Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais, mūsų gimnazijoje buvo organizuota tęstinė dieninė vasaros poilsio stovykla vaikams iš socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų. Stovykla veikė nuo birželio 10 d. iki 14 d. Stovyklą lankė 1–4  klasių mokiniai. Stovyklos veiklas organizavo gimnazijos soc. pedagogė metodininkė Laima Rėbždienė, o jai talkino psichologė Aneta Žukauskienė. Džiugu, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skyrė stovyklos projektui įgyvendinti lėšų, tai padėjo užtikrinti kokybišką ir įdomų vaikų užimtumą. Stovyklos metu vaikams buvo vedami socialinių įgūdžių užsiėmimai, organizuojamos edukacinės ir pramoginės išvykos. Mokiniai lankėsi pramoginiame batutų parke „Sky park“, taip pat lankėsi Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje, kur susipažino su gintaro kelio istorija, dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Skrynia sugrįžta“. Tačiau turbūt didžiausią įspūdį paliko išvyka į Jūrų muziejų ir Delfinariumą. Stovyklos pabaigą vainikavo trumpa išvyka į A. Pliaterio Švėkšnos dvarą, kur vaikai ne tik apžiūrėjo šį paveldą, tačiau ir sudalyvavo trumpose orientacinėse varžybose. Po varžytuvių vaikams buvo išdalinti padėkos raštai, smulkios dovanėlės.  Vaikai teigė, jog labai greitai prabėgo dienos stovykloje. Atrodo, dar tik susitikome, o jau laikas atsisveikinti…. Norisi tikėti, kad ekskursijos, edukacinės pamokos, komandiniai žaidimai, sportinės varžybos, kiti įvairūs užsiėmimai bei atminimo dovanėlės dar ilgai neleis vaikams pamiršti gražių ir prasmingų akimirkų stovykloje.

Socialinė pedagogė metodininkė          Laima Rėbždienė