Studija įkurta 2004 m. joje šoka apie 30 šokėjų (7–18metų  ). Jiems vadovauja Sandra Leonauskienė. Šokių studija yra parengusi  daug koncertinių programų. Yra koncertavusi Latvijoje, Bulgarijoje bei daugelyje Lietuvos miestų.