Menu Close

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

 

  • Teikia tėvams informaciją apie vaiko ugdymą, socialinius ir psichologinius bei ugdymo(-si) poreikius, jų teikimo svarbą.
  • Konsultuoja mokyklos bendruomenę vaiko teisių ir pareigų bei prevenciniais klausimais.
  • Ugdo mokinių gebėjimus priimti sprendimus, spręsti problemas, formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Konsultuoja nemokamo maitinimo ir socialinės paramos klausimais.
  • Organizuoja mokinių vasaros užimtumą.
  • Kontroliuoja mokinių lankomumo apskaitą.

 

Socialinės pedagogės Laimos Rėbždienės darbo laikas

I–V- 7.45–14.00

nekontaktinės valandos

14.00–15.00

 

Pietų pertrauka

11.00–11.30

Socialinės pedagogės 2021-2022 m.m. veiklos programa

Pastaba:  Socialinio pedagogo veiklos planas gali kisti metų eigoje, pagal  iškilusias nenumatytas situacijas mokykloje.

Socialinė pedagogė metodininkė                                                             Laima Rėbždienė

 

Įstaigų, teikiančių pagalbą savižudybės atveju, sąrašas

Skip to content