Menu Close

Tūkstantmečio mokykla

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis. 

Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 22 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja pirmajame programos sraute.

Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). 

Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma: 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma – 113 376 623,67 Eur. 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: Tūkstantmečio mokyklos I | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt)  Klaipėdos rajono savivaldybė

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

 • šiuolaikiškos muzikos studijos įkūrimas;
 • technologijų kabinetų atnaujinimas;
 • fizikos-chemijos laboratorijos įrengimas;
 • intensyvaus-interaktyvaus sensorinio kabineto įkūrimas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4–5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 6. Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis.
 7. Suaktyvėjęs kultūros lauko profesionalų įsitraukimas į formalųjį mokinių švietimą.
 8. Sukurta šiuolaikiška mokymosi aplinka.
 9.  Įgyvendintas tinklaveikos modelis.

TŪM pristatymas

TŪM pristatymas

Respublikiniame renginyje „TŪM jungtys I“ Klaipėdos rajono savivaldybės komandoje mūsų gimnazijos atstovės, mokyklos tobulinimo 3 sričių koordinatorės.

 
Įtraukiojo komandinio mokinių ugdymo praktikumai „Mokinių psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimas naudojant specialiąsias mokymo priemones“
Klaipėdos r. savivaldybės TŪM projekto dalyvių komanda dalyvavo praktikume Švėkšnos ,,Diemedžio,, ugdymo centre. Pasak centro direktoriaus Mindaugo Nagaičio, praktikos įtraukusis ugdymas paliečia kiekvieną vaiką, tą akcentuoja atnaujintos ugdymo programos, tad tema kaip niekad aktuali norint rasti sėkmės pradą, žinių. Čia nuolat mokosi bei priimami konsultacijai vaikai iš visos Lietuvos. Centre dirbančios psichologės Asta Lukauskienė bei Aldona Giržadienė -turinčios ilgametę patirtį dirbant su emocijų ir elgesio problemų turinčiais mokiniais. Tad įvairių Klaipėdos rajono švietimo įstaigų pedagogams pristatyti priemonių sąrašai, jų pavyzdžiai, relaksacinės erdvės, terapiniai kabinetai. Taip pat buvo individuali galimybė pasitarti su švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičiene dėl mokymosi perspektyvų bei užsiėmimų su mokinių grupėmis spektro. Seminaro dalyviai džiaugiasi susipažinę su naujomis priemonėmis ir suteikta galimybę jas išbandyti.
Tekstas: A. Mikalauskas
Foto: J. Rudienė
Skip to content