• ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 kl.) Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje ir jos skyriuose vykdomas kontaktiniu būdu mokykloje ir darželyje.
  • Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje ir jos skyriuose (5-12 kl.) vykdomas nuotoliniu būdu.  

Jei Jūsų vaikui reikalinga įranga (nuotolinio mokymosi laikotarpiui), informuokite klasės vadovą.  Pamokos vyksta pagal įprastą pamokų tvarkaraštį. Pertraukų laikas lieka toks pats.  Primename, jog mokiniai mokykloje (pradinių klasių pamokų metu) ir už jos ribų privalo dėvėti veidą dengiančias kaukes.

Informaciją apie tolimesnį ugdymo proceso organizavimą sekite TAMO dienyne, gimnazijos puslapyje. 

Pagarbiai sveikatos linkinti gimnazijos administracija