Menu Close

Specialusis pedagogas

 Specialiojo pedagogo funkcijos gimnazijoje:

  • atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir ruošia dokumentus PPT;
  • organizuoja mokiniams grupines bei individualias specialiąsias pratybas, kuriose lavina ir koreguoja pažinimo funkcijas, šalina akademines spragas, padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • konsultuoja mokytojus, mokytojų padėjėjus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • bendrauja su mokiniais bei jų tėvais, formuodamas teigiamas nuostatas specialiųjų poreikių vaikų atžvilgiu;
  • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.

 

Vyr. specialiosios pedagogės Ramunės Bagdonavičienės

DARBO LAIKAS

2023-2024 m.m.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktaienis

8.00 – 15.00

Pietų pertrauka

13.00 – 13.30

8.00 – 10.00

(Darželis)

11.00 – 14.00

Pietų pertrauka

10.00 – 10.30

8.0014.00

Pietų pertrauka

14.00 – 14.30

 

8.00 – 10.00

(Darželis)

11.00 – 14.00

Pietų pertrauka

10.00 – 10.30

8.00 – 8.30

(Darželis)

9.00 – 14.00

Pietų pertrauka

8.30 – 9.00

R. Bagdonavičienė – Specialiosios pedagogės veiklos planas 2023m.

Skip to content