Š. m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje buvo apžvelgta esama situacija, susijusi su vaikų sveikatos užtikrinimu COVID-19 pandemijos sąlygomis. Posėdžio metu specialistai išreiškė susirūpinimą, kad 2020 m., palyginti su 2019-aisiais, ženkliai (17,9 proc.) sumažėjo sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, skaičius. Į šį skaičių įeina ir kasmetiniai vaikų sveikatos patikrinimai. Nerimą kelia ir tai, kad sumažėjo skiepijimo apimčių skaičius, padidėjo užleistų astmos, endokrininių ir onkologinių atvejų skaičius. Atkreiptinas dėmesys, kad vaikų srautas planinėms paslaugoms gauti yra ženkliai sumažėjęs dėl pirminės sveikatos priežiūros siuntimų ir dėl bendro pacientų kreipimųsi sumažėjimo.

Prie sumažėjimo prisidėjo ir tai, kad dar pirmojo karantino metu privalomi profilaktiniai vaikų sveikatos patikrinimai buvo atidėti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pagal Higienos instituto pateiktus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenis, š. m. sausio 4 d. ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose mokosi 493 663 mokiniai, iš kurių 389 337 (79 proc.) turi pateiktą galiojantį Mokinio sveikatos pažymėjimą (užpildyta I pažymėjimo dalis „Sveikatos būklės įvertinimas“).

Nepaisant to, kad šiuo metu šalyje paskelbtas antras karantinas, pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos vaikams teikiamos tiek tiesioginio kontakto, tiek nuotoliniu būdu:

Tik tiesioginio kontakto būdu teikiamos:

odontologijos paslaugos;

– naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos;

vaikų skiepijimas pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą (siekiant užtikrinti nepertraukiamą vaikų profilaktinį skiepijimą pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, teikiama informacija apie profilaktinius skiepijimus. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ) vaikų tėvams (atstovams pagal įstatymą) pateikia ir suderina šios paslaugos teikimo laiką iš anksto;

profilaktiniai patikrinimai;

pirmoji šeimos gydytojo komandos nario konsultacija, kai pacientas kreipiasi dėl ūmaus sveikatos būklės pablogėjimo, kurio priežastis nežinoma (anksčiau nenustatyta), arba dėl reikšmingo anksčiau nustatytos ligos ar sveikatos sutrikimo pablogėjimo;

Jeigu pacientui įtariama ar diagnozuota užkrečiamoji liga, šeimos gydytojas pasirenka paciento interesus labiausiai atitinkantį paslaugos teikimo būdą. Jeigu šeimos gydytojo komandos nario kontaktinė paslauga pacientui, kuriam įtariama ar diagnozuota užkrečiamoji liga, negali būti suteikta dėl įstaigos darbo organizavimo ypatumų, kurie neleidžia užtikrinti infekcijų kontrolės reikalavimų laikymosi, kontaktinės paslaugos teikimas užtikrinamas pagal sutartį su kontaktines šeimos gydytojo komandos paslaugas galinčia suteikti ASPĮ.

ASPĮ pasirenka paciento interesus labiausiai atitinkantį ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdą (tiesioginio kontakto ar nuotoliniu būdu).

Visos skubios ir planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos vaikams neapribotos, teikiamos visa apimtimi.

Primename tėvams, kad pasibaigus vaiko sveikatos pažymėjimo galiojimui reikėtų vėl patikrinti vaiko sveikatą.

Atkreipiame tėvų dėmesį į tai, kad jie turi teisę PSDF biudžeto lėšomis nemokamai patikrinti vaiko sveikatą, taip pat primename apie privalomus skiepus (ypač skiepus nuo tymų), jų svarbą visuomenės sveikatai.

 

 

Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento duomenis parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus specialistai