Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinio, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.

Buveinė: Mokyklos g. 22 A, Judrėnų mstl., LT 96272 Klaipėdos r. sav.

Prie Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus skyrius prijungtas 2020 m. rugsėjo 1-ąją. Skyriuje veikia mišraus amžiaus vaikų grupė (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas), kurią lanko 11 vaikų. Taip pat veikia dvi jungtinės pradinės klasės, jungtinė 5–6 klasė ir 8, 9 klasės (mokosi 40 mokinių).

Skyriuje dirba pagalbos mokiniui specialistai: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. Dirba nuoširdus ir draugiškas mokytojų kolektyvas.

Mokyklos patalpos tvarkingos ir jaukios. 2020 metais įrengta maitinimo patalpa.

Veikia dainavimo, sporto, jaunųjų informatikų būreliai. Už trijų kilometrų nuo Judrėnų yra lakūno Stepono Dariaus gimtinė – muziejus, kur mokiniams vyksta netradicinės pamokos, o taip pat mokiniai gali lankyti ir Stepono Dariaus vaikų skraidymo mokyklą. Tai asociacija, kurioje vaikams (nuo 9 metų amžiaus) ir jaunimui vykdomas aviacinis švietimas.
Vasaros metu vaikai ir jaunimas mokomi skraidyti mokomuoju sklandytuviu LAK-16M, rengiamos mokomosios stovyklos, treniruotės, varžybos.

Mokykla įsikūrusi gražiame gamtos kampelyje: šalia gražus tvenkinys ir senas parkas, kuriame liuoksi voverės ir aptvertoje teritorijoje ganosi danielių banda…

Turime erdvią ir jaukią sporto salę, kurioje mokiniai mielai žaidžia krepšinį, tinklinį, stalo tenisą.

 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų pradinių klasių tvarkaraštis, 1 pusm.

Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus skyriaus pamokų tvarkaraštis, 2 pusm.

Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus skyriaus pamokų laikas

 

Tradiciškai dvyliktąjį kartą Judrėnų mokyklos mokiniai dalyvavo  tarptautiniame vaikų meno projekte „KURPAITĖ MAMAI“

 

Mokyklos bendruomenės patys mažiausieji ,,Kiškiukai-Pelėdžiukai” tradiciškai dalyvauja akcijoje ,,Darom“ ir skuba į pagalbą gamtai. Siekiame, kad stebėdami ir imituodami suaugusiųjų elgesį, vaikai rūpinsis aplinkos tvarka ir švara; suvoks, kodėl reikia tausoti gamtą; susipažins su atliekų rūšiavimo tvarka; stengsis atliekas rūšiuoti tinkamai.