Menu Close

Judrėnų skyrius

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinio, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.

Buveinė: Mokyklos g. 22 A, Judrėnų mstl., LT 96272 Klaipėdos r. sav.

Prie Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus skyrius prijungtas 2020 m. rugsėjo 1-ąją. Skyriuje veikia mišraus amžiaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų grupė. Taip pat veikia jungtinės pradinės klasės, pagrindinio ugdymo klasės.

Skyriuje dirba pagalbos mokiniui specialistai: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. Dirba nuoširdus ir draugiškas mokytojų kolektyvas.

Mokyklos patalpos tvarkingos ir jaukios. 2020 metais įrengta maitinimo patalpa.

Veikia dainavimo, sporto, jaunųjų informatikų būreliai. Už trijų kilometrų nuo Judrėnų yra lakūno Stepono Dariaus gimtinė – muziejus, kur mokiniams vyksta netradicinės pamokos, o taip pat mokiniai gali lankyti ir Stepono Dariaus vaikų skraidymo mokyklą. Tai asociacija, kurioje vaikams (nuo 9 metų amžiaus) ir jaunimui vykdomas aviacinis švietimas.

Vasaros metu vaikai ir jaunimas mokomi skraidyti mokomuoju sklandytuviu LAK-16M, rengiamos mokomosios stovyklos, treniruotės, varžybos.

Mokykla įsikūrusi gražiame gamtos kampelyje: šalia gražus tvenkinys ir senas parkas, kuriame liuoksi voverės ir aptvertoje teritorijoje ganosi danielių banda…

Turime erdvią ir jaukią sporto salę, kurioje mokiniai mielai žaidžia krepšinį, tinklinį, stalo tenisą.

JUDRĖNŲ STEPONO DARIAUS UGDYMO SKYRIAUS 5–10 KLASIŲ TVARKARAŠTIS 2023–2024 M. M. I pusmetis

JUDRĖNŲ STEPONO DARIAUS MOKYKLOS SKYRIAUS PRADINIO UGDYMO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023–2024 m. m. I pusmetis

JUNGTINĖS GRUPĖS „KIŠKIUKAI-PELĖDŽIUKAI“ (3-6 metų vaikų) DARBO GRAFIKAS

Tolerancijos žibintas Judrėnuose

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  inicijavo tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16–osios paminėjimą. Šiais metais siūlomas Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos žibintas! Minėjimui idėją pasiūlė Panevėžio “Šaltinių” progimnazijos Tolerancijos ugdymo centras.

Šviesa asocijuojasi su gėriu, pozityvumu. Šių metų simbolis – Tolerancijos žibintas- skirtas skleisti toleranciją, gėrį. Tolerancija reiškia pakantumą priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius.

Judrėnų Stepono Dariaus skyriuje Tolerancijos diena  paminėta draugiškai, jaukiai. Prieš tai vyko kūrybinės dirbtuvės, kur kiekvienas mokinys gamino savo žibintą.

Renginio metu mokytojai ir mokiniai aiškinosi tolerancijos sąvoką, kalbėjo apie jos atspindžius tautosakoje, literatūroje, Šventame Rašte. Mokiniai žadėjo būti tolerantiški ir iškėlė žibintus – gėrio ir šviesos simbolius. Skirstėsi pasijutę geresni, dvasioje pakylėti

Arūnas Mikalauskas,

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas.

Pasaulinės Žemės dienos paminėjimas Judrėnų Stepono Dariaus skyriuje

Kovo 16 d. 7 ir 10 klasių mokiniai kartu su geografijos mokytoja Ugne Ruibiene dalyvavo nuotolinėje konferencijoje „Įdomioji ekologija“, kurią organizavo „Žaliasis taškas“. Konferencijos metu mokiniai prisiminė, kaip teisingai reikia rūšiuoti bei kokia yra rūšiavimo svarba. Taip pat sužinojo apie draugiškas aplinkai alternatyvas: pakuotės pagamintos iš jūržolių, šviestuvai ir įvairūs interjero elementai pagaminti iš perdirbto popieriaus, multifunkcinis stalas, ekspozicinės priemonės ir kitos interjero detalės – iš pluoštinių kanapių. Taip pat kaip pasitelkus meninius sugebėjimus ir kūrybiškumą atnaujinti jau nenešiojamus drabužius.

