Menu Close

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinį ir priešmokyklinio ugdymo skyrių 2022-2023 m.m. lanko  52 vaikai: mažųjų grupėje ,,Nykštukai“ (mokytojos Loreta Stirbienė ir Alma Kinčienė) – 11 vaikų, grupę ,,Pelėdžiukai“ (3-4 m., mokytojos Žibutė Strumylienė ir Janina Riaukienė) lanko 16 vaikų ir būsimųjų priešmokyklinukų grupė ,,Boružiukai“ (mokytojos Vaida Girskienė ir Janina Riaukienė)- 16 vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Bitės“ (mokytojos Alvyda Švabienė ir Alma Kinčienė)- 9 vaikai.

Skyriuje dirba išsilavinę, kvalifikuoti ir patirtį sukaupę pedagogai, gebantys keistis, ieškantys ugdymo(si) naujovių ir jas įgyvendinantys. Mokytojos geba pagrįsti savo veiklą, ją sisteminti, dalintis pozityviąja darbo patirtimi. Skyriuje ugdosi vaikai nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės sudaromos atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Programa parengta atsižvelgiant į įstaigos ilgalaikę veiklos patirtį, bendruomenės poreikius, lūkesčius, kiekvieno vaiko reikmes. Grupių aplinka yra mobili, pritaikyta ir keičiama pagal vaikų poreikius, organizuojant veiklas.

Klaipėdos r.Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos priešmokyklinio ugd.gr. BITĖS darbo grafikas 2023-2024 m.m.

Klaipėdos r.Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos PELĖDŽIUKŲ darbo grafikas 2023-2024 m.m.

Klaipėdos r.Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Nykštukų darbo grafikas  2023-2024 m.m.

Klaipėdos r.Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos BORUŽIUKŲ darbo grafikas 2023-2024 m.m.

 

Registracija į darželį. https://darzeliai.klaipedos-r.lt/

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Priešmokyklinio ugdymo modulių aprašas

Valgiaraščio vertinimo pažyma. 4–7 m. „PAVASARIS-VASARA NR. l“

Ugdymo įstaigos tvarkos aprašas – COVID-19

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos elektroninio dienyno Mūsų darželis tvarkymo nuostatai

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS TVARKOS APRAŠAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T11-113 DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Atmintinė tėveliams

Sprendimas dėl vaikų priėmimo tvarkos aprašo

Adaptacijos tvarkos aprašas 2023

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės Boružiukai dienos ritmas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės Pelėdžiukai dienos ritmas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės Bitės dienos ritmas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA, 2023

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 3-5 M. AMŽIAUS VAIKŲ GRUPIŲ ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA, 2023

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 2-3 M. AMŽIAUS VAIKŲ GRUPIŲ ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS

Bičių spalvų savaitės

Veiviržėnų darželio grupių fotosesija, skirta Vasario 16-ajai 🇱🇹

,,Boružėlių” grupės veikla Vasario  16- tąjai paminėti
  Iškilmingai vyko vėliavos iškėlimas, kuris buvo stebimas iš dangaus platybių ir žėrinčio pilnaties mėnulio 💛💚❤️💫💫

,, Nykštukų ” veiklos vasario 16

Lietuva iš kosmoso ir dangaus platybių.Štai, kokia graži mūsų Lietuva, iš aukštybių, iš pačių pasigamintų mėnulių. Matėme trispalvę, Gedimino pilį, net savo iš močiutės namus, šuniuką ir darželį.

 

Šventinis laikotarpis

Gimnazijos mažiausieji, taip pat triūsė, ruošėsi ir laukė švenčių. Puošė grupės erdves, o Senelio šalčio laukė nedrąsiai prigludę prie tėvelių. Senelio ir elfės žaisminga programa padrąsino mažylius, spinduliavo iš džiaugsmo akytės sulaukus dovanų.

RUGSĖJO 1-OSIOS NUOTYKIAI BORUŽĖLĖS DOLITOS IR   SRAIGIUKO BERIO KARALYSTĖJE

Po vasaros linksmybių susirinkusių grupės ,,Boružiukai“ vaikučių laukė susitikimas su boružėle Dolita ir sraigiuku Beriu. Po ryto mankštelės mylimi personažai vaikams pirmuosius smagius nuotykius dovanojo Dolitos ir Berio žaidimų karalystėje, kur linksmiems spalvotiems gyvūnėliams reikėjo surasti jo spalvotą namelį; suradus pabirusias daržoves, kurias bitinėlis Baltazaras skubėdamas pas skruzdėlytę išbarstė, vaikų laukė smagus išbandymas – atpažinti daržoves ir sudėti jas į sriubos puodą. Taip pasistiprinus, pilvelius paglosčius ir įsitikinus, kad pilveliai laimingi, vaikai iškeliavo į Švarių rankyčių karalystę. Karalystėje vaikai mokėsi žaismingai plauti rankutes:

Rankytės rankytės, jus myliu labai,

todėl jas nuplausiu kas dieną švariai:

Čiuku čiuku delniukus, šnyru šnyru pirštukus.

