Logopedas:

 • Išsiaiškina ir įvertina vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų pobūdį ir numato korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimiems mokymosi sunkumams atsirasti.
 • Veda individualias ir grupines pratybas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
 • Pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikus kalbos suvokimo ir sugebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų.
 • Bendradarbiauja su VGK.

 

Tikslai ir uždaviniai:

 1. Teikti kvalifikuotą specialiąją pagalbą moksleiviams, turintiems kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimų.
 2. Naudoti optimalius mokymo būdus ir metodus, juos metų eigoje koreguoti.
 3. Siekti, kad specialiųjų poreikių mokiniai jaustųsi pilnaverčiais klasės, gimnazijos, visuomenės nariais, įgytų pasitikėjimą savimi, būtų teigiamai vertinami savo draugų. 
 4. Kelti mokinių mokymosi motyvaciją. 
 5. Teikti metodinę pagalbą, rekomendacijas pedagogams, tėvams aktualiais specialiojo ugdymo klausimais. 
 6. Sistemingai kelti kvalifikaciją. 
 7. Tobulinti moksleivių ugdymo ir ugdymosi aplinką.

 

Logopedžių darbo grafikai

 

Logopedė Inga Linkuvienė

I- 8.00–12.00

Nekontaktinės valandos  12.00–13.30

III- 9.00–12.00

IV- 8.00–12.00

Nekontaktinės valandos  12.00–13.00

 

Logopedė Modesta Stončiuvienė

III- 8.55–14.45

IV- 8.00–14.45

V- 8.30–14.15

 

Pietų pertrauka

11.00–11.30

 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos logopedės Ingos Linkuvienės veiklos planas 2018–2019 m. m.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos logopedės Modestos Stončiuvienės veiklos planas 2018–2019 m. m.