Kovo 21 d. L. Buikienė ir E. Jurkaitienė organizavo 5, 7 ir 10 klasės mokiniams išvyką į termofikacinę jėgainę UAB ,,Gren Klaipėda“. Ši įmonė, naudodama išrūšiuotas, perdirbimui nebetinkančias komunalines ir pramonines atliekas, gamina šilumą ir elektrą. Termofikacinė jėgainė atlieka reikšmingą vaidmenį atliekų tvarkymo grandinėje bei prisideda prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo Lietuvoje. Tokio tipo jėgainė yra pirmoji ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.  Pagaminta šiluma tiekiama į centralizuotą Klaipėdos šilumos tinklą, o elektra – į nacionalinį elektros tinklą. Įmonė perdirba 255 000 tonų atliekų per metus, pagamina 67 MW šilumos energijos, 20 MW elektros energijos.

Pramoginė – edukacinė programa “Mokslininkas”

Po atostogų grįžome pailsėję, o į mokslus kibti padėjo žaismingi moksliniai eksperimentai! Užsiėmimą vedė nuotaikinga mokslininkė Edita, vaikai netruko įsitraukti, liejosi emocijos ir kiekvienas norėjo tapti aktyviu dalyviu. Pasirodo, sumaišę vandenį, aliejų, actą, sodą, gauname įdomų burbuliuojantį skystį. Atlikome bandymus su sausu ledu, išmokome be vėjo užgesinti ugnį, įsidrąsinome atlikti net ,,degančios rankos” eksperimentą! Neišsigandome (beveik) sprogimų, rankose laikėme debesėlį su laimės prieskoniu, šaudėme dujomis ir tyrinėjome elektros iškrovas. Kartais mokslas išties būna linksmas! Atsisveikindama mokslininkė patarė mokiniams daryti prasmingus darbus, domėtis, protingai eksperimentuoti.

Tolerancijos diena

Klaipėdos raj. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus mokyklos skyrius lapkričio 16 prisijungė prie pilietinės iniciatyvos ir paminėjo Tolerancijos dieną. Mokyklos bendruomenė suprojektavo ir pastatė tolerancijos namą. Statytojų komanda dirbo draugiškai: vieni – mūrijo sienas, kiti – klojo stogą, treti – ant namelio parašė žodį ,,Tolerancija” ir dekoravo namelį savo vardų pirmosiomis raidėmis.

Judrėnų mokyklos bendruomenė džiaugiasi nauju statiniu ir mokosi būti tolerantiški vieni kitiems.

 

Kraštotyrininkų būrelis

Turbūt dažną iš mūsų mokykliniais laikais viliojo gyvenamosios vietovės paslaptingi, mažai žinomi objektai, tad juos išlandžioję galėjome būti savotiškais apylinkių kelionių vadovais. Ne išimtis – judrėniškiai mokiniai, jau kuris laikas kalbantys apie paslaptingą tunelį ir griuvėsius. Su būreliu kraštotyrininkų pabandėme apžiūrėti ir  prakalbinti praeities ženklus bei liudininkus. Kaip žinia, mokyklos teritorija bei aplinkinė vieta iki sovietinės okupacijos buvo Judrėnų dvaro nuosavybė, tad galėjome daryti prielaidą, jog esame prie minėto ūkinio komplekso pastato likučių.  Apklausus vyresnį iš vietos gyventojų paaiškėjo, jog čia buvo modernus to meto dvaro gyvulių tvartas, su rampomis, kuriomis pašarai arklių vežimais būdavo užvežami ir sandėliuojami ant viršaus. Iš ten vėliau per angas buvo  metami  žemyn ir dalijami gyvuliams, kurie stovėjo dvejomis eilėmis. Po tvarto apačia įrengtuose tuneliuose į bėginius vežimėlius patekdavo atliekos , gyvulių mėšlas. Ant vieno iš bėgių dešimtokas Oskaras Zobiela pastebėjo  užrašą – THYSSEN 1940, bei matomai firmos ženklą.  Be to išlikę didžiulių akmeninių pamatų, raudonų plytų fragmentai. Minėti radiniai patvirtino, jog tai dvaro laikų   statiniai, su tuo metu naudotais importiniais įrenginiais, tad kartu su mokiniais galbūt kiek plačiau praskleidėme dar vieną Judrėnų praeities puslapį…

