Menu Close

Parama

Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėvams, mokytojams, mokyklos darbuotojams, buvusiems gimnazijos mokiniams ir kitiems rėmėjams už geranorišką paramą, kurią skyrėte mūsų gimnazijai, pervesdami 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos. Jūsų skirti pinigai yra panaudojami mokinių ugdymo (-si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui. Ši finan­sinė parama – didelė paspirtis gerinti mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, at­nau­jinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinti gimnazijos materialinę bazę.

 

Apie paramos skyrimą skaitykite: https://www.vmi.lt/evmi/noriu-skirti-parama?lang=lt

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos kodas – 291793050

Iš anksto dėkojame visiems, kurie skirsite 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijai ir už bendrą siekį kurti saugias, modernias bei patrauklias gimnazijos aplinkas mūsų vaikams.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.

 

Skip to content