Menu Close

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – sėkmę mokydamasis gali patirti kiekvienas, nepriklausomai nuo socialinių, kultūrinių, religinių įsitikinimų, turimos negalios ir individualių poreikių. Įgyvendinamas įveikiant fizinius, turinio, nuostatų barjerus – taikant universalaus dizaino principus, ugdymo(si) metodų įvairovę, procesą vystant komandiškai tarp mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų.

Skip to content