VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS

MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ

VAŽIAVIMO GRAFIKAS

2018–­2019 m. m.

 

Eil. Nr.

Maršrutas

Išvykimo į gimnaziją laikas

Sustojimo vieta

Vykstantys mokiniai

Išvykimo iš gimnazijos laikas

Vairuotojas

1.

Tarvydų k.

 

 

9

14.55

J. Petrauskas

2.

Daukšaičiai

Jucaičių k.

 

 

 

13.55

15.25

J. Petrauskas

5.

Jucaičių k.

7.45

 

 

 

S. Žilinskas

6.

Daugėlų k.

Rudgalvių k.

Rusinų k.

Šukaičių k.

7.05

7.15

7.30

7.35

 

Prie sankryžos

 

Prie stotelės

1

1

9

7

 

J. Petrauskas

7.

Šukaičių k.

Daugėlų k.

Rudgalvių k.

Rusinų k.

 

 

 

 

 

13.55; 14.55

14.55

14.55

J. Petrauskas

8.

 

Pozingių k.

Pėžaičių k. Dvyliai I

Dvyliai II

7.10

 

7.20

7.25

Prie žirgyno

 

Prie bokšto

Prie Bružo sodybos

3

 

1

4

13.55

S. Žilinskas

9.

Skomantų k.

8.25

 

 

 

 

16.15

J. Petrauskas

S. Žilinskas

10.

Pėžaičių k.

Pozingių k.

Dvylių k.

Aisėnų k.

 

 

 

7.30

 

 

Prie naftos bokšto

 

15.25

S. Žilinskas

11.

Mataičių k.

 

 

 

13.10

S. Žilinskas

12.

Bruožių k.

Bruožių k.

7.50

Prie stotelės

13

 

14.55

J. Petrauskas

S. Žilinskas

 

Papildomas maršrutinis autobusas (sustojimai autobusų stotelėse)

Agluonėnai 7.30 val. –Pėžaičiai  7.40–Aisėnai 7.45–Veiviržėnai