Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos karantino metu kiekvieną savaitę susitinka nuotoliniuose susirinkimuose, kur dalinamasi prabėgusios savaitės įspūdžiais, aptariamas tėvų aktyvumas bei grįžtamasis ryšys, ieškoma būdų aktyvinti veiklas. Kolegiškumo skatinamos, nuoširdžiai palaikomos gimnazijos vadovų, mokytojos nepraranda idėjų ir kūrybiškumo, siekia, kad nuotolinis darbas būtų, kiek galima tokiomis sąlygomis, kuo efektyvesnis. Gegužės 6 dienos susirinkimas tapo dviejų valandų trukmės konferencija- dalimosi gerąja patirtimi, pristatymu efektyvių darbo metodų, sėkmingiausių savaičių, metodinių priemonių demostravimu bei patarimais/mokymais, kaip įveiklinti bei sėkmingai pritaikyti darbe įvairias internetines programas.

Su 2–3 m. amžiaus grupe dirbanti mokytoja Vaida Girskienė pristatė savo sukurtą pasaką apie Pagranduką, kurios veikėjai, sudėlioti iš akmenukų, atgijo filmukų kūrimo programėlės dėka. Mokytoja dalinosi patarimais, kaip kurti filmukus, juos įgarsinti ir sėkmingai panaudoti ne tik dirbant nuotoliniu būdu, bet ir ateityje. Taip pat mokytoja Vaida pristatė ,,Boružiukų knygutę“, kurios elektroninio varianto dvi dalys jau pasiekė tėvelius- ši idėja, subrandinta kartu su kolege Alma Kinčiene, ir tapo grupės ,,Boružiukai“ nuotolinio darbo tikslu, varikliuku: kasdien vaikams pateikti po keletą knygutės puslapių, kuriuose atsispindi net tik pateikiamos veiklos, užduotys, pasakėlės ir kt., bet ir grįžtamasis ryšys. Šiuo metu ruošiama elektroninės knygos trečioji dalis.

Grupės ,,Pelėdžiukai“ mokytoja Žibutė Strumylienė labiausiai pasidžiaugė karantino metu suteikta galimybe kasdien tobulėti, prisijaukinti naujoves. Pati mokytoja teigia: ,,peržengusi ribą ,,nuotolinis“, tobulėju kaip pedagogė, atrandu inovatyvių veiklų, naujų idėjų. Dalyvauju nuotoliniuose mokymuose, seku „Švietimo naujienų“ informaciją, domiuosi aktualiais  ikimokyklinio ugdymo klausimais elektroninėje erdvėje bei kitų ikimokyklinių įstaigų darbais, analizuoju gautą informaciją, dalinamės patirtimis“. Mokytoja Žibutė džiaugėsi, kad pateikta paprasta užduotis- varlytės stebėjimas, davė daug naudos: ryžtas atlikti užduotį, lavinami komunikavimo gebėjimai, atsiveria pažintinės galimybės, stiprėja meninė raiška, pabuvimas gryname ore stiprina sveikatą. ,,Džiaugiamės šeimų grįžtamuoju ryšiu ir esame dėkingi už atvirumą. Stengiamės reaguoti į pastabas ir prašymus“- kalbėjo mokytoja.

Grupės ,,Peliukai“ mokytoja Loreta Stirbienė papasakojo apie didžiausio populiarumo vaikų tarpe sulaukusias veiklas, viena iš jų- Raibulė vištelė velykiniu laikotarpiu dėjo vardinius kiaušinius. Ir- kokia laimė vaikams buvo ryte sužinoti, kad būtent jam skirtas kiaušinis jau lizdelyje! Su nekantrumu vaikai dalinasi žinia išgirsti kukuojant gegutę. Ir gandro žingsnių matavimas, fiksavimas! Mokytojos Loretos gebėjimai išlaikyti vaikų domėjimąsi, laukimą naujienų, skatinimas pasidžiaugti savais pasiekimais ir juos parodyti draugams- vienas iš kūrybingo darbo metodų .