Šmaukšt nykštukas, šmaukšt ir kitas.

Jau mikrobas išvarytas!

Ir pirštukams, ir delniukams

Mano draugas bus muiliukas.

Bummm!

Kas tas ,,bummm“, paklausite? Ogi bakterijų išgąsdinimo slaptas kodas! O tada iš Drabužėlių karalystės pasigirdo gailus balselis – Beris pametė batelius, kepurę. Vaikai vienas už kitą greičiau suskubo ieškoti savo spintutėse pasimetusių Berio batukų ir kepurės. Surado!

Kai tiek karalystėje nuveikta darbelių, laikas pagal savo paveikslėlį susipažinti su Sapnelių karalystės nuotykiais. Mokytojai Vaidai dainuojant lopšinę, vaikai supo supo žaisliukus, kol tie užmigo ir tyliai sugulė vaikų lovelėse.

Boružiukų medaliai, balionai ir boružiukų vitaminai – atlygis ir dovanos vaikams, kurias skyrė Dolita ir Beris. Karalystėje nuotykiai baigėsi… Karalystėje nuotykiai prasideda!

Už pagalbą ruošiant grupę naujai rudens pradžiai, įgyvendinant šventinės dienos scenarijų, už karalysčių nuotykius ir vaikams dovanotus naujus potyrius dėkoju mokytojai Almai Kinčienei ir mokytojos padėjėjai Reginai Valaitienei.

Informaciją parengė grupės ,,Boružiukai“ mokytoja Vaida Girskienė

 

SUSITIKIMAS SU Herojaus  MOKYKLA

Kiekvieno vaiko ir mokytojo viduje slypi Herojus, tereikia tinkamos aplinkos bei įkvepiančio mentoriaus jam pasirodyti ir augti (iš Herojaus mokyklos filosofijos).

Gegužės 10 d. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Alvyda Švabienė ir gimnazijos pavaduotoja ugdymui bei ikimokyklinės grupės mokytoja Vaida Girskienė vyko į susitikimą Kaune, Herojaus mokykloje. Beje mokytoja Alvyda, jau visus metus ugdydama priešmokyklinio amžiaus vaikus, taiko nevalstybinės mokyklos Herojus ugdymo programą.

Kuo ypatingas Herojaus vaikų ugdymas? Kuo ypatingi Herojaus mokyklos vaikai ir mokytojai? Būtent į tokius klausimus ieškoti atsakymo buvo susitikta su šia mokykla – Herojaus organizacijos įkūrėju Andriumi Pelegrimu, mokytojais, vaikais, mokytojais iš Lietuvos ugdymo įstaigų-darželių, taikančių Herojaus mokyklos ugdymo strategiją. Aplankytas mokyklos darželis, pradinė mokykla. Pranešimų ir diskusijų temos ,,Mokytojas ir mokyklos kultūra“, ,,Mokytojo kūrybiškumas veiklose“, ,,Diferencijavimas ir vertinimas“ suteikė galimybę ne tik iš arti pažinti mokyklą, suprasti mokymos(si) ,,virtuvę“, bet ir pasverti nevalstybinės mokyklos teikiamus ugdymo prioritetus, mokytojų laisvę rinktis bei didžiulį mokytojų atsidavimą, bendradarbiavimą bei kūrybiškumą. Iš mokytojų lūpų – trykštantys idėjų fontanai bei atsakomybė už skirtą dieną vaikams, iš grupių ir klasių erdvių – minimalizmas, jėga paprastume, turėjimas tai, ką susikuri savomis rankomis, iš vaikų akių – mums pažįstamas ir kasdien matomas vaikų smalsumas, atsidavimas mokytojo žodžiui neatsiejamas nuo vaikų laisvės ir noro būti tuo, kuo ir kokiu esi.

