Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Priešmokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų lankomumo ir užmokesčio už darželį aprašas

Atmintinė tėveliams

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos valgiaraštis 4–7 metų vaikams

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 2019–2020 m. m. ikimokyklinio ugdymo grupių ir jungtinės vaikų grupės sąrašai

Sprendimas dėl vaikų priemimo tvarkos aprašo

 Adaptacijos tvarkos aprašas 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus grupių darbo grafikai 2019–2020 m. m.