Pavasaris–tai viltis išgyventi, džiaugtis saulės šiluma ir atbundančia žaluma. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokiniai dźiaugiasi galėdami lavinti savo gabumus nuotoliniame neformaliame ugdyme. Pradinių klasių mokytojos pasitelkusios „Eduka klasė“ programą sėkmingai organizuoja neformalią veiklą. Neprarasti fizinio aktyvumo, judesio grakštumo bei lankstumo nuotoliniu būdu skatina choreografijos bei kūno kultūros mokytojai. Fizikos ir muzikos mokytojai taip pat stengiasi, kad mokinių dėmesys būtų skiriamas ne tik formaliam švietimui, bet ir popamokinei veiklai nuotoliniu būdu.

Choreografijos mokytoja Sandra Leonauskienė.