Menu Close

Socialinis emocinis ugdymas

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA ĮGYVENDINA LIONS QUEST PROGRAMĄ

LIONS QUEST programos savo kelią pradėjo 1975 metais Ohajo valstijoje, Columbus mieste, 2002 metais tapusios svarbiausiomis Pasaulinio LIONS judėjimo programomis jaunimui, o 2006 metais atkeliavo į Lietuvą. Savo kelią šios programos pradėjo Klaipėdoje. Tai buvo pirmieji žingsniai link nuoseklių, ilgalaikių programų diegimo Lietuvos mokyklose, per kuriuos galima sumažinti žalingų įpročių, patyčių skaičių ir paversti mokyklą vaikams palankia aplinka.

LIONS QUEST sudaro trys pagrindinės programos:

LAIKAS KARTU – programa skirta  priešmokyklinių amžiaus ir 1–4 klasių mokiniams.

PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS – programa skirta darbui 5–8 klasėse.

RAKTAI Į SĖKMĘ – jaunimo programa, skirta gimnazijų mokiniams ir yra viena stipriausių lyderystės ugdymo programų.

Visas šias programas pristato šiame interneto puslapyje:

www.lions-quest.lt

Reagavimo_i_patyčias_mokykloje_rekomendacijos

 

Dalyvaujame TECPC projekte. Dalinamės rezultatais, prie kurių parengimo prisidėjo ir Mūsų gimnazijos bendruomenė.

Susipažinkime:

  • PPT pranešimas apie patyčias internete su apibendrintais apklausų partnerių šalyse rezultatais.
  • Drauge galime užkirsti kelią elektroninėms patyčioms vadovą mokytojams. Anglišką vadovo versiją galite rasti mūsų svetainėje: https://sih.lt/lt/apie-mus/sih-parengtos-mokymosi-priemones

TECPC Cyberbullying

O2_TECPC_Handbook_LT

Socialinis emocinis ugdymas (SEU) – tai procesas, per kurį vaikai ir suaugusieji įgyja ir mokosi efektyviai naudoti žinias, gebėjimus ir įgūdžius bei vertybines nuostatas, reikalingas norint:

  • pažinti ir valdyti savo emocijas;
  • išsikelti teigiamus tikslus ir jų siekti;
  • jausti ir rodyti rūpestį kitais (empatija);
  • kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius;
  • priimti atsakingus sprendimus.

 

SEU tikslas – padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime, puoselėti darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

Siekdama kiekvieno mokinio pažangos ir socialinės emocinės brandos, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija įgyvendina socialinio emocinio ugdymo (SEU) programas: „Zipio draugai“, „Laikas kartu“ priešmokyklinėse grupėse, pradinėse klasėse, „Paauglystės kryžkelė“ 5–8 klasėse ir „Raktai į sėkmę“ I –  IV gimnazijos klasėse. Nuoseklūs SEU užsiėmimai 1–4, III-IV g.   gimnazijos klasėse vykdomi klasės valandėlių metu ir integruojami į dalykų pamokas bei gimnazijos gyvenimą, 5 – 8, I-II gimnazijos klasės turi papildomą kassavaitinę SEU pamoką.

Socialinio ir emocinio ugdymo institutas

Skip to content