GERIAUSIAS BŪDAS IŠLAIKYTI DRAUGYSTĘ – DALYTIS MINTIMIS APIE SAVO DARBUS. Žmones labiausiai suartina veikla.

Taigi…Diena veja dieną, įvykiai įvykius. Ir štai balandis. 15 dieną įvyko susitikimas su projekto „Kokybės krepšelis“ dalyviais iš pajūrio, pamario krašto bei Žemaitijos. Kuratoriaus NŠA metodininko Gražvydas Kazakevičius dėka tai jau tapo tradicija. Klausydamiesi VKC mišraus vokalinio ansamblio „Viržis“ atliekamos dainos virtualiai suskridome į VEIVIRŽĖNUS Klaipėdos rajone. Apie 120 dalyvių pasveikino Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorė Laima Navickienė. „Kaip padėti sau? Mano kelias į save ir į kūrybą“– šia tema mintimis, išgyvenimais dalijosi veiviržėniškė režisierė Audra Lenkauskienė. Ją kalbino lietuvių k. ir literatūros mokytoja Irena Juciuvienė.

Technologijų mokytojos Inetos Ruškės dėka virtualiai pakeliavime po gimnazijos ir skyrių platybėse. Gimnazijos istoriją pristatė muziejininkė Valdonija Karaliūnienė, atnaujintą skaityklą aprodė bibliotekininkė Lina Laucevičienė. Pavaduotojas ugdymui Karolis Pugačiauskas džiaugėsi iš projekto lėšų įkurta gamtos mokslų laboratorine klase bei kita įranga. Direktorė Laima Navickienė pristatė gimnazijos turimus dar keturis skyrius. Pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė pakvietė pailsėti pačių mokytojų pagražintame mokytojų poilsio kambaryje bei gyrė neformalių būrelių veiklą, padėkojo už gimnazijos vardo garsinimą. Taip pat pavaduotoja kartu su pradinių klasių mokytoja Loreta Toleikienė ir klasių vadovų metodinės grupės pirmininke Lina Stulpiniene skaitė pranešimą visiems gana aktualia tema „Vaikų individualūs pasiekimai (VIP)“. Direktorės raginami savo patirtimis pasidalijo ir kitos įstaigos.

Esame dėkingi ne tik savo gimnazijos mokytojams, bet ir visiems kitiems, kurie stengėsi, nuoširdžiai dirbo, kad šis gražus susitikimas įvyktų. Kartu mes galime daug. Jau laukiame kito susitikimo Kretingoje.

Kokybės krepšelio komanda

Gimnazijos pristatymas

2021-04-15 Susitikimo VEIVIRŽĖNUOSE įrašas (Teams platforma)