KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 20202021 M. M.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Įgyta kvalifikacinė kategorija

VADOVAI

1.

Laima Navickienė

Aukštasis, VVPI

1984 m.

 

Direktorė

Istorijos vyr. mokytojas

1996 m.

Antroji vadybinė 2009-11-26

2.

Jurgita Rudienė

Aukštasis,

KU 1999 m.,

magistrantūros studijos

KU 2002 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

anglų k. mokytoja

Pradinių klasių ir anglų kalbos 1–4 klasėms mokytoja metodininkė

2012-06-15

3.

Karolis Pugačiauskas

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas 2008 m., ISM švietimo magistrantūros studijos 2019 m.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, istorijos, pilietiškumo mokytojas

Istorijos mokytojas metodininkas

2017-12-19

4.

Kristina Ruškienė

Aukštasis, ŠU

1989 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos ir literatūros mokytoja

Rusų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja 1995-11-02

 Trečia vadybinė 2010-12-01

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  MOKYTOJAI

1.

Inga Linkuvienė

Aukštasis Klaipėdos kolegija,

ŠU 2018 m.

Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja, logopedė

2.

Alma Kinčienė

Aukštesnysis

Klaipėdos pedagoginė mokykla, 1986 m.

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

 

3.

Žibutė Strumylienė

Aukštesnysis, Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1984 m.

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

Vyr. auklėtoja

2000 m.

4.

Janina Riaukienė

Aukštesnysis Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1980 m.

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

Vyr. auklėtoja

1997 m.

5.

Aldona Jefišova

Aukštesnysis, Klaipėdos

 A. Venclovos pedagoginė mokykla 1985 m.

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinės ugdymo

vyr. mokytoja 2000 m.

6.

Alvyda Švabienė

Aukštasis, Klaipėdos kolegija 2006 m., KU 2015 m.,

KU 2016 m.

Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja

 Mokytoja, 2006-06-30

7.

Vaida Merliūnienė

Aukštasis, KU 2019 m.

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja, 2019-06-29

8.

Vaida Girskienė

Aukštesnysis, Klaipėdos pedagoginė mokykla 1988, Aukštasis, VPU 2006

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

Lietuvių k. mokytoja metodininkė 2016-06-01

9.

Loreta Stirbienė

Aukštasis, KU 1993 m.

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

Vyr. auklėtoja 2014-12-23

10.

Birutė Lapienė

Aukštesnysis išsilavinimas, Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla 1988 m.

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

11.

Vitalija Vileikienė

Mokosi KVK nuo 2018-09-01

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

12.

Ligita Kiudelytė

Aukštasis, KVK 2011 m.,

KU 2015 m. Mokosi KVK

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

13.

Inga Girskienė

Aukštasis, ŠU 2010 m.

Mokosi KU

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Technologijų mokytoja metodininkė

2013-06-27

14.

Edita Knyzerienė

Aukštasis, KU 2002 m.

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja, 2005 m.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

1.

Nijolė Stonkuvienė

Aukštasis,

ŠPI 1990 m.

1 klasės mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja

2001-05-07

2.

Loreta Toleikienė

Aukštasis,

KU 2004 m

2 klasės mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2010-09-01

3.

Irena Raudonienė

Aukštasis, KPI 1983 m.,

ŠU 1992 m.

3 klasės mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2017-12-12

4.

Virginija Stonkuvienė

Aukštasis,

ŠPI 1987 m.

4 klasės mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2017-09-01

5.

Stanislava Bočkuvienė

Aukštasis, ŠU 1983 m .,

KU 2003 m.

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja

2010-06-28

6.

Danguolė Nausėdienė

Aukštasis,

KU 2004 m.

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja 2017-09-01

7.

Danguolė Šukevičienė

Aukštasis KU 2009 m., 2011m. ŠU magistrantūros studijos 2017 m.

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

8.

Džiuljeta Toleikienė

Aukštasis,

ŠU 2005 m.

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja

2019-01-01

9.

Eglė Rubavičienė

Aukštasis KU 1996,

KU magistrantūros studijos 1998 m.

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

DALYKŲ MOKYTOJAI

1.

Angelė Bružienė

 Aukštasis,

VVPI 1981 m.

