Vaiko gerovės komisijos nariai:

Komisijos pirmininkė – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė

  1. Sekretorė – mokytoja Modesta Barakauskaitė
  2. Spec. pedagogė Ramunė Bagdonavičienė
  3. Vyr. soc. pedagogė Laima Rėbždienė
  4. Psichologo padejeja Aneta Žukauskienė
  5. Tikybos mokytoja Judita Klimienė
  6. Logopedė Inga Linkuvienė
  7. Logopedė Modesta Stončiuvienė
  8. Pradinių klasių mokytoja Irena Raudonienė
  9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Birutė Grevienė