Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ugdymoo skyriaus rugpjūčio mėnesio grafikas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus liepos mėnesio grafikas

Valgiaraščio vertinimo pažyma. 4–7 m. „PAVASARIS-VASARA NR. l“

Ugdymo įstaigos tvarkos aprašas – COVID-19

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupių darbo grafikas 2020 m. birželio mėn.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa: 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos elektroninio dienyno Mūsų darželis tvarkymo nuostatai

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų lankomumo ir užmokesčio už darželį aprašas

Atmintinė tėveliams

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos valgiaraštis 4–7 metų vaikams „RUDUO–ŽIEMA  NR. 1“

Sprendimas dėl vaikų priėmimo tvarkos aprašo

 Adaptacijos tvarkos aprašas 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus grupių darbo grafikai 2019–2020 m. m.

Ikimokyklinio udgymo grupės Boružiuku ilgalaikis planas 20192020 m. m.

Ikimokyklinio ugdymo grupės Pelėdžiukai ilgalaikis planas 20192020 m. m.

Ikimokyklinio ugdymo grupės Peliukų ilgalaikis planas 2019-2020 m. m.

Priešmokyklinio ugdymo grupės Bitės ilgalaikis planas 20192020 m. m.

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės Boružiukai dienos ritmas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės Pelėdžiukai dienos ritmas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės Peliukai dienos ritmas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės Bitės dienos ritmas