Menu Close

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

  • Teikia tėvams informaciją apie vaiko ugdymą, socialinius ir psichologinius bei ugdymo(-si) poreikius, jų teikimo svarbą.
  • Konsultuoja mokyklos bendruomenę vaiko teisių ir pareigų bei prevenciniais klausimais.
  • Ugdo mokinių gebėjimus priimti sprendimus, spręsti problemas, formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Konsultuoja nemokamo maitinimo ir socialinės paramos klausimais.
  • Organizuoja mokinių vasaros užimtumą.
  • Kontroliuoja mokinių lankomumo apskaitą.

 

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS

Socialinės pedagogės metodininkės

2023 – 2024 m.m.

DARBO LAIKAS

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų, klasės vadovų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje

Pietų pertrauka

Nekontaktinės valandos 

Konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje,  tiriamasis, organizacinis darbas ir kt.

Pirmadienis 7.00 – 12.30 12.30 – 13.00 13.30 – 16.30
Antradienis 7.00 – 12.30 12.30 – 13.00 13.30 – 16.30
Trečiadienis

7.00 – 9.00; 10 – 12.30 (Veiviržėnai)

9.00 – 10.00 (Pašlūžmis)

12.30 – 13.00 13.30 – 16.30
Ketvirtadienis

7.00-10.00  (Veiviržėnai)

10.15-13.15 (Judrėnai)

12.30 – 13.00 13.15 – 16.15
Penktadienis 7.00-13.00 12.30 – 13.00 13.30 – 16.30

L. Rėbždienės – Socialinės pedagogės veiklos planas 2023 metams

Pastaba:  Socialinio pedagogo veiklos planas gali kisti metų eigoje, pagal  iškilusias nenumatytas situacijas mokykloje.

Socialinė pedagogė metodininkė Laima Rėbždienė

 

Įstaigų, teikiančių pagalbą savižudybės atveju, sąrašas

Skip to content