Galime pasidžiaugti, kad net po karantino laikotarpio mūsų gimnazijoje buvo organizuota tęstinė dieninė vasaros poilsio stovykla vaikams iš socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų. Stovykla veikė nuo birželio 15d. iki 19 d. Stovyklą lankė 1-5  klasių mokiniai. Stovyklos veiklas organizavo gimnazijos soc. pedagogė metodininkė Laima Rėbždienė, o jai talkino psichologė Aneta Žukauskienė. Džiugu, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skyrė stovyklos projektui įgyvendinti lėšų, tai padėjo užtikrinti kokybišką ir įdomų vaikų užimtumą. Stovyklos metu vaikams buvo vedami socialinių įgūdžių užsiėmimai, organizuojamos edukacinės ir pramoginės išvykos. Mokiniai aplankė savo krašto muziejus ir norėtųsi pasidžiaugti, kad muziejai, ypatingai Judrėnų Stepono Dariaus gimtinės kraštotyros muziejininkas Mečislovas Raštikis, geba ne tik pateikti eksponatus, tačiau ir sudominti bei įtraukti vaikus į aktyvų istorijos pažinimą. Taip pat nepaisant kaitros, apsitaisę kepurėmis ir pasirūpinę vandens atsargomis, vaikai noriai leidosi į žygį skirtą Veiviržėnų pažinimui įveikdami net 10 km. Stovyklos pabaigą vainikavo edukacinis užsiėmimas Veiviržėnų amatų centre, į kurį mielai priėmė centro vadovė Valė Krauleidienė ir veiklas vedė amatų centro edukatorė, tautodailininkė Aurelė Pociuvienė. Šio užsiėmimo metu vaikai savo rankomis apvėlė muiliukus, taip pasidarydami sau atminimo dovanėles. Stovyklos uždarymo proga vaikams buvo išdalinti padėkos raštai, smulkios dovanėlės.  Vaikai teigė, jog labai greitai prabėgo dienos stovykloje. Atrodo, dar tik susitikome, o jau laikas atsisveikinti…. Norisi tikėti, kad ekskursijos, edukacinės pamokos, komandiniai žaidimai, sportinės varžybos, kiti įvairūs užsiėmimai bei atminimo dovanėlės dar ilgai neleis vaikams pamiršti gražių ir prasmingų akimirkų stovykloje.

Socialinė pedagogė metodininkė          Laima Rėbždienė