VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 20182019 M. M.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kuriai klasei vadovauja

Dėstomi dalykai ir krūvis

Įgyta kvalifikacinė kategorija

 VADOVAI

1.

Laima Navickienė

Direktorė

 

 

Vadybinė

II kategorija Istorijos vyr. mokytojas 1996 m.

2.

Jurgita Rudienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 et., mokytoja

 

Anglų kalba pradinėse klasėse

Pradinių klasių bei anglų kalbos mokytoja metodininkė 2012-06-14

3.

Karolis Pugačiauskas

Direktoriaus   pavaduotojas ugdymui 0,75 et., mokytojas

 

Istorija,

pilietiškumo pagrindai

Istorijos mokytojas metodininkas

2017-12 mėn.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

1.

Irena Raudonienė

Pradinių klasių mokytoja

1 klasė

1 klasė

neformalus šv.

Pradinių klasių vyr. mokytoja 1996-06-20

2.

Virginija Stonkuvienė

Pradinių klasių mokytoja

2 klasė

2 klasė  neformalus šv.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė 2017-09-01

3.

Nijolė Stonkuvienė

Pradinių klasių mokytoja

3 klasė

3 klasė  neformalus šv.

Pradinių klasių vyr. mokytoja

4.

Lina Laucevičienė

Pradinių klasių mokytoja

4 klasė

4 klasė  neformalus šv.

Kūno kultūros ir pradinių klasių vyr. mokytoja 2014-01-02

5.

Irma Merliūnienė

Pradinių klasių mokytoja

 Pėžaičių skyrius

1–4 klasės

Pradinių klasių vyr. klasių mokytoja

6.

Danguolė Nausėdienė

Pradinių klasių mokytoja

Pėžaičių skyrius

2–3 klasės Pailgintos dienos grupė

Pradinių klasių

mokytoja

MOKYTOJAI

1.

Angelė Bružienė

Mokytoja

Ig

Chemija

Gamta ir žmogus  mokinių poreikiams tenkinti

Chemijos   mokytoja metodininkė 2014-12-29

2.

Aldona Dobradziejūtė

Mokytoja

 

Matematika

Matematikos  mokytoja metodininkė 2002 m.

3.

Jovita Jokšienė

Mokytoja, meninio ugdymo vadovas

 

Muzika

Neformalus švietimas

Muzikos  mokytoja metodininkė, 2002 m.

4.

Judita Klimienė

Mokytoja

 

Tikyba

 

5.

Irena Juciuvienė

Mokytoja

 

Lietuvių k.

Lietuvių k.  mokytoja metodininkė 2005-12-28

6.

Alva Giržadienė

          Mokytoja

 IVa g

Dailė

Neformalus švietimas

Pradinių klasių vyr. mokytoja

1996-12-30, dailės mokytoja metodininkė 2014-01-02

7.

Aušra Dara

Mokytoja

 

Anglų k.

Anglų k. mokytoja

2012 m.

8.

Ineta Ruškė

Mokytoja

IIIg

Technologijos

Neformalus švietimas

Technologijų mokytoja 2010 m.

9.

Modesta Barakauskaitė

Mokytoja

7 klasė

Lietuvių k.

 

10.

Adomas-Petras Neimontas

Mokytojas

 

Fizika

Neformalus švietimas

mokinių poreikiams tenkinti

Fizikos ir astronomijos mokytojas ekspertas 1998-06-30

 

11.

Inga Rimkuvienė

Mokytoja

IIb g

Kūno kultūra

Neformalaus švietimo

Kūno kultūros mokytoja 

12.

Ramutė Stankaitienė

Mokytoja

IVb g

Informatika

Neformalus švietimas

mokinių poreikiams tenkinti

Fizikos vyr. mokytoja 1997-09-23,

informatikos mokytoja metodininkė 2005-04

13.

Irena Žemgulienė

Mokytoja

 

Anglų k.

Anglų k. mokytoja metodininkė 2001-12-21

14.

Aldona Šneiderienė

Mokytoja

 

Matematika

Matematikos vyr. mokytoja 2002 m.

15.

