesnio lygmens mokymosi užduotis.

DALYVIAI: Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui speacialistai.

VIETA: Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

LAIKAS: 2020 m. spalio 27 d. 9.00 val.

TRUKMĖ: 6 akademinės valandos (iš jų 3 valandos namų darbams)

TURINYS IR PRANEŠĖJAI:

 1. Gabių vaikų ugdymo ypatumai (A. Vanagienė)
 2. Gabių mokinių ugdymas pradinėse klasėse (L. Toleikienė)
 3. Gabių mokinių ugdymas lietuvių k. pamokose. (R. Stankuvienė)
 4. Gabių mokinių ugdymas matematikos pamokose (T. Kvecienė)
 5. Gabių mokinių ugdymas anglų kalbos pamokose (A. Vanagienė)
 6. Namų darbų skyrimas
 7. Refleksija

METODINĖS DIENOS ORGANIZATORIAI: Anglų k. mokytoja metodininkė Alma Vanagienė, Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Ramutė Stankaitienė

Pranešimai:

Anglų k. mokytoja A. Vanagienė. „Gabių vaikų ugdymas anglų kalbos pamokose“

Lietuvių k. mokytoja R. Stankuvienė. „Gabių mokinių ugdymas lietuvių k. pamokose“

Anglų k. mokytoja A. Vanagienė. „Gabių vaikų ugdymo aspektai“

Pradinių kl. mokytoja L. Toleikienė. ,,Aš galiu”

Matematikos mokytoja T. Kvecienė. „Darbas su gabiais mokiniais matematikos pamokose“

 

RESPUBLIKINĖS  NUOTOLINĖS KONFERENCIJOS

,,TIRK, ATRASK IR BŪSI PASTEBĖTAS“ PROGRAMA

2020 -12 -17

12.30 – 12.35   Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorės Laimos Navickienės sveikinimas.

12.35 – 12.45     Švenčionėlių karaliaus Mindaugo gimnazija. ,, Saugok orą, tai gyvavimo prasmė“

12.45 – 12.55      Švenčionėlių karaliaus Mindaugo gimnazija. ,,Dirvožemio tyrimai, atradimai ir jų svarba

12.55 – 13.05     Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija. ,,Dirvožemio kokybės įtaka pipirnių augimui

13.05 – 13.15     Lapių pagrindinė mokykla. ,,Paslaptingas bičių gyvenimas

13.15 – 13.25     Pertrauka

13.25 – 13.35     Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija. ,,Medaus savybių tyrimas

13.35 – 13.45     Gargždų ,,Minijos“ progimnazija. ,,Dantų pastos savybių tyrimas

13.45 – 13.55     Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija. ,,Molekulinės fizikos reiškinių modeliavimo prietaisas

13.55 – 14.05     Pertrauka

14.05 – 14.15     Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija.  „Saugau aplinką aš, saugok ir tu! Tiriamoji veikla.“

14.15 – 14.25     Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija. „Saugau aplinką aš, saugok ir tu! Ekologinis švietimas.“

14.25 – 15.00                     Konferencijos refleksija ir uždarymas

 

 

Skip to content