Menu Close

Darbuotojai

KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 20212022 M. M.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

1.       

Laima Navickienė

Aukštasis universitetinis 

Direktorė

2.       

Jurgita Rudienė

Aukštasis universitetinis magistras

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Pradinių kl. anglų kalbos mokytoja metodininkė

3.       

Karolis Pugačiauskas

Aukštasis universitetinis magistras

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, istorijos, pilietiškumo mokytojas metodininkas

4.       

Laima Dargevičienė

Aukštasis universitetinis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyr. anglų kalbos mokytoja, jungtinės 5-6 klasės vadovė (Judrėnų skyrius)

5.       

Alma Kinčienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

6.       

Žibutė Strumylienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo  vyr. mokytoja

7.       

Janina Riaukienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

8.       

Aldona Jefišova

Aukštesnysis

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

9.       

Alvyda Švabienė

Aukštasis universitetinis

Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

10.   

Vaida Merliūnienė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

11.   

Vaida Girskienė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

12.   

Loreta Stirbienė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

13.   

Birutė Lapienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

14.   

Stanislava Bočkuvienė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

15.   

Ligita Kiudelytė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

16.   

Inga Girskienė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

17.   

Edita Knyzerienė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

18.   

Vitalija Vileikienė

Aukštasis

1 klasės mokytoja

19.   

Ina Verbutienė

Aukštasis

2 A klasės mokytoja

20.   

Danguolė Šukevičienė

Aukštasis universitetinis

magistras

2 B klasės mokytoja

21.   

Loreta Toleikienė

Aukštasis universitetinis

3 klasės mokytoja metodininkė

22.   

Irena Raudonienė

Aukštasis universitetinis

4 A klasės mokytoja metodininkė

23.   

Danguolė Nausėdienė

Aukštasis universitetinis

4 B klasės mokytoja

24.   

Eglė Rubavičienė

Aukštasis universitetinis

magistras

Jungtinės 1-2 klasės mokytoja

(Judrėnų skyrius)

25.   

Džiuljeta Toleikienė

Aukštasis universitetinis

Jungtinės 3-4 klasės vyr. mokytoja

(Judrėnų skyrius)

26.   

Angelė Bružienė

 Aukštasis universitetinis

Chemijos, integruoto gamtos mokslų mokytoja metodininkė

27.   

Jovita Jokšienė

Aukštasis universitetinis

Muzikos  mokytoja metodininkė, meninio ugdymo vadovė

28.   

Judita Klimienė

Aukštasis universitetinis

magistras

Tikybos mokytoja

29.   

Irena Juciuvienė

Aukštasis universitetinis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,

8 klasės vadovė

30.   

Ramutė Stankuvienė

Aukštasis universitetinis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,

6 a klasės vadovė

31.   

Alva Giržadienė

Aukštasis universitetinis

Dailės mokytoja metodininkė

32.   

Aušra Dara

Aukštasis universitetinis

Anglų kalbos mokytoja

33.   

Ineta Ruškė

Aukštasis universitetinis

Dailės, technologijų, braižybos, Visos dienos mokyklos vyr.mokytoja, 6 b klasės vadovė

34.   

Arūnas Milakauskas

Aukštasis universitetinis

magistras

Istorijos, pilietiškumo mokytojas metodininkas

35.   

Ugnė Ruibienė

Aukštasis universitetinis

Geografijos mokytoja

36.   

Adomas – Petras Neimontas

Aukštasis universitetinis

Fizikos, integruoto gamtos mokslų mokytojas ekspertas

37.   

Inga Paranarauskaitė

Aukštasis universitetinis

Kūno kultūros mokytoja

38.   

Irena Žemgulienė

Aukštasis universitetinis

Anglų kalbos mokytoja metodininkė,

IV g klasės vadovė

39.   

Diana Vepštienė

Aukštasis universitetinis

Geografijos, biologijos, integruoto gamtos mokslų mokytoja metodininkė, III klasės vadovė

40.   

Veronika Jančiauskienė

Aukštasis

Matematikos mokytoja, 9 klasės vadovė

(Judrėnų skyrius)

41.   

Lina Stulpinienė

Aukštesnysis

Vokiečių kalbos, SEU, Visos dienos mokyklos mokytoja, II g klasės vadovė

42.   

Zofija Bernotienė

Aukštasis universitetinis

Rusų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, 7 klasės vadovė

43.   

Sandra Leonauskienė

Aukštasis universitetinis

Choreografijos mokytoja,

Vaiko auginimo atostogose

44.   

Renata Girdvainytė

Aukštasis universitetinis

Muzikos mokytoja,

meninio ugdymo vadovė

45.   

Teresė Kvecienė

Aukštasis universitetinis

Vyr. matematikos mokytoja

46.   

Dainius Stulpinas

Aukštasis universitetinis

Technologijų, žmogaus sauga mokytojas

47.   

Edmundas Norvilas

Aukštasis

Kūno kultūros mokytojas ekspertas, treneris

48.   

Alma Vanagienė

Aukštasis universitetinis

Anglų kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,

Ig klasės vadovė

49.   

Aldona Ivaškevičienė

Aukštasis universitetinis

Etikos ir tikybos mokytoja

50.   

Edita Jurkaitienė

Aukštasis universitetinis

Vyr. Dailė ir technologijų mokytoja

51.   

Irena Uznienė

Aukštasis universitetinis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

52.   

Lina Laucevičienė

Aukštasis universitetinis, magistras

Bibliotekininkė

53.   

Vilija Norvilienė

Aukštesnysis

Bibliotekininkė, meninio ugdymo vadovė, 10 klasės vadovė (Judrėnų skyrius)

54.   

Valdonija Karaliūnienė

Aukštasis universitetinis, magistras

Muziejininkė

55.   

Laima Rėbždienė

Aukštasis universitetinis

Socialinė pedagogė metodininkė,

5 klasės vadovė

56.   

Edita Knyzerienė

Aukštasis universitetinis

Socialinė pedagogė

57.   

Ramunė Bagdonavičienė

Aukštasis universitetinis

Vyr. Specialioji pedagogė

58.   

Deimantė Želvienė

Aukštasis universitetinis

Specialioji pedagogė

59.   

Aneta Žukauskienė

Aukštasis universitetinis

Psichologo asistentė

60.   

Kornelija Martinkienė

Aukštasis

Logopedė

61.   

Inga Linkuvienė

Aukštasis universitetinis

Vyr. logopedė

 Parengė direktorius pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė

Skip to content