Diana Vepštienė

Mokytoja

8 klasė

Geografija

biologija

Geografijos vyr. mokytoja

1998-12-30, biologijos mokytoja metodininkė

2014-12-29

16.

Daiva Čeponytė

Vaiko priežiūros atostogos

 

 

 

17.

Zofija Bernotienė

Mokytoja

IIa g

Rusų k.

Rusų k. vyr. mokytoja

2005-06-22

18.

Sandra Leonauskienė

Mokytoja, meninio ugdymo vadovė

 

Choreografija Neformalus švietimas

Choreografijos vyr. mokytoja, 2009 m.

19.

Renata Girdvainytė

Mokytoja, meninio ugdymo vadovė

 

Muzika

Neformalus švietimas

 

 

20.

Klara Pozingienė

Vaiko priežiūros atostogos

 

 

 

21.

Dainius Stulpinas

Mokytojas

 

Technologijos

 

22.

Edmundas Norvilas

Mokytojas

 

Kūno kultūra

Neformalus švietimas

Kūno kultūros mokytojas ekspertas 2018-01 mėn.

23.

Vitalija Ringytė Ališauskienė

Vaiko priežiūros atostogos

 

 

 

24.

Alma Vanagienė

Mokytoja

6 klasė

Anglų k.

Anglų k. mokytoja metodininkė 2005 m.

25.

Aldona Ivaškevičienė

Mokytoja

 

Etika

tikyba

Mokytoja

26.

Ugnė Kuraitė

Mokytoja

 

Geografija, ekonomika, žmogaus sauga

 

27.

Svetlana Rimševičienė

Mokytoja

5 klasė

matematika

Vyr. mokytoja

28.

Andrius Mereckis

Mokytoja

 

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Mokytojas

29.

Jolanta Kudabienė

Mokytoja

 

Neformalus švietimas

Vyr. mokytoja

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

1.

Inga Linkuvienė

Mokytoja, logopedė

Ikimokyklinė grupė

Priešmokyklinės grupės mokytoja

 

2.

Jolanta Toleikytė

Mokytoja

Ikimokyklinė grupė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

 

3.

Žibutė Strumylienė

Mokytoja

Ikimokyklinės grupės „Boružiukai“ mokytoja

Ikimokyklinės grupės „Boružiukai“ mokytoja

Vyr. auklėtoja 2000 m.

4.

Janina Riaukienė

Mokytoja

Ikimokyklinė grupė

Ikimokyklinės grupės mokytoja

Vyr. auklėtoja 1997 m.

5.

Rasa Lukomskienė

Mokytoja

Ikimokyklinės grupės „Boružiukai“ mokytoja

Ikimokyklinės grupės „Boružiukai“ mokytoja

 

6.

Aldona Jefišova

Mokytoja

Jungtinė vaikų grupė

Jungtinės grupės auklėtoja 1 et.

Priešmokyklinės grupės vyr. auklėtoja 2000 m.

7.

Alvyda Švabienė

Mokytoja

Jungtinė vaikų grupė

Jungtinės vaikų grupės auklėtoja – 1 et.

 

8.

Vaida Merliūnienė

Mokytoja

Jungtinė vaikų grupė

Jungtinės vaikų grupės auklėtoja –0,65 et.

PAGALBOS SPECIALISTAI

1.

Regina Mozerienė

Bibliotekos vedėja

 

1 et.

10 p. – rusų k.

Rusų k. vyr. mokytoja 1994-06-09

2.

Laima Rėbždienė

Soc. pedagogė

 

1 et

Vyr. socialinė pedagogė 2011-01-06

3.

Ramunė Bagdonavičienė

Pradinių klasių mokytoja, specialioji pedagogė

 

 Spec. pedagogas  1,5 et.

Pradinių klasių vyr. mokytoja 1999-08-31,

Spec. pedagogas 2012 m.

Vyr. spec. pedagogas 2017-09-01

4.

Aneta Žukauskienė

Psichologo asistentė

 

 

 

5.

Modesta Stončiuvienė

Logopedė

 

Logopedė – 1 et.

Spec. pedagogas 2010 m.

6.

Valdonija Karaliūnienė

Muziejininkė

 

Neformalus švietimas

Etninė kultūros, dailės mokytoja ekspertė