Paminėtinos 6 Herojaus ugdymo sritys: ASMENYBĖS UGDYMAS (pažįstu emocinį pasaulį per Lunos laiškus, Herojaus ambasadorius, jų daiktus, istorijas, naratyvinius žaidimus), KLASĖS FABRIKAS (kuriu daiktus žadindamas savo vaizduotę ir pažindamas įvairiausius pasaulio kūrėjus ir derinu skirtingus skambesius), KOMUNIKACIJA IR SUVOKIMAS (kasdien skaitau su draugais ir mokytojais, pažįstu įvairią biblioteką, kuriu rašaliones, bendrauju anglų kalba), GAMTA IR VISUOMENĖ (tyrinėju, eksperimentuoju, stebiu aplinką, ieškau naujų atradimų), MATEMATINIS MĄSTYMAS (pastebiu ženklus, skaičius, formas, dėlioju, derinu, darau išvadas, ieškau informacijos), MOTORIKA IR JUDESYS (mankštinuosi, išbandau skirtingas sporto šakas, dūkstu lauke, važiuoju į baseiną, sėdžiu ramus kaip varlė per susikaupimo ir kvėpavimo veiklas). Mokydamiesi ir augindami emocinį intelektą vaikai tapatinasi su Herojaus personažų savybėmis. Taip ugdomos vertybės, Herojaus kompetencijos ir charakterio bruožai. Įvertinamas kiekvieno vaiko individualus gebėjimų lygis ir pagal tai planuojamos personalizuotos veiklos ir užduotys. Vaikai mokosi ir siekia tų pačių tikslų, tačiau skirtingais lygiais (pvz., siekant tikslo išmokti skaičiuoti, dalis klasės atlieka matematinius veiksmus iki 5, dalis iki 10, dalis iki 20 ir pan.). Kiekvieną mėnesį klasės mokytojai ir vaikai gauna reikalingą ugdymo turinį (plakatus, vaizdo įrašus, teminius pristatymus) ir skaitmeninę prieigą. Kas mėnesį sekama vaiko pažanga įvertinant jo gebėjimus, pastangas ir progresą.

Įtvirtinus numatytą gebėjimą, vaikui skiriamos sudėtingesnio gebėjimų lygio užduotys. Rutina, užduočių diferencijavimas – raktiniai žodžiai, lydintys vaikus kelyje į sėkmę.

Kuo praturtino susitikimas? Kokios išminties ir polėkio veikti suteikė pažintis su herojus auginančia mokykla? Mokytoja Alvyda grįžo užtikrintai pakylėta: ,,Pasitikrinau ir įsitikinau, kad dirbu gerai, einu teisinga linkme“.  Ir kaip nesidžiaugti, jei ne tik Klaipėdos rajone, bet ir vakarų regione mes, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, esame vienintelė švietimo įstaiga, kurios priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal Herojaus programą. Šiaurės vakarų Lietuvą atstovauja du Mažeikių darželiai, o visi kiti – Kauno bei Vilniaus darželiai. Mokytoja ir pavaduotoja ugdymui Vaida nekantriai lauks ruošiamų pasiūlymų ir gairių mokytojams, ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, ir, ko gero, pirma mintis – atlikti ,,reviziją“ grupėje ir sieloje atsikratant balasto, stabdančio kūrybiškumą. Šią akimirką, ruošiant informaciją svetainei, dingtelėjo mintis: ko labiau liekame laukti – vasaros atostogų ar naujų mokslo metų, nes idėjos lipa viena kitai ant kulnų…

Vidinį variklį įgalinome veikti nesustojant!

(pav. pasiskolintas iš https://herojus.lt/)

Informaciją paruošė:

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos pavaduotoja ugdymui ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Girskienė,

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Alvyda Švabienė

 

Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,Mano šuniukas”
Balandžio 24 – Šuns diena. Ji skirta keisti visuomenės požiūrį į šunis, akcentuojant jų svarbą žmogaus gyvenime ir šeimininkų atsakomybę. Keturkojai mūsų draugai suteikia daug džiaugsmo, šilumos, krečia išdaigas, kviečia mus žaisti ir pasijusti vaikais. Su jais mes mokomės, o jie mokosi iš mūsų. Ir jie tikrai supranta, kokie yra mums svarbūs, o mes suvokiame, koks tuščias ir nykus būtų pasaulis be šuniukų.
Kviečiame įsitraukti vaikus ir mokytojus į aktyvią kūrybinę veiklą ir pasitelkiant įvairias priemones kurti savo turimą šuniuką arba šuniuką, kurį svajoja turėti.
 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos priešmokyklinės grupės,,Bitės” sveikinimas Kovo 11-osios proga

 

MES LAIMINGI, NES AUGAME LIETUVOJE

Atvėrėme širdis, ištiesėme delnus, pakvietėme Lietuvą į širdeles. Dar kartą. Kaip ir kasmet. Širdelėse vieta Lietuvai rezervuota amžiams. Tiesiog išleidus vaikų širdis pasivaikščiot po visą pažinimo ir žinių šalį, jas kaskart artėjant pavasariui pakviečiame švęsti Lietuvą, apkabinti ją, dainuoti jai.

