Menu Close

Su gimtadieniu, Lietuva!

Prasidėjo Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ŠVENTINĖ savaitė. Į pirmąją pamoką tradiciškai pakvietė V. Kudirkos ,,Tautiška giesmė”. Gimnazijos direktorė Laima Navickienė pasveikino visą gimnazijos bendruomenę su LIETUVOS GIMTADIENIU bei padrąsino kiekvieną būti aktyviu, svarbiu gimnazijos, Lietuvos piliečiu. Bendruomenišką pilietiškumo pamoką pradėjome bendru šokiu (mokytoja Sandra Leonauskiene). Pasipuošę Trispalvės vėliavos spalvų akcentais, sustojome bendrai nuotraukai (dėkingi Marius Kakta). Reikšmingą mums visiems įvykį – 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto pasirašymą – vainikavome gražiausia patriotine daina ,,Sudainuokime Lietuvą” (ž. R. Stankevičiaus, m. R. Radzevičiaus. Parengė mokytojos Jovita Joksiene, Renata Girdvainyte). Didžiuojamės, kad mūsų gimnazija pavadinta signataro Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija vardu, juk Jis labai svarbus – JO ranka parašytas Nepriklausomybės aktas. Laimingi esame visi, nors maža dalele prisidėję prie gimnazijos bendruomeniškumo bei tautiškumo, pilietiškumo, patriotiškumo ugdymo. Su švente! Pavaduotoja ugdymui J. Rudienė

Posted in Naujienos
Skip to content