Menu Close

Darbo užmokestis

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

2022 m. 1 ket. vidutiniai darbo užmokesčiai

Eil.

Nr.

Darbuotojai

Etatų skaičius 2022  m.

I ketvirtis

 

 

 Vidutinis mėnesinis atlyginimas per 2022 m.

I ketvirtį

1.

  Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui

3

2693,95

2.

Mokytojai

54,55

1900,50

3.

Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą (logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai, mokytojo padejėjai)

22,13

1053,07

4.

Administracijos darbuotojai (raštinės vedėja, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, ūkvedis, buhalteriai, muziejininkas, viešųjų pirkimų specialistas)

9

1345,86

5.

Pagalbiniai darbuotojai (vairuotojas, valytojos, valgyklos darbuotojos, darbininkai, kūrikai)

36,5

860,12

 

 

 

Skip to content