Menu Close

Logopedas

Logopedas:

 • Išsiaiškina ir įvertina vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų pobūdį ir numato korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimiems mokymosi sunkumams atsirasti.
 • Veda individualias ir grupines pratybas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
 • Pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikus kalbos suvokimo ir sugebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų.
 • Bendradarbiauja su VGK.

 

Tikslai ir uždaviniai:

 1. Teikti kvalifikuotą specialiąją pagalbą moksleiviams, turintiems kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimų.
 2. Naudoti optimalius mokymo būdus ir metodus, juos metų eigoje koreguoti.
 3. Siekti, kad specialiųjų poreikių mokiniai jaustųsi pilnaverčiais klasės, gimnazijos, visuomenės nariais, įgytų pasitikėjimą savimi, būtų teigiamai vertinami savo draugų. 
 4. Kelti mokinių mokymosi motyvaciją. 
 5. Teikti metodinę pagalbą, rekomendacijas pedagogams, tėvams aktualiais specialiojo ugdymo klausimais. 
 6. Sistemingai kelti kvalifikaciją. 
 7. Tobulinti moksleivių ugdymo ir ugdymosi aplinką.

LOGOPEDĖS

Ingos Linkuvienės DARBO GRAFIKAS

2023-2024 m.m.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Pėžaičiai

8.00-10.30

(2val. 30min.)

10.30-11.00

(30min.)

nekontaktinės val.

Judrėnai

8.30-15.00

(6val.)

8.00-8.30

(30min.)

nekontaktinės val.

Pietų pertrauka

12.00-12.30

15.00-18.00

(3 val.)

nekontaktinės val.

Darželis

8.00-10.30

(2val.30min.)

10.30-11.30

(1val. )

nekontaktinės val.

Pietų pertrauka

11.30-12.00

Gimnazija

8.00-15.00

(5val. 30 min.)

Pietų pertrauka

11.40-12.10

12.10-13.10

15.00-18.00

 (4val.)

nekontaktinės val.

Darželis

8.00-10.30

(2val. 30 min.)

Pietų pertrauka

10.30-11.00

11.00-12.00

(1val.)

nekontaktinės val.

Gimnazija

11.00-15.00 (3val.30 min )

Pietų pertrauka

11.40-12.10

15.00-18.30

(3val. 30 min.)

nekontaktinės val.

 

Gimnazija

12.00-15.00

(3val.)

15.00-18.00

(3val.)

nekontaktinės val.

 

Gimnazija

12.00-14.00

(2val.)

14.00-18.30

(4val.30 min.)

nekontaktinės val.

I. Linkuvienės – logopedo veiklos planas 2023 m.

 

 

 

 

 

                                     

Skip to content