Menu Close

Skamba rugsėjo varpai

Turbūt dažnas sutiks, jog mokykla yra ne tik žinios, tarpininkas tarp mokinių ir platformų, kur galima jų rasti, bet ir poveikis visuomenei, ją vienijantis institutas, tam tikras vietovės kokybės ženklas.  Ypatingai tai jaučiasi nuskambėjus rugsėjo 1 -osios skambučiui, kuomet palydėti mokinių į mokyklą  renkasi tėvai, seneliai, dalis bendruomenės. Minėta proga sukurtoje terpėje dažnas gali įdėti savo jausmą, jį išgyventi ir tarsi naujais rūbais aprengti mokslo metų pradžią. Atrodo, tapo tradicija Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos bendruomenei naujus mokslo metus pradėti Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, kurioje į susirinkusius tarsi įtvirtindamas bendrystę kreipiasi  klebonas kun. Vidmantas Gricius.

,,Šiandien tūkstančiai vaikų kartoja – Sveikas, Rugsėji! Dominuoja žiedai šalia kurių prasideda įtempto darbo pradžia į mokslo aukštumas, auginant būsimą Lietuvą. Tad tegul nevysta rugsėjo spalvos ilgus mokslo metus, lai mokiniai mokosi iš mokytojų tikėjimo ir vilties, mokytojai tegul pastebi visus vaikus, jų gabumus, o tėvai tesidalina rūpesčio duona su gimnazija,, – kalbėjo kunigas. Skambant rugsėjo varpams čia prašant Dievo pagalbos aukojamos mišios už gimnazijos bendruomenę.

Į susirinkusius kreipėsi šventės moderatorė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė  Irena Juciuvienė linkėdama nebijoti iššūkių, kliūčių, kurios tarsi upėje vanduo, ėjimą pirmyn daro veržlesnį.

Gimnazijos direktorės Laimos Navickienės kalboje buvo primenamos šiandieninės švietimo realijos bei realizuojami „Tūkstantmečio mokyklos“ programos darbai – naujai įrengta muzikos studija, technologijų kabinetai, baigiama chemijos laboratorija.

Bažnyčios skliautuose skambėjo pirmokų eilės, muzikos mokytojos Renatos Girdvainytės atliekami  kūriniai, tikybos mokytojos Aldonos Ivaškevičienės tekstai, abiturientų bei jų auklėtojos Linos Stulpinienės dedikacijos bendruomenei, padėkos  kunigui už bendrystę.

Tad galima sakyti – turime moralinę ir fizinę tvarką, tikslus ir orientyrus, kurie gali tapti vyraujančiais motyvai.

Arūnas Mikalauskas

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos

istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas

Posted in Naujienos
Skip to content