Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

2021 m. 1 ket. vidutiniai darbo užmokesčiai

Pareigybė

Vidutinis etatų skaičius

Pilno etato vidutinis Bruto darbo užmokestis

Bibliotekininkas

1,25

1287,36

Buhalteris

1,5

1055,07

Darbininkai

8

642

Direktoriaus pavaduotojai

3,25

1833

Kiemsargis

3,25

642

Mokytojo padėjėjas

9,28

862,56

Mokytojai

41,03

1559,3

Pailgintos dienos mokytojas

1,75

1046,5

Vairuotojai

4

1023,8

Valytojos

10,75

642

Virėjas

5,5

883,1