Galime pasidžiaugti, kad net po karantino laikotarpio mūsų gimnazijoje buvo organizuota tęstinė dieninė vasaros poilsio stovykla vaikams iš jautresnėse socialinėse situacijose atsidūrusių šeimų (socialiai remtinų, esančių pagalbos šeimai sąrašuose, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt.). Stovykla veikė nuo birželio 16d. iki 22 d. Stovyklą lankė 1–4  klasių mokiniai. Stovyklos veiklas organizavo gimnazijos soc. pedagogė metodininkė Laima Rėbždienė, o jai talkino psichologė Aneta Žukauskienė. Džiugu, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skyrė stovyklos projektui įgyvendinti lėšų, tai padėjo užtikrinti kokybišką ir įdomų vaikų užimtumą. Stovyklos metu vaikams buvo vedami socialinių įgūdžių užsiėmimai, organizuojamos edukacinės ir pramoginės išvykos. Mokiniai aplankė savo krašto muziejus, pramogų parkus o stovyklos pabaigą vainikavo edukacinis užsiėmimas Veiviržėnų amatų centre, į kurį mielai priėmė centro vadovė Valė Krauleidienė ir veiklas vedė amatų centro edukatorė, tautodailininkė Rimantė Šalčiuvienė. Šio užsiėmimo metu vaikai savo rankomis nusipynė apyrankes, taip pasidarydami sau atminimo dovanėles, susipažino su sudėtingu audimo procesu. Tam, kad vasara būtų saugi stovyklos uždarymo proga vaikams užsiėmimą vedė policijos bendruomenės pareigūnė Asta Zbarauskienė, vaikams buvo išdalinti padėkos raštai, smulkios dovanėlės.  Vaikai teigė, jog labai greitai prabėgo dienos stovykloje. Atrodo, dar tik susitikome, o jau laikas atsisveikinti…. Norisi tikėti, kad ekskursijos, edukacinės pamokos, komandiniai žaidimai, kiti įvairūs užsiėmimai bei atminimo dovanėlės dar ilgai neleis vaikams pamiršti gražių ir prasmingų akimirkų stovykloje.

Socialinė pedagogė metodininkė Laima Rėbždienė