Projektinė kūrybinių veiklų savaitė ,,AUGU LIETUVOJ” sukvietė Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus grupių vaikus pažymėti Lietuvos šventes kartu, kiekvieną vasario 6-10 d. savaitės dieną įprasminant veiklomis: pirmadienio užduotis – dovanoti širdeles Lietuvai; antradienį skyrėme lietuviškiausioms spalvoms geltonai, žaliai bei raudonai, dieną pavadindami ,,Brangiausios spalvos trys“; trečiadienį kūrybiškai plušėjome visi STEAM veiklose ,,Kitokia pažintis su Lietuva“. Nuoširdžiai padirbėję savo grupėse, ketvirtadienį ir penktadienį susitikome, draugavome, dalinomės patirtimi ir šventėme kartu. Ketvirtadienio veiklos ,,Užeik į svečius, tau Lietuvą parodysiu“ sukvietė vaikus atvirų durų dienai: ,,nykštukai” svečiuose pas ,,pelėdžiukus”, ,,bitės” svečiuose pas ,,boružiukus”. Ką veikėme? Vyresnieji statėme Gedimino pilis, prisilietėme prie Lietuvos istorijos. Mažieji krykštavo tarp trispalvių balionų, kūrybiškai žaidė spalvomis, vaišinosi medučiu. Ir visos šios savaitės dienos buvo skirtos Lietuvos pažinimui, kad susirinkus kartu visoms grupėms ,,Nykštukai“, ,,Pelėdžiukai“, ,,Boružiukai“, ,,Bitės“ į penktadienio ,,Žiniukų TV”, galėtų kūrybiškai ir linksmai dovanoti savo žinias Lietuvai, dainuoti apie Lietuvą, iškėlus rankas sušukti:

Aš laimingas, nes augu Lietuvoj!

Informaciją pateikė

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus

grupių mokytojos Alvyda Švabienė, Vaida Girskienė, Alma Kinčienė,

Janina Riaukienė, Žibutė Strumylienė, Loreta Stirbienė

Draugo diena

Draugystė – reikalingiausias gyvenime dalykas. Niekas nenorėtų gyventi be draugų, nors ir turėtų visas pasaulio gėrybes. (Aristotelis)

Lapkričio 29 d. minima tarptautinė DRAUGO diena. Priešmokyklinė grupė “Bitės” pakvietė  kurti draugų portretus ir nudžiuginti juos.

Ruduo veiklose

Ruduo – ypatingas metas. Lapų kritimas – tarsi tikras rudens šokis, kviečiantis stebėti, paliesti, atrasti, kurti, patirti. Kai kiekvienas medžio lapelis yra tarsi gražiausia gėlė, vaikų darbeliuose pražysta visa spalvų paletė. Grupių ,,Boružiukai“ ir ,,Bitės“ vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Rudens spalvos“, vykusiame Gargždų muziejuje. Grupių ir bendros įstaigų erdvės kaskart pasipildo naujais vaikų darbeliais.

Mūsų ugdymo skyrius yra sveikatą stiprinančios ir gamtą saugančios įstaigos dalis. Grupių mokytojos, kartu su vaikais daug laiko leidžia gamtoje, stebi rudenį, patirtys perteikiamos ir jomis pasidalinama su darželio bendruomene: vaikai ir mokytojai dalinasi savo kūryba, meniniais gebėjimais, kūrybiškumu, įžvalgomis. Visi drauge ir atskirose grupėse dalyvavo akcijose, projektuose, edukacinėse išvykose.

Informaciją parengė mokytoja Vaida Girskienė

 

 

PASAKA IŠ BURNOS… TAIP GIMĖ RUDENS PASAKA

Ar pagalvojame, kur gyvena pasaka? O kur gimsta? Kur ta pradžių pradžia? Grupės ,,Boružiukai“ vaikai, paklausti kokią pasakėlę pasekti prieš miegą, labai greitai atsakytų į klausimą, kokios pasakos nori:

  • Iš knygutės!
  • Iš mokytojos burnos!
  • Sugalvotą!

