Menu Close

Olimpiados, konkursai

Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose

2021-2022 m.m. mokinių laimėjimai, pasiekimai už mokyklos ribų

      2019–2020 m. m. 174 mokiniai dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose bei skirtingose sportinėse varžybose. Sportinėse rajoninėse varžybose laimėta: 2 pirmos, 4 antros bei 4 trečios vienos. Tarpzoninėse kaimo vietovių mokyklų svarsčio kilnojimo varžybose iškovota trečia vieta.

      Sėkmingai tęsiamas projektas „Darni mokykla“. Dalyvauta respublikiniame mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurse „Fizikos bandymai aplink mus“. Projektai pristatyti vertinimo komisijai, dėl karantino rezultatų skelbimas nukeltas į 2021 m. pavasarį. 3 ESJM konkurso dalyviai pateko į II turą (chemija). 1 mokinė dalyvavo ir tapo laureate biologijos respublikiniame konkurse „Mano žvilgsnis į mus supantį pasaulį“. Respublikiniame šokių konkurse „Šokantys batai“ iškovotos pirma ir trečia vietos, respublikiniame šokių festivalyje-konkurse „Baltic Amber Palanga 2020“ – III vieta. 1–4 kl. mokiniai gausiai dalyvavo įvairių dalykų edukaciniame konkurse „Olympis 2020“ pavasario sesijoje. Laimėti 3 medaliai, 17 I laipsnio, 8 II laipsnio ir 1 III laipsnio diplomai bei 4 padėkos.  Dalyvauta tarptautiniame matematikų konkurse „Kengūra“ ir anglų k. konkurse „Kings“.    

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                 

Skip to content