Priešmokyklinės grupės mokytoja Alvyda Švabienė, pasidžiaugdama bendradarbiavimu organizuojant nuotolinį darbą su kolege Inga Linkuviene, pristatė taikomą slaptosios misijos idėją, kur vaikai kaskart skatinami ieškoti, atrasti, eksperimentuoti. Vaikams- slaptiesiems agentams ,,Bitės“- ne šiaip pristatomos užduotys, bet  jie tampa aktyvūs misijos vykdytojai, svarbūs ieškotojai, atradėjai, žinias perduodantys detektyvams ir jų padėjėjams. Taip išradingai buvo atrastas pavasaris, užfiksuoti medžiuose besislepiantys kačiukai. Įdomu? Įtraukia? Nenusibosta? Vilioja? TAIP x 4! Taip pat mokytoja Alvyda kolegiškai dalinosi patirtimi ir pravedė mokymus, kaip paruošti užduotis su programėle Word wall.

Pėžaičių skyriaus mokytojos Vaida Merliūnienė ir Aldona Jefišova, kaip vieną iš labiausiai pavykusių veiklų, sulaukusių aktyviausio grįžtamojo ryšio, įvardino mamytėms skirtą savaitę ,,Mamytę aš myliu“: vaikai ieškojo gėlyčių, jas paveikslavo, rišo gėlių puokšteles. Mamytės buvo laimingos ne tik gėlėmis pamalonintos, bet ir apdovanotos  komplimentais ,,graži“, ,,švelni“, ,,gera“. Mokytoja Vaida pademonstravo savo sukurtą su Power Point programėle vaizdinę gėlių pažinimo priemonę. Beje, mokytoja šią programėlę įvardijo kaip dažniausiai naudojamą ruošiant vaikams užduotis.

Paslūžmių skyriaus mokytoja Ligita Kiudelytė akcentavo betarpišką paprastą bendravimą su tėvais, nešantį sėkmę, dažnai naudojamus individualius pokalbius su tėvais. Kaip vieną iš sėkmingesnių veiklų savaičių mokytoja paminėjo ,,Velykinio margučio iššūkį“- būtent taip pavadinta veiklioji savaitė sukvietė vaikus ypatingam nuotykiui.

Dalinimosi gerąja patirtimi susirinkimas, stebint nuotolinio darbo neišvargintas, vis dar gyvas idėjomis, koleges, subrandino kreipimąsi-padėką mūsų gimnazijos vadovams. Ne iš knygų, svetimų tekstų, bet iš širdies brandinti, visų ištransliuoti žodžiai skirti žmonėms- teikiantiems jėgų, svarbiausia, noro, vidinio užsidegimo, neužgniaužiantiems diktatoriškais nurodymais, kaip dirbti, tyliai stebintiems, palaikantiems: ,,Mūsų stabilaus ir įgalaus požiūrio į nuotolinį darbą, mūsų noro laukti rytojaus, nes tikrai žinom, ką darysim ir kaip darysim, nes mylim savo darbą, rezultatas yra gimnazijos direktorės, pavaduotojų pasitikėjimas mumis. Dėkojame už suteiktą laisvę dirbti kūrybingai, savarankiškai pasirenkant metodus, nes JIE tiki mumis, dėl to ir rezultatai mūsų darbo, mūsų stabilios emocinės būklės, mūsų noro tobulėti yra kiek įmanoma tokiomis sąlygomis aukščiausios kokybės. Tariame AČIŪ, gerbiamieji direktore Laima, pavaduotoja Jurgita, pavaduotojau Karoli, už žmogiškumo pamokas kasdien, už tolerancijos dovaną. Sėkmės jums!“.

Informaciją parengė Vaida Girskienė, ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Boružiukai“ mokytoja

Elektroninės knygos apie Boružiukų veiklą: 

https://read.bookcreator.com/J7n0aYYyGyRtDa8Uylp0oefwE0q2/MIJ41xHpR0OR43hTFRvs6w 

https://read.bookcreator.com/J7n0aYYyGyRtDa8Uylp0oefwE0q2/NdsAoVqVQSGq3Kj-or5osw