Pasakos knygutės puikiai vaikams pažįstamos. Vaikai dažnai paprašo į žinomą pasaką apgyvendinti naujų veikėjų. Tada nežinia, kaip pakryps įvykiai, o vaikų labai mylimi ir laukiami pasakų veikėjai Pagrandukas, Katinėlis, Gaidelis, Snieguolė, Paršiukai ir kiti susiras naujų draugų, patirs dar negirdėtų nuotykių. Pasakos ,,iš mokytojos burnos“ arba ,,sugalvotos“ yra bene populiariausios, vaikų geidžiamiausios. Kuo jos ypatingos? Tiesiog tada vaikų laukia interaktyvi veikla, kai pasaka nuo vaikų pasiūlytos temos ir veikėjų kuriama ir ,,auginama“ kartu: siužetas kuriamas mokytojos, kartais netikėtas vaiko ištartas sakinys ar frazė gali pasukti pasakų įvykius netikėta linkme. Pasakų pagalba vaikai kūrybingai pakartoja dienos temą: gal prireiks statyti Rudens namelį, bet ežiukas mažas ir niekaip neprisimena, kaip statyt tokį namelį; o gal pasakų veikėjas rašo laišką, bet staiga pamiršta raideles, veikėjai ieško Skaičių karalystės… Tokiu atveju vaikai- nepamainomi gelbėtojai. Bet… o gal… Mokytoja, pamiršk apie vaikų ramų gulėjimą klausantis pasakos, nes vaikai pasakoje gyvena itin aktyviai, prisireikia ne tik individualiai kalbėti, bet ir kartu burtažodį sakyti, barbenti, išlipus iš lovyčių tyliai sėlinti ir dar daug daug įdomybių! Sakysite, vaikai išsiblaško- kur ramaus balso galia vaikus įvedant į miegelį!? Kur rami muzika… Pati kelias dešimtis kartų įsitikinau, kad vaikų miegui ar užmigimo laikui tai neturi jokios įtakos. Kaip tik naudinga- vaikai patys to nežinodami tęsia mokymąsi ir pažinimą, aktyvus pasakos klausymasis, dalyvavimas pasakos kūrime lavina kūrybiškumą, o pasakos stebuklas tame, kad ją išklausius, išgyvenus, tik ramybėje, užsimerkus, suglaudus delniukus, kad pasaka nepabėgtų arba pasaką prie širdelės priglaudus (tokia visada būna pasakų pabaiga,) įvyks stebuklas- susapnuosime svajonę, pratęsime pasakos nuotykius sapnelyje.

Spalio mėnuo buvo unikalus tuo, kad tėvelių pagalba buvo įgyvendinta Rudens pasakos idėja. Šeimos ratelyje vaikai gamino rudenines pasakas: samanėlės, šakelės, lapai, kaštonai, būtinai- vaikų žaisliukai, dar pridėjus kūrybos ir išmanumo gimė ir į grupę sukeliavo pačios pačiausios Rudens pasakos. Ryte pasidžiaugiame nauja parodėlės pasaka, bet ji atgimsta tik atgulus į lovytę. Sunku nupasakoti vaikų džiaugsmą, išdidžiai, kartais paslaptingai įnešant į grupę savo ,,pasaką“. Pasaką, kuri į savo nuotykius įtrauks pasitinkant sapnus. Pasaką, kuri įtrauks, skatins veikti, padės išlikti, gelbėti kitus ir tapti laimingu. Pasaką, kurioje apsigyveno Tavo žaisliukas, kur grupės Draugai prisidėjo, kad Stebuklas įvyktų.

Žvelgiu į ramiai miegančius vaikučius ir nenustoju tikėti pasakos galia.

Informaciją parengė mokytoja Vaida Girskienė

 

Rugsėjo 1-osios šventė

Rugsėjis kasmet sugrąžina mus visus iš vasaros. Žengtas naujas žingsnis, dovanojęs mums gražią ir prasmingą šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią…

Žaisliukai prikelti antram gyvenimui
Sunku būna atsisveikinti su sulūžusiu žaisliuku.”Nykštukai” prikėlė žaisliukus naujam gyvenimui.
Neišmetė mašinėlių su palūžusiais rateliais, jose pasėjo sėklas, laistė, prižiūrėjo ir užaugino puikią žalumą, kuri kasdien džiugina savo pokyčiais.
  Planuojant veiklas kartais nutinka taip, kad tenka suktis iš padėties. Atėjus žirnių ir pupų sėjai susirgo beveik visi “Nykštukai”, liko Matukas vienas, kuris už visus draugus žirnius ir pupas pasėjo.Užaugo pupos, greit į dangų lips “Nykštukai”🙂
 
 Pupos auga lig dangaus
 Žirniai žiedelius tuoj kraus.
 Batukuose auga salotos,
 Šalia kamuoliukas spalvotas.
 