Chemijos, integruoto gamtos mokslų mokytoja

Chemijos mokytoja metodininkė

2014-12-29

2.

Jovita Jokšienė

Aukštasis, Klaipėdos konservatorija 1990 m.

Muzikos  mokytoja, meninio ugdymo vadovė

Muzikos mokytoja metodininkė

2002-01-10

3.

Judita Klimienė

Aukštasis, VDU 2002 m., Katalikų teologijos ir religijos mokslų magistrė 2009 m.

Tikybos mokytoja

4.

Irena Juciuvienė

Aukštasis, Klaipėdos konservatorija 1986 m.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė 2005-12-28

5.

Ramutė Stankuvienė

Aukštasis  KU 2001,

ŠU 2005 m.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 5 a klasės vadovė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė 2014-01-02

6.

Alva Giržadienė

Aukštasis,

ŠPI 1988 m.

Dailės mokytoja

dailės mokytoja metodininkė

 2014-01-02

7.

Aušra Dara

Aukštasis, KVK 2012 m.,

LEU 2017 m.

Anglų kalbos mokytoja

8.

Ineta Ruškė

Aukštasis Žemaitijos kolegija 2009 m., ŠU 2010 m.

Dailės, technologijų, braižybos, Visos dienos mokyklos mokytoja, 5 b klasės vadovė

Technologijų vyr. mokytoja

2018-06-02

9.

Arūnas Milakauskas

Aukštasis VU 2007 m., VU magistrantūros studijos 2009 m.

Istorijos, pilietiškumo mokytojas

Istorijos mokytojas metodininkas

2016-12-28

10.

Ugnė Ruibienė

Aukštasis, LEU 2015 m.

Vaiko priežiūros atostogose

– 

11.

Adomas – Petras Neimontas

Aukštasis, 

ŠPI 1974 m.

Fizikos, integruoto gamtos mokslų mokytojas

Fizikos ir astronomijos mokytojas – ekspertas 1998-06-30

12.

Inga Paranarauskaitė

Aukštasis,

KKA 2008 m.

Kūno kultūros mokytoja

Mokytoja

13.

Ramutė Stankaitienė

Aukštasis, 

ŠPI 1979 m., KU 1999 m.

Informacinių technologijų mokytoja

Fizikos vyr. mokytoja 1997-09-23,

informatikos mokytoja metodininkė

2005-05-04

14.

Irena Žemgulienė

Aukštasis, 

VVPI 1979 m.

Anglų kalbos mokytoja, III g klasės vadovė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

2001-02-28

15.

Laima Dargevičienė

Aukštasis, VU 1989 m.,

KU 2001 m.

Anglų kalbos mokytoja, 5-6 klasės vadovė

Vyr. anglų mokytoja 2002-06-28

16.

Diana Vepštienė

Aukštasis,

VPU 1995 m., VPU 2006 m

Geografijos, biologijos, integruoto gamtos mokslų mokytoja, II klasės vadovė

Geografijos vyr. mokytoja 1998-12-30, biologijos mokytoja metodininkė

2014-12-29

17.

Linas Vaičiulis

Aukštasis, VPU 1996 m., VPU magistrantūros studijos 1997 m.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, 8 klasės vadovas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas 2010-06-21

18.

Lina Stulpinienė

Aukštesnysis

KK 2002 m.

Vokiečių kalbos, SEU, Visos dienos mokyklos mokytoja, I g klasės vadovė

Vokiečių kalbos mokytoja 2002-06-29

19.

Zofija Bernotienė

Aukštasis,

VVPI 1986 m.

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja, 6 klasės vadovė

Rusų kalbos vyr. mokytoja

2005-06-22

20.

Sandra Leonauskienė

Aukštasis, KU

 2006 m.

Choreografijos mokytoja,

meninio ugdymo vadovė

Choreografijos vyr. mokytoja

2009-01-19

21.

Renata Girdvainytė

Aukštasis,

KU 2006 m., KU 2017 m.

Muzikos mokytoja,

meninio ugdymo vadovė

Mokytoja

22.

Teresė Kvecienė

Aukštasis ŠU 1987 m.

Matematikos mokytoja,

9 klasės vadovė

Matematikos vyr. mokytoja

1998-06-24

23.

