VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS

MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ

VAŽIAVIMO GRAFIKAS

2020–­2021 m. m.

 

Eil. Nr.

Maršrutas

Išvykimo į gimnaziją laikas

Sustojimo vieta

Vykstantys mokiniai

Išvykimo iš gimnazijos laikas

Vairuotojas

1.

Jonikaičių k.

7.10

 

 

pirmenybė pradinių klasių mokiniams

13.55

 

S. Jančauskas

2.

Vainotiškės k.

7.15

 

13.55

3.

Šalpėnų k.

7.20

 

13.55

4.

Šermukšnių k.

7.25

 

13.55

5.

Daukšaičiai

7.40

 

13.55

6.

Jucaičiai

7.45

 

13.55

7.

Tarvydų k.

 

 

 

14.55

J. Petrauskas

8.

Jucaičių k.

 

 

 

15.25

J. Petrauskas

9.

Šiuraičių k.

7.00

 

 

 

S. Žilinskas

10.

Pozingių k. (Pėžaičiai)

7.15

 

 

 

S. Žilinskas

11.

Jucaičių k.

7.45

 

 

13.55

S. Jančauskas

12.

Daugėlų k.

Rudgalvių k.

Rusinų k.

Šukaičių k.

7.05

7.15

7.25

7.30

 

Prie sankryžos

 

Prie stotelės

 

 

J. Petrauskas

13.

Šukaičių k.

Pėžaičiai, Pozingiai

Daugėlų k.

Rudgalvių k.

Rusinų k.

 

 

 

 

13.55

14.25

14.55

14.55

14.55

J. Petrauskas

14.

Dvyliai I

 

Pėžaičių k.

Šiuparių k.

7.20

 

7.22

7.32

Prie Bružo sodybos

Šermukšnių  g.

 

13.55

 

 

S. Žilinskas

15.

Pėžaičių k.

Pozingių k.

Skomantų k.

 

 

 

15.15

15.15

15.15

S. Žilinskas

16.

Pozingių k.

Pajuodupio k.

7.37

7.47

Prie žirgyno

 

 

15.15

S. Žilinskas

17.

Mataičių k.

 

 

 

 

13.10

S. Žilinskas

18.

Bruožių k.

Bruožių k.

7.45

Prie stotelės

 

 

14.55

J. Petrauskas

S. Žilinskas

Papildomas maršrutinis autobusas (sustojimai autobusų stotelėse)

                 Agluonėnai 7.30 val.,  Pėžaičiai  7.40,  Aisėnai 7.45  Veiviržėnai

 

Maršrutinis išvyksta:    į Šukaičius 12.45;

                                             į Brožius 13.00;

                      į Daukšaičius, Šalpėnus 14.50

                      į Agluonėnus 14.55,

                      į Mataičius 15.15,

                      į Pėžaičius 16.00