Arūnas Mikalauskas

Kraštotyros būrelio vadovas

O buvo taip  Judrėnuose…

Tarptautinę mokytojo dieną gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus skyriuje pedagogus pasitiko išskirtine apranga pasidabinę mokiniai.  Padedami pavaduotojos ugdymui Laimos Dargevičienės bei muzikos mokytojos Vilijos Norvilienės dešimtokai vedė improvizuotas pamokas kitaip, sukurdami šventinę aplinką bei nuotaiką, intelektualias provokacijas. Prie mokinių programos įgyvendinimo ir sveikinimų prisidėjo Judrėnų seniūnijos seniūnas Zigmantas Siminauskas, dalis vietos bendruomenės narių, tame tarpe ir iš Ukrainos. Paklaustas kaip sekėsi mokytis ir mokyti kitus, dešimtokas atsakė- ,,kaip jūs ištveriate su mažesnių klasių vaikais – tie maži nusidėjėliai dažnai  neklauso…,,

Galima sakyti – tai buvo diena, kuomet dar kartą galėjome pamatyti vaikus, jų artimuosius  kitokius, laike, kuris vadinasi mokyklinis gyvenimas…

Arūnas Mikalauskas

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas

Pasirengimo civilinės saugos pratybos
Rugsėjo 29 d. Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinėje mokykloje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos tema: “Civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmai suveikus priešgaisrinei signalizacijai Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje”. Pratybose dalyvavo mokyklos civilinės saugos pajėgos, mokyklos darbuotojai, moksleiviai.
 
 
Rugsėjo 19 d.  Judrėnų pradinukai lankėsi Veiviržėnų gimnazijoje. Čia dalyvavome Etnomuzikavimo projekte. Ir ko tik neišbandėme… Važiavome su viltimi palipdyti iš molio, bet gavome daug daugiau: ir žaidėme, ir grojome, ir lipdėme, ir dekoravome…  Tyrinėjome baltų ornamentus, apžiūrinėjome senovinius rakandus. 
Už netikėtas patirtis, įdomias žinias ir gerą nuotaiką esame dėkingi  mokytojai Alvai Giržadienei, muziejininkei Valdonijai Karaliūnienei ir etnomuzikantui Alvydui!
 
Pradinių klasių mokytojos Eglė ir Džiuljeta

Rugsėjo pirmosios šventė Judrėnų Stepono Dariaus mokykloje.

Rugsėjis 1-oji vėl pasibeldė į namų duris. Vienus ji sukvietė į klases, kitus- nukėlė į mokyklinius prisiminimus. Šventė prasidėjo mišiomis Švento Antano Paduviečio bažnyčioje šv. mišiomis. Po mišių eisena per miestelį keliavo link mokyklos. Mokinius, tėvelius, bendruomenės narius su Mokslo ir žinių diena sveikino Judrėnų seniūnas Zigmantas Siminauskas, parapijos klebonas Robertas Romanovski, Judrėnų Stepono Dariaus muziejaus direktorius Mečislovas Raštikis, direktorė Laima Navickienė. Svečiavosi meškutis Tedis, kuris pradžiugino visus savo vizitu. Jeigu bus galimybė ir reikės mokinių, tai Tedis prisijungs prie pirmokėlių.

Žalioji palangė Judrėnų darželyje

Kaip ir kiekvieną pavasarį Judrėnų darželio ,,Kiškiukų – Pelėdžiukų“ grupės vaikai įkūrėme savo Žaliąją palangę. Vaikai patys sėjo salotas, špinatus, agurkus, sodino svogūnus ir žirnius. Sužinojo svarbiausias augalų dygimo ir augimo sąlygas, tyrinėjome sėklas. Pasodinę augalus, jais rūpinosi patys. Laistydami, stebėdami, tyrinėdami jų dygimą ir augimą, vaikai pastebėjo, kad augalai pasėti ir pasodinti vienu metu, sudygsta ir auga skirtingai, augdami linksta į šviesos pusę, nepalaisčius – vysta. Patys užsiauginę įvairių žalumynų, gaminome salotas, kurias dar pagardinome šiltnamyje išaugintais ridikėliais, rūgštynėmis. Vaikai suprato, kiek daug reikia meilės, rūpesčio ir globos augalams užauginti.

Edita Knyzerienė

Akcija “Darom 2022”

Akcija „Darom“ Judrėnų skyriuje prasidėjo nuo šurmulio mokykloje. Pradinių klasių mokiniai intensyviai ruošėsi Mamyčių šventei. Prie akcijos jie prisijungė tik po šventinio mamoms koncerto. Judrėnų Stepono Dariaus skyriaus mokiniai su mokytojais šiais metais švarino Stepono Dariaus gimtinės-muziejaus, įkurto lakūno gimtosios sodybos vietoje Dariaus kaime teritoriją. Buvo grėbiama aplinka, deginamos laužavietėje šakos, išravėjama nuo žolių ir perkasama tinklinio aikštelė. Pradžioje darbas atrodė lengvas ir paprastas, bet didžiulė teritorija, didelės šakų krūvos jau buvo prigesinusios pasiryžimą viską sutvarkyti. Padėtį pagerino atvykę mokyklos patys mažiausi. Spėję padainuoti ir pasveikinti savo mamas, pradinukai, kaip skruzdėliukai, nieko nelaukę ėmė tepti net daug didesnes už save šakas- tad šakų krūvų greitai nebeliko. Mažieji ne tik gerai dirbo, bet spėjo pabendrauti ir su atvykusiais iš Klaipėdos bendraamžiais, pažaisti žaidimo aikštelėje. Pietums atvežta košė dar buvo pagerinta ten pat iškeptomis dešrelėmis. Tad Judrėnų skyriaus mokiniai ne tik pagelbėjo švarindami muziejaus aplinką, bet ir turiningai praleido dieną. Atrodė, kad viską gali sugadinti besitelkiantis lietus, tačiau jis tik nuplovė parvykstant autobusą.

Helovinas

Penktadienį, Judrėnų mokykloje,  5 – 10 klasių mokiniai šventė Heloviną. Vakare visi rinkosi į mokyklą vienas už kitą baisesniais, išdažytais veidais, kaukėmis. Kas nesuspėjo pasidaryti baisaus makiažo, mokykloje veikė ,,Helovino makiažo“ kabinetas, kur norintys galėjo tai padaryti. Vėliau laukė moliūgų dirbtuvės. Iš likusios medžiagos po moliūgo skaptavimo, buvo gaminama moliūgų sriuba. Po skanios vakarienės, metas siaubo filmui. Greitai prabėgo laikas. Vakaras baigėsi 21 valandą, visi skirstėmės laimingi namo… Juk kitą savaitę rudens atostogos!!!

Akcija ,,Uždekime vėlinių žvakelę”

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, Judrėnų mokyklos mokiniai organizavo akciją „Uždekim Vėlinių žvakelę ant pamirštų kapų“. Artėjant Vėlinėms, skubėjome sutvarkyti mažai kam bežinomas kapinaites esančias šalia Judrėnų. Čia net kaimo nebelikę, aplink pievos , pamiškė. Yra išlikę keli kryžiai. Nepamirštame aplankyti ir uždegti žvakelę ant Stepono Dariaus mamos , buvusių mokyklos mokytojų, mokinių, išėjusių anapilin kapų.

Emocinės sveikatos gerinimo veiklos

Socialinės partnerystės centro komanda spalio 29 dieną, Judrėnų mokykloje  vedė emocinės ir psichinės sveikatos gerinimo sesijas. Dėkingi neuroedukatorei Astai Šidlauskienei ir lektorei Skaidrai Jančaitei už  muzikos terapijos metodus.   