IU mokytoja Loreta Stirbienė
 
 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos priešmokyklinė grupė “Bitės” įsisuko į šventinį, Lietuvai skirtą, sūkurį. Grupės veiklos ne tik nusidažė trispalvės spalvomis, bet ir skambėjo dainos, šokiai, gražiausi žodžiai gimtinei, o svarbiausia – mažųjų lietuvaičių šypsenos ir širdelės, plakančios Lietuvai.

 

KARTU MES – LIETUVAI

Veiviržėnų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus grupių Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo veiklos pasižymėjo įvairiapusiškumu ir bendradarbiavimu. Grupių ,,Nykštukai“, ,,Boružiukai“, ,,Pelėdžiukai“ ir ,,Bitės“ mokytojos, negailestingai atskirtos pandemijos reikalavimų, kaskart semiasi naujų idėjų. Praėjusiais metais taką nuo darželio iki gimnazijos pastato, kur įsikūrusi priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Bitės“, nutiesė šventinė trispalvių aitvarų alėja. Šiemet nutarta veiklas dovanoti viena kitai, t.y. rato principu, nes ratas simbolizuoja  kaitą, judėjimą, takumą.

Mažieji ,,Nykštukai“ Vasario 16-ajai įprasminti dovanojo ,,boružiukams“ geltonos, žalios, raudonos spalvos akmenukus, iš kurių reikėjo sudėlioti simbolinę Lietuvą. Taip pat dovanota ir pirmoji istorijos bei savo krašto pažinimo pamoka: pažintis su įstabiausiais Lietuvos istoriniais pastatais, vėliavos simbolika. Grupės ,,Pelėdžiukai“ vaikai sulaukė ,,boružiukų“ dovanų: medį, kurį vaikai turėjo papuošti trispalvėmis širdelėmis, akmenukų dėlionę, saldainių eksperimentą. Beje, akmenukai šiemet tapo kertine užduotėle, kurios pirminio sumanymo – sudėlioti lauke bendrą grupių didžiulę trispalvių akmenų akmenukų širdį, net ir takelio idėja buvo įgarsinta– buvo atsisakyta dėl  nenuspėjamų oro sąlygų. Tad spalvoti akmenukai puikiai rado saugią vietą grupėse. O tai – ir ilgalaikė metodinė priemonė. Tiesa, ilgalaikę priemonę, kaip dovanos idėją įgyvendino  vyriausieji grupės ,,Bitės“ vaikai mažiesiems ,,nykštukams“. Puikios priemonės spalvų pažinimui rezultatas – pražydusios drugeliais ir gėlių žiedais širdutės. Mažųjų rankutės kantriai dėliojo geltoną, žalią, raudoną spalvas, miklino pirštukus ir pažino Lietuvą. Na, o ,,bitėms“ nuo ,,pelėdžiukų“ teko tyrėjų, atradėjų vaidmuo, nes užkoduotos užduotys laiške, butelyje ragino mąstyti ir savo kraštą pažinti originaliai.

Daug triūso įdėjusios mokytojos, ruošdamos užduotis, visada pasiruošusios padėti mokytojų padėjėjos ir nuolat žingeidžios, staigmenų laukiančios vaikučių akys. Štai dėl ko verta stengtis! Ir neteisūs tie vertintojai, kuriems vaikai nebe tokie, kokie anksčiau buvo, kad vaikai nebenori nieko, niekas jiems neįdomu. Tikrai ne! Kasdien bendraujame su vaikučiais, trokštančiais naujovių, laukiančiais, ką naujo išmoks, sužinos. Ir jei užmiegotos akutės ryte žvelgia klausdamos: ,,O ką šiandien darysim?“, ,,Ar šiandien bus Lietuva? O kokia bus? Su paukščiukais?“, vadinasi, su mumis viskas gerai. Vaikai nuostabūs. Mokytojai nepakartojami. Tik kartu mes – Lietuvos kūrėjai!

Informaciją parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos Loreta Stirbienė, Alma Kinčienė, Janina Riaukienė, Žibutė Strumylienė, Alvyda Švabienė ir Vaida Girskienė

   

 

 

 

APIE KALNELĮ, NEUŽMIRŠTUOLĖMIS PRAŽYDUSĮ, IŠBAIDYTAS RAGANAS IR IŠKOVOTĄ LAISVĘ

-Kodėl žvakutės dega?

-Kad šviesu būtų!

-O kodėl šviesos reikia?

-Kad visokios raganos nelįstų! Kad sapneliai gražūs būtų! Kad veidrodis nesudužtų ir stiklo šukės į širdeles ir akytes neįkristų!

-O kas tada nutiks?

-Tada pikti būtume! Pradėtume muštis! Negražius žodelius sakytume!

-Tai ką daryt tada, kad nebūtume pikti?

