Registracija į darželį. https://darzeliai.klaipedos-r.lt/

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Priešmokyklinio ugdymo modulių aprašas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ir skyrių ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo darbo grafikai 20202021 m. m.

Valgiaraščio vertinimo pažyma. 4–7 m. „PAVASARIS-VASARA NR. l“

Ugdymo įstaigos tvarkos aprašas – COVID-19

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa: 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos elektroninio dienyno Mūsų darželis tvarkymo nuostatai

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų lankomumo ir užmokesčio už darželį aprašas

Atmintinė tėveliams

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos valgiaraštis 4–7 metų vaikams „RUDUO–ŽIEMA  NR. 1“

Sprendimas dėl vaikų priėmimo tvarkos aprašo

 Adaptacijos tvarkos aprašas 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės Boružiukai dienos ritmas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės Pelėdžiukai dienos ritmas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės Bitės dienos ritmas