Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šventę istorijos mokytojas metodininkas A. Mikalauskas, anglų k. mokytoja metodininkė A. Vanagienė, rusų k. vyresnioji mokytoja Z. Bernotienė, tikybos mokytoja J. Klimienė ir etikos mokytoja A. Ivaškevičienė organizavo integruotą minipraktinę konferenciją “Lietuvos istorijos faktų liudijimas 8 kl. mokinių kūrybinėse, intelektinėse ir meninėse veiklose”, kuri vyko  nuotoliniu būdu vasario 11 d.  Konferencijos dalyviai 8 klasės mokiniai ir dalies jų tėveliai (nes vasario 11 gimnazijoje buvo paskelbta Atvirų durų diena).

Konferencijos metu 8 klasės mokiniai pristatė pranešimus lietuvių, anglų ir rusų kalbomis apie Lietuvos istoriją, įžymius žmones, valstybines šventes, kino filmus, muzikos kūrinius. V. Žemgulytė, D. Žemgulytė ir A. Dargis savo pranešime nušvietė Lietuvos įvykius nuo karaliaus Mindaugo laikų iki 1922 m. Dvi aštuntokės pranešimus parengė anglų kalba. L. Švabaitė parengė pranešimą apie Lietuvos istoriją, o  A. Gečaitė  apie Lietuvos prezidentus. Du mokiniai A. Gečaitė ir D. Kondrašovas pristatė rusų kalbos pamokose parengtą visos klasės jungtinį projektą apie Lietuvos gamtos grožį ir lankytinas vietas. Kad neprailgtų laikas klausantis pranešimų, jų tarpuose skambėjo aštuntokų K. Jasinsko, L. Švabaitės, D. Žemgulytės, I. Dirgėlaitės įgroti ir atsiųsti muzikos kūriniai, muzikiniai programos numeriai.

Po išsamių pranešimų aštuntokė L. Švabaitė supažindino su atlikto interviu rezultatais. Pristatyme buvo pateikta gimnazijos administracijos atstovų, mokytojų, mokinių ir kai kurių veiviržėniškių atsakymai į klausimą „Ką jums reiškia Vasario 16-ta?“ Buvo labai įdomu klausytis nostalgiškų prisiminimų apie reikšmingus įvykius, prasmingų sveikinimų ir linkėjimų Lietuvai.

Konferenciją papuošė tikybos ir etikos mokytojų iniciatyva aštuntokų parengtas  projektinis darbas „Palinkėjimai Lietuvai“. Kūrybiniuose darbuose mokiniai išreiškė patriotinius jausmus, pilietiškumą, meilę ir pagarbą Tėvynei.

Siekiant įsitikinti, ar pranešėjų pateiktą informaciją dalyviai gerai įsiminė, konferencijos pabaigoje keturi aštuntokai T. Steigvilaitė, D. Stripeikaitė, J. Šiuparas ir J. Šlepetis pakvietė visus sudalyvauti protmūšyje „Ką aš žinau apie Lietuvą?“. Netrukus įsitikinome, jog dalyvių žinios yra neginčijamai geros, nes teisingi atsakymai pasipylė kaip iš gausybės rago. Po 30 atsakytų klausimų paaiškėjo, jog nugalėtoja tapo 8 kl. mokinė A. Gečaitė.                     

Džiugu, kad refleksijos metu išgirdome tėvelių ir jų vaikų išsakytus pozityvius konferencijos vertinimus, o tai rodo, kad tokių veiklų, kurios mokiniams yra priimtinos ir mėgiamos, turime organizuoti dažniau.   

Alma Vanagienė

Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos anglų kalbos mokytoja,

8 klasės vadovė