Kaip žinote, 5-IVg klasių mokinių  ugdymas  vykdomas nuotoliniu būdu, todėl  siekiant  sumažinti tiesioginius kontaktus su produktų tiekėjais, gimnazijos valgyklos darbuotojais, atsiimti sausus davinius bus galima kas antrą savaitę. Išskyrus atvejus, kai patys tėvai (globėjai) pateiks pageidavimą socialinei pedagogei Laimai Rėbždienei (tel. 861844097) apie sausų davinių išdavimo poreikį kiekvieną savaitę.  Atsiimti sausą davinį  bus galima asmeniškai kiekvienam nurodytu laiku  prie gimnazijos valgyklos šoninio įėjimo.

Socialinė pedagogė metodininkė Laima Rėbždienė tel. 861844097