Nuotolinis ugdymas mokinius „išprašė“ iš mokyklų. Gimnazija jau pasiingo mokinių juoko, klegesio, šurmulio.

Visada džiaugiamės dovanomis. Vienos mokytojos šeima padovanojo dažų. Daug dažų. Apsidžiaugėme. Ačiū geradariams. O mintys liejosi per kraštus. Pasitarę su Edukacinių erdvių kūrimo grupe, nutarėme – pagražinti vidines gimnazijos duris. Pats laikas padaryti darbus, kuriems seniai jau ruošėmės.

Nuoširdžiu neformalių meninio ugdymo mokytojų, nepedagoginių darbuotojų prisidėjimu darbas virte virė. Karantinas gimnazijai davė ir pliusų. Rezultatas džiugino visus. Tikimės pradžiugins ir grįžtančius mokinius.

ADMINISTRACIJA