Dainius Stulpinas

Aukštasis,

KU 2007 m.

Technologijų, žmogaus sauga mokytojas

24.

Edmundas Norvilas

Aukštasis,

KKA 1976 m.

Kūno kultūros mokytojas, treneris

Kūno kultūros mokytojas – ekspertas

2017-12-22

25.

Andrius Černeckis

Aukštasis, Lietuvos sporto universitetas 2008 m., magistrantūros studijos 2010 m.

Kūno kultūros mokytojas

Kūno kultūros vyr. mokytojas

2013-06-13, kūno kultūros mokytoja metodininkas 2015-12-15

26.

Vitalija Ringytė Ališauskienė

Aukštasis,

LEU 2012 m.

Vaiko priežiūros atostogose

Istorijos vyr. mokytoja

2018-06-02

27.

Alma Vanagienė

Aukštasis

ŠU 1999 m.

Anglų kalbos ir literatūros mokytoja, 8 klasės vadovė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė 2005 m.

28.

Svetlana Rimševičienė

Aukštasis,

VU 1985 m.

Matematikos mokytoja,

7 klasės vadovė

Matematikos vyr. mokytoja,

2011 m.

29.

Aldona Ivaškevičienė

Aukštasis,

ŠU 1987 m.

Etikos ir tikybos mokytoja

Mokytoja

30.

Ilona Bagdonavičienė

Aukštasis, VPU 1986 m.,

ŠU 2006 m.

Matematikos mokytoja

Matematikos vyr. mokytoja                     2001-09-25

31.

Edita Jurkaitienė

Aukštasis, ŠU 2010-06-28

Dailė ir technologijų mokytoja

Mokytoja 2010-06-28

32.

Asta Grauslienė

Aukštasis, KU 2001-06-15,

KU 2007-06-11

Informacinių technologijų, geografijos, biologijos, gamta ir žmogus mokytoja

Informacinių technologijų vyr. mokytoja 2010-01-07,

geografijos vyr mokytoja

33.

Virginija Mačiulaitienė

Aukštasis, Kauno technologijos universitetas 2002-06-26

 

Chemijos mokytoja

Chemijos vyr. mokytoja 2010-06-28

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI:

BIBLIOTEKININKAI, MUZIEJININKAI

1.

Lina Laucevičienė

Aukštasis, KU 2005 m., KU magistrantūros studijos 2007 m.

Bibliotekininkė

2.

Vilija Norvilienė

Aukštesnysis, Telšių kultūros mokykla 1985 m. 

Bibliotekininkė

3.

Valdonija Karaliūnienė

Aukštasis, Kauno technologijos universitetas 1979 m., KU magistrantūros studijos 2002 m.

Muziejininkė

Dailės mokytoja – ekspertė

SOCIALINIAI PEDAGOGAI

1.

Laima Rėbždienė

Aukštasis,

KU 2007 m.

Socialinė pedagogė,

IV g klasės vadovė

Socialinė pedagogė metodininkė,

2017-12-22

2.

Edita Knyzerienė

Aukštasis, KU 2002 m.

Socialinė pedagogė

SPECIALIEJI PEDAGOGAI

1.

Ramunė Bagdonavičienė

Aukštasis, KU 1998 m.,

ŠU 2012 m.

Specialioji pedagogė

Vyr. specialioji pedagogė, 2017-09-01

2.

Deimantė Želvienė

Aukštasis,

ŠU 2017 m.

Specialioji pedagogė

PSICHOLOGAI

1.

Aneta Žukauskienė

Aukštasis,

KU 2006 m.

Psichologo asistentė

2.

Erika Kuizinienė

Aukštasis, KU 2016 m.,

KU magistrantūros studijos 2019 m.

Psichologė

 

LOGOPEDAI

1.

Kornelija Martinkienė

Aukštasis, KVK 2011 m.

Logopedė

2.

Inga Linkuvienė

Aukštasis, ŠU 2018 m.

Logopedė

3.

Modesta Stončiuvienė

Aukštasis, ŠU

2010 m.

Logopedė

Vyresnysis logopedas, 2019-12-30

 

 

 

 

 

Parengė direktorius pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė