Menu Close

Logopedas

Logopedas:

 • Išsiaiškina ir įvertina vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų pobūdį ir numato korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimiems mokymosi sunkumams atsirasti.
 • Veda individualias ir grupines pratybas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
 • Pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikus kalbos suvokimo ir sugebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų.
 • Bendradarbiauja su VGK.

 

Tikslai ir uždaviniai:

 1. Teikti kvalifikuotą specialiąją pagalbą moksleiviams, turintiems kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimų.
 2. Naudoti optimalius mokymo būdus ir metodus, juos metų eigoje koreguoti.
 3. Siekti, kad specialiųjų poreikių mokiniai jaustųsi pilnaverčiais klasės, gimnazijos, visuomenės nariais, įgytų pasitikėjimą savimi, būtų teigiamai vertinami savo draugų. 
 4. Kelti mokinių mokymosi motyvaciją. 
 5. Teikti metodinę pagalbą, rekomendacijas pedagogams, tėvams aktualiais specialiojo ugdymo klausimais. 
 6. Sistemingai kelti kvalifikaciją. 
 7. Tobulinti moksleivių ugdymo ir ugdymosi aplinką.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Darželis

8.00-11.30

Darželis

8.00-11.30

Judrėnų skyrius

8.00-11.00

Gimnazija

8.00-15.00

Darželis

8.00-11.30

Gimnazija

12.10-15.00

Gimnazija

12.10-15.00

Pėžaičių skyrius

11.30-13.00

   
   

Gimnazija

14.00-15.00

   

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS LOGOPEDĖS INGOS LINKUVIENĖS II PUSMEČIO VEIKLOS PLANAS 2022-2023 m.m.

 

 

 

 

 

                                     

Skip to content