Menu Close

Edukacinės erdvės

Mūsų gimnazijos edukacinių erdvių kūrimo tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp mokyklų ir skleisti gerąją patirtį.

Baigėsi Mokyklų edukacinių erdvių konkursas

Liepos 25 dieną nacionalinė vertinimo komisija apibendrino 2022 metų Mokyklų edukacinių erdvių konkurso rezultatus ir išrinko nugalėtojus – geriausiai savo edukacines erdves kuriančias ir naudojančias mokyklas. Konkursą inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.

Vertinimo komisija, apžvelgusi konkurso organizavimo ir tobulinimo gaires, išskyrė kelis teigiamus pokyčius: šiais metais, palyginti su ankstesniais, konkurse dalyvavo daugiausia savivaldybių, nacionaliniame etape – daugiausia mokyklų, o palyginti su 2020 m. konkursu, akivaizdus ir veiklų kokybinis pokytis: mokyklų edukacinėse erdvėse itin gausu naujovių, aplinkos kūrybiškai naudojamos mokinių ugdyme. Pasidžiaugta, kad konkurse puikiai pasirodė daug naujų, seniau konkurse nedalyvavusių mokyklų, nusipelniusių aukštų komisijos įvertinimų.

Konkursas vyko dviem etapais – I etapas (iki 2022 m. gegužės 13 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2022 m. liepos 21 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Konkurso savivaldybių komisijos pristatė 115 mokyklų nacionaliniam konkurso etapui. Nacionalinė komisija aplankė ir įvertino mokyklas vietose, įteikė Aplinkos ministerijos skirtus prizus – po naują „Lietuvos raudonąją knygą“.

Nacionalinė vertinimo komisija vietose apžiūrėjusi konkurso II etapui pristatytas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, vadovaudamasi konkurso vertinimo kriterijais, išrinko nugalėtojus.

Tarp išrinktų nugalėtojų ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija. Plačiau skaitykite Baigėsi Mokyklų edukacinių erdvių konkursas

Edukacinės erdvės pradinių klasių korpuse

Mūsų pradinio korpuso pastatas nėra didelis, tačiau pirmojo aukšto koridoriuje yra įkurtos edukacinės žaidimų zonos. Šioje edukacinėse erdvėse mokiniai pertraukų metu gali žaisti, bendrauti bei laisvą laiką išnaudoti aktyviam laisvalaikiui.

Edukacinės vidaus gimnazijos erdvės

Edukacinės erdvės įrengtos I, II ir III aukšto korpuso koridoriuose. Šiose erdvėse mokiniai pertraukų ir Visos dienos mokyklos užsiėmimų metu ilsisi, žaidžia įvairius žaidimus, čia vyksta ir individualūs užsiėmimai. Dekorus sienoms kūrė gimnazijos mokiniai, vadovaujami dailės ir technologijų, pradinių klasių mokytojų.

Edukacinės lauko erdvės

Mokykla ypatinga tuo, kad joje mokosi ir gyvena mokiniai. Norėdami, kad  mokykloje visi jaustųsi jaukiai ir saugiai, sugalvota  mokyklos aplinkoje sukurti žaliąsias edukacines erdves mokinių pažintinėms, socialinėms, emocinėms kompetencijoms ugdyti. Gamta – nepakartojama erdvė  mokymui(si), stiprinant gamtos ir žmogaus santykį. Čia galima atlikti stebėjimus, tyrimus, vesti įvairių dalykų pamokas, organizuoti įvairius projektus, šventes, renginius.

Keturios valandos susikaupimo, darbštumo, atidumo ir kūrybiškumo – puiki dovana gimnazijos mažiesiems.

Įgyvendintas lauko klasės projektas „Mokinių iniciatyvų projektas“.

Skip to content