Menu Close

Edukacinės erdvės

Mūsų gimnazijos edukacinių erdvių kūrimo tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp mokyklų ir skleisti gerąją patirtį.

Edukacinės erdvės pradinių klasių korpuse

Mūsų pradinio korpuso pastatas nėra didelis, tačiau pirmojo aukšto koridoriuje yra įkurtos edukacinės žaidimų zonos. Šioje edukacinėse erdvėse mokiniai pertraukų metu gali žaisti, bendrauti bei laisvą laiką išnaudoti aktyviam laisvalaikiui.

Edukacinės vidaus gimnazijos erdvės

Edukacinės erdvės įrengtos I, II ir III aukšto korpuso koridoriuose. Šiose erdvėse mokiniai pertraukų ir Visos dienos mokyklos užsiėmimų metu ilsisi, žaidžia įvairius žaidimus, čia vyksta ir individualūs užsiėmimai. Dekorus sienoms kūrė gimnazijos mokiniai, vadovaujami dailės ir technologijų, pradinių klasių mokytojų.

Edukacinės lauko erdvės

Mokykla ypatinga tuo, kad joje mokosi ir gyvena mokiniai. Norėdami, kad  mokykloje visi jaustųsi jaukiai ir saugiai, sugalvota  mokyklos aplinkoje sukurti žaliąsias edukacines erdves mokinių pažintinėms, socialinėms, emocinėms kompetencijoms ugdyti. Gamta – nepakartojama erdvė  mokymui(si), stiprinant gamtos ir žmogaus santykį. Čia galima atlikti stebėjimus, tyrimus, vesti įvairių dalykų pamokas, organizuoti įvairius projektus, šventes, renginius.

Keturios valandos susikaupimo, darbštumo, atidumo ir kūrybiškumo – puiki dovana gimnazijos mažiesiems.

Skip to content