-Reikia būti gražiai ir žvakučių neužpūsti, kad šviesu būtų!

 

Taip jaukioje žvakių šviesoje Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, apie šios dienos prasmę kalbėjosi grupės ,,Boružiukai“ vaikai su savo mokytoja Vaida. Už sienos grupėje ,,Pelėdžiukai“ šventiškai šurmulivo: vaikai darė darbelius, darželio erdves meilės Lietuvai širdelėmis papuošė, o į lauką eidami išsiruošė su šventiškomis mokytojos Žibutės megztomis trispalvėmis kepuraitėmis.

Priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Bitės“ mokytoja Alvyda su būsimaisiais pirmokais žvakelėms degant papasakojo, ką pati atsiminė iš 1990-ųjų sausio 13-osios, nes buvo tik šiek tiek vyresnė, negu dabar yra priešmokyklinukai. Meilę Lietuvai vaikai sutalpino į aplikuotas trispalves širdeles, klausėsi pasakojimo apie kovotojus-Tėvynės gynėjus, žiūrėjo filmuką apie tos dienos įvykius. Ir kaip atsakyti į vaikų užduotą klausimą:

-O kodėl tie negeri žmonės puolė Vilnių?..

Dienos akcentas- darželio kalnelio puošimas 100 neužmirštuolių! Šios žydinčios akcijos iniciatorė ir sumanytoja Loreta, grupės ,,Nykštukai“ mokytoja, subūrė mokytojas ir vaikus bendram tikslui- išpuošti kalnelį gėlėmis.

Pražydo darželio kiemas žiemą, ištirpdė sniegą, o vaikučių širdelėse tą dieną jaukiai apsigyveno gerumas ir meilė – plevėsuojančiai trispalvei, vaikų šiltai LIETUVA vadinamai,  Vilniui be negerų žmonių, šeimai, jaukiems sapnams ir gražioms pasakoms be raganų.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos Vaida Girskienė, Loreta Stirbienė, Alvyda Švabienė, Janina Riaukienė, Žibutė Strumylienė, Alma Kinčienė

Dėkojame mokytojos padėjėjai Airidai Kenstavičienei už darželio erdvių ir stendų papuošimą Laisvės gynėjų dienai

 

 

 

APIE BURTŲ LAZDELĘ, KALĖDINĮ IŠMANUMĄ IR MEILĘ

Kiekvieno etapo pabaigoje – metų, gal projekto – įprasta vertinti: gerai, blogai, daug, mažai, vertinga, nelabai. Arba bandome ,,pristumti“ vertę, kad bent į šiokius tokius  GERAI ir DAUG rėmus įsitalpinti, o NAUDĄ ateityje įžvelgti.

Kuo ypatingas darbas su vaikais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse? Ogi tuo, kad visos vertinimo skalės padalų žymės yra čia ir dabar, kasdien, kas minutę. Vaikui, ką tik į pasaulį žvelgusiam pro ašarų ratilus, gyvenimas lygiai taip pat, staiga, gali virsti krykštavimu ir mėgavimusi džiaugsmo ir nuotykių sūkuryje. Bet ,,abrakadabra“ burtų lazdelės šeimininkauja tik pasakose. O kaip burtai veikia realybėje?

Visas metų dienas išmaniam (supraskite – išmanus su vaikais dirbantis mokytojas tikrai ne tas, kuris įvaldęs  edukacinį robotą, interaktyvią lentą, ekraną mėgaujasi savo i š m a n u m u) mokytojui paprasčiausia pasakų knygutė, laiko ir vaikų pirštukų patrintais lapais, tampa tokia galinga, galinčia paneigti Niutono visuotinės traukos dėsnį ir nuskraidinti į neregėtas erdves. Išmanusis su mažaisiais dirbantis mokytojas yra viskuo: visagaliu kūrėju, įkvėpėju, o kartas mamyte, močiute – tuo, ko labiausiai šią minutę vaikui reikia.

