Prieš pustrečio tūkstančio metų Eladoje buvo iškalti žodžiai:

Jeigu nori būti stiprus − bėk,

nori būti gražus − bėk,

nori būti protingas − bėk.

Dvasiškai ir fiziškai stiprus žmogus ištvermingas daugelyje veiklos sričių.

Mūsų mokyklos mokiniai mėgsta ir noriai sportuoja per pamokas, papildomus užsiėmimus. Mokykloje organizuojamos kvadrato, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių, krepšinio, lengvosios atletikos varžybos.

Vos ne tradicija tapo rajone būti geriausiems „DSV“ estafetėse, kroso, moksleivių lengvosios atletikos, keturkovės varžybose.

Mokinių dalyvavimas sporto renginiuose, varžybose 

Bendrųjų programų teiginys: „Kūno kultūra atveria galimybę patirti išlavinto,stipraus ir sveiko organizmo judesių keliamą džiaugsmą“.

Mokykla neformaliam mokinių  sportiniam ugdymui šiais metais skyrė 8 valandas. Mokytojui E.Norvilui skirtos 6 valandos lengvajai atletikai ir krepšiniui. Mokytojai R.Paulauskaitei 2 valandos 5-6 klasių mokiniams bendram fiziniam pasirengimui. Per abu mokytojus būrelius lanko 90−100 mokinių.

Mokykloje vedamos tarpklasinės varžybos pagal iš anksto sudarytą planą.Tai yra:

  1. Rudens kroso varžybos (5−12 klasės).
  2. Kvadrato varžybos (4−5−6 klasės).
  3. Kalėdinis krepšinio turnyras (7−12 klasės).
  4. Krepšinio turnyras 3×3  (7−12 klasės).
  5. Geriausio snaiperio turnyras (tritaškių,baudų metimai.(7−12 klasės).
  6. „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos (4−5−6 klasės).
  7. Gegužės,birželio mėnesį  vedamos tinklinio, turizmo varžybos.

Mokyklos sportininkai sėkmingai dalyvauja Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų varžybose. Pernai respublikoje užimta 15 vieta. Šiemet, atrodo, būsime dar aukščiau. (Gal atsiranda kolegų skeptikų, kurie sako: „Ką mums visa tai duoda, gal be reikalo išlaidaujam benzinui?“). Galima stipriai paprieštarauti-ne viduramžiais gyvename, reikia, kad mokinys  jau mokykloje pamatytų kitą pasaulį. Išvykę jie pamato ir kitas komandas, patiria laimėjimų džiaugsmą ir pralamėjimų kartėlį, pradeda suprasti, kad norint ką nors pasiekti, reikia daug ir tikslingai dirbti ne tik sporte, bet ir kitose gyvenimo sferose. Jeigu mokinys  užsiėmęs, mažiau skirs arba visai neskirs laiko neigiamiems reiškiniams. 

1. Klaipėdos raj. kaimo mokyklų kvadrato varžybos (mergaičių ir berniukų komando, užimtos IV-tos vietos) 2020–11–12, 13 dienomis.

2. Klaipėdos raj. kaimo mokyklų krepšinio 3 x 3 varžybos (vaikinai II vieta) 2020–12–03.

3. Klaipėdos raj. kaimo mokyklų tinklinio varžybos (merginos IIv., vaikinai IIIv.) 2020–01–08.

4. Rankų lenkimo turnyras „Laisvės gynėjų dienai“ paminėti (Elizabeta Rubavičiūtė I–II vietos, Inga

5. Rimkutė II vieta, Dovilė Auškalnytė III vieta) 2020-01 -11.

6. Klaipėdos raj. kaimo mokyklų svarsčio kėlimo varžybos (mišri komanda – I vieta) 2020–01–16.

7. Tarpzoninės svarsčio kilnojimo varžybos, mišri komanda – III vieta, 2020–01–24d (Mažeikių raj.).

8. Klaipėdos raj. kaimo mokyklų stalo teniso varžybos (merginos IIIv., vaikinai IVv.) 2020-01–29.

9. Klaipėdos raj. kaimo mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos (mišri komanda IIIv.) 202 –02–13.