Menu Close

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

10 Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, gaus standartizuotas gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemones ir įrangą, skirtą atlikti tyrimus, eksperimentus, laboratorinius darbus ir kitas praktines veiklas. Mokyklos papildomai gaus kompiuterinės įrangos, būtinos skaitmeninėms priemonėms ugdymo procese naudoti ir vykdyti pasiekimų patikrinimus. Dalyvaujant projekte bus plečiamos praktinės žinių pritaikymo galimybės, kurios didins mokinių mokymosi motyvaciją ir padės gerinti jų pasiekimus.

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d. 

Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur. 

Daugiau informacijos apie projektą: 

https://www.nsa.smm.lt/projektai/veikiantys-projektai/projektas-ugdymo-priemones-mokykloms/

https://www.facebook.com/share/p/z6TXRAw24E6MdDyT/

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001

 

Posted in Naujienos
Skip to content