Šypsenų diena

Judrėnų mokyklos bendruomenė paminėjo Tarptautinę šypsenos dieną. Mokiniai pasistengė, kad net ir esant žvarbiam,  rudeniškam orui, visi vos tik patekę į mokyklą plačiai nusišypsotų. Prie įėjimo visus pasitiko „Šypsenų ekranas“.   Patys mažiausieji, darželinukai, gamino saulutes, kuriomis puošė visus. Pertraukų metu vyko fotosesija.  Mokiniai  vieni kitiems  linkėjo kuo daugiau šypsotis, nes šypsena turi veidrodžio efektą 😉. Šios dienos šūkis: Padaryk gerą darbą! Padėk nusišypsoti bent vienam žmogui.

Veltinio dirbtuvės mokykloje. Spalio 1d.

Tarptautinei veltinio dienai (spalio 3 diena) skirtose kūrybinėse dirbtuvėse, mokiniai vėlė iš vilnos įvairių spalvų kamuoliukus. Technologijų mokytoja papasakojo, kad veltinis – viena iš seniausių tekstilės technologijų, kai iš vilnos nuveliama medžiaga, iš kurios ne tik gaminami gražūs aksesuarai, karoliai, žaislai, paveikslai, bet ir siuvami drabužiai – kepurės ir paltai. O veltiniui naudojama avių vilna būna skirtinga, priklauso nuo avyčių veislės. Muilinose rankose sukosi vilna, klegėjo juokas, formavosi kamuoliukai.

Išvykų diena

Judrėnų Stepono Dariaus mokyklos skyriaus pradinukai vyko į Kretingos dvaro saldaininę, Kretingos žiemos sodą, pasivaikščiojome po Kretingos parką. Įdomi ir turininga diena.

Europos kalbų diena

Mūsų mokykloje tapo įprasta paminėti Europos kalbų dieną. Šįkart pradinių klasių mokiniai įvairiomis užsienio kalbomis klausėsi lopšinių ir piešė šalies vėliavą, kurios lopšinė labiausiai patiko. Vyresnių klasių mokiniai mokėsi frazeologizmų, juos iliustravo.  Smagu, kad nemažai mokinių keliauja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Turkija, Latvija, Lenkija, Vokietija, Didžioji Britanija  – tai tik dalis šalių, kurios jau yra aplankytos. O kiek dar jų bus aplankytų ateityje! Taigi, mokykimės užsienio kalbų ir būsime turtingesni!

Rugsėjo pirmosios šventė

Tarp lietingų dienų, rugsėjo pirmosios rytas aušo gražus, šiltas, pranašaudamas gerą mokslo metų pradžią. Prie mokyklos rinkosi pailsėję vyresnių klasių moksleiviai, o pro   aukštus kardelių žiedus, vos matėsi darželinukų ir pirmokėlių veidukai. Dešimtokai pakėlė mokyklos vėliavą ir nuskambėjus  himnui, sveikinimo žodžius tarė ne tik mokyklos direktorė Laimutė Navickienė, o ir susirinkę svečiai: Judrėnų seniūnas Zigmantas Siminauskas, Stepono Dariaus muziejaus vadovas Mėčislovas Raštikis, parapijos klebonas Robert Romanovski. Visi linkėjo puikaus starto, gerų emocijų, noro išgirsti ne tik mokytojo žodžius, bet ir šeimos, draugų širdžių balsus.

       

 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų pradinių klasių tvarkaraštis, 1 pusm.

Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus skyriaus pamokų tvarkaraštis, 2 pusm.

Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus skyriaus pamokų laikas

 

Tradiciškai dvyliktąjį kartą Judrėnų mokyklos mokiniai dalyvavo  tarptautiniame vaikų meno projekte „KURPAITĖ MAMAI“

 

Mokyklos bendruomenės patys mažiausieji ,,Kiškiukai-Pelėdžiukai” tradiciškai dalyvauja akcijoje ,,Darom“ ir skuba į pagalbą gamtai. Siekiame, kad stebėdami ir imituodami suaugusiųjų elgesį, vaikai rūpinsis aplinkos tvarka ir švara; suvoks, kodėl reikia tausoti gamtą; susipažins su atliekų rūšiavimo tvarka; stengsis atliekas rūšiuoti tinkamai.

 

 

 

 

 

Skip to content