Taigi kalbant apie stebuklus ir burtų lazdeles, labiausiai tam tinkamas yra gruodžio mėnuo, kai pati erdvė alsuoja laukimu kažko ypatingo. Veiviržėnu Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos visas mėnesio dienas vaikams dovanojo nuotykius, naujas patirtis, naują tikėjimą stebuklais. Štai mokytojos Loreta Stirbienė ir Alma Kinčienė Veiviržėnų mažųjų grupėje ,,Nykštukai“ vaikams dovanojo naują patirtį liesti, pažinti, puošti kalėdinę eglutę. ,,Daug įspūdžių, nuostabos, susidomėjimo“ – prisimena mokytojos.  Pėžaičių skyriaus grupės ,,Drugeliai“ vaikai visą mėnesį atliko nykštuko užduotėles iš adventinio kalendoriaus. Vaikai susipažino su tradicijomis, puošė grupės erdves, kepė sausainius, dainavo daineles, mokėsi eilėraštukus, dalyvavo konkurse, šoko ratelius, klausėsi įvairių kalėdinių pasakų. Mokytoja Vaida Merliūnienė laiminga linkėdama: ,,tegul skamba Kalėdos visų mūsų širdyse!“. Paslaptingu ir mistiniu laikotarpiu vadindama Adventą, Pašlūžmio mokytoja Inga Girskienė pasakoja: ,,Laukdami Kalėdų, Pašlūžmio skyriaus darželio vaikai kartu su mokytojomis bei jų padėjėjomis nusipynė Advento vainikus ir papuošė juos keturiomis žvakėmis, kurios reiškia keturias Advento savaites, likusias iki Kalėdų. Taip pat kūrė adventinius kalendorius su užduotėlėmis vaikams, puošė vaikų pagamintomis dekoracijomis darželio erdves, dekoravo langus. Kūrybiškai vaikų pagaminti atvirukai – tai gerumo lašeliai su palinkėjimais. Ugdytiniai klausėsi bei mokėsi eilėraščių, pasakojimų apie Adventą, gerumą, pagalbą. Ruošiantis darželio kalėdinei šventei „Kalėdos su nykštuku“, išmokta daug žaidimų ir dainelių“. Mokytoja Žibutė Strumylienė šiltai pasakoja apie savo ,,pelėdžiukus“: ,,kai mažiau saulytės, kai už lango snyguriuoja, širdelės prisipildo artėjančių žiemos švenčių kvapo, tada ,,Pelėdžiukai” kuria adventinį kalendorių (staigmenos bei užduotys sugalvotos pačių vaikų), Advento vainiką. Kalėdų senelis tikrai pamatė, kiek džiaugsmo vaikams suteikia savo grupės puošimas, šokiai ir dainos žiemos pasaka paverstoje Veiviržėnų vaikų darželio salėje. Mokytoja Alvyda Švabienė ugdo priešmokyklinės grupės ,,Bitės“ vaikus, kurie šventinį mėnesį gyveno išties įspūdingai: vyko mėnesio projektas ,,Svečiuose ELFAI“, papuošta eglutė savo pačių pasigamintais žaisliukais, imbierinių sausainių kepimas grupėje, dalyvavimas saldainių edukacijoje Kretingoje.

Jeigu paslaptingo gruodžio naktimis grožėjotės skambančiais ir tūkstančiais lempučių papuoštais Veiviržėnais, ko gero pastebėjote mažyčiais žingsneliais raudonomis kepurytėmis tipinėjančius elfus, keliaujančius pas vaikus į grupę ,,Boružiukai“. Tikrai neleis pameluoti grupės mokytoja Vaida Girskienė, kuri pirmoji atėjusi į grupę ryte  prieš septynias, pamatydavo, ką pernakt iškrėtė padūkėliai elfai, lankantys vaikučius vos tik prasidėjo gruodžio mėnuo. Džiaugsmingi rytai, kai vaikai ne apsimiegoję koja už kojos ramstydami sienas lipa į antrą aukštą link savo grupės. Nieko panašaus! Aštuntinių natų ritmu kaukšėjo vaikų snieguoti batai aukštyn, greityn- pas elfus/nykštukus, kad savomis akimis kuo greičiau išvysti jų iškrėstus nuotykius: gal palubėje supasi meškerę nusitvėrę ir ,,žvejoja“ vaikų šlepetes, o gal šelmiai kėdučių piramidę susistatę šeimininkauja po spintelę, kur taip skaniai kvepėjo vakarykščiai pačių vaikučių iškepti, saldžiu glajumi išpuošti imbieriniai sausainiai… Taip ir buvo! Neišsisuko padūkėliai, nes elfus išdavė ant jų veidukų likę sausainių ir pudros pėdsakai.

Pala, kur girdome mintį, kad burtų lazdeles tik pasakose? Šiaip tai paslaptis, bet kartais ir paslaptys pačios prisiprašo būti išduodamos – po burtų lazdelę kišenėje turi kiekviena su vaikučiais dirbanti mokytoja. Na ir kas, kad gruodis baigiasi. Stebuklai nesibaigs tol, kol bus bent viena jo laukianti širdelė. Stebuklai – GERAI, o jeigu jų DAUG ir su MEILE, dar geriau.

Adventinio ir šventinio gruodžio mėnesio įspūdžiais pasidalino Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos

  

 

 

Skip to content