Menu Close

Gimnazijos himnas

 

Žodžiai Margaritos Sūdžienės

Muzika Mintautės Sūdžiūtės

 

Jau liepsnoja klevas kieme,

Saulės šilumą širdys geria.

Jau skambutis, imk gėlę – eime,

Tam kieme bus vaikystei gera.

 

Pried. Mokykla, mokykla,

Mūs likimo šviesi valanda.

Mokykla, mokykla,

Mūs vaikystės buveinė šventa.

 

Skruzdėlyno pradinio triukšme

Skaičiai, linijos, spalvos rikiuojas.

Kol bevilkdamas mintį žeme,

Štai žmogus ats

istoja ant kojų.

Pried.

Inkilėlyje klasės šiltam

Dygsta plunksnos ančiukui iš lėto.

Kad pajutęs – per ankšta čia jam –

Balta gulbe jaunystėn išlėktų.

Pried.

Ak, plasnokit, galingi sparnai.

O, širdie, nebijoki aukščio.

Čia, kur tu pirma gyvenai,

Tavo žygių gimtinė laukia.

Pried.

 

Parsisiųsti himną mp3 formatu

Skip to content