Menu Close

Gimnazijoje startuoja projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Gimnazijoje sukurta projekto įgyvendinimo darbo grupė, kuri remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-2022 m. Rengiant planą bendradarbiauta su ŠMSM paskirtu konsultantu ir Klaipėdos r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra (2020-09-29) ir steigėju (2020-10-05) bei patvirtintas gimnazijos vadovo (2020-10-06). Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai.

Mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti išsikėlėme tikslą – sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių gebėjimams. Projekto metu bus įrengta gamtos mokslų laboratorija, įsigyti interaktyvūs ekranai, kompiuteriai, modernizuota gimnazijos skaityklos erdvė, organizuojami mokymai mokytojams, o mokiniams neformalūs užsiėmimai, mokslinės, tiriamosios, edukacinės veiklos.

 

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Gimnazijoje sukurta projekto įgyvendinimo darbo grupė, kuri remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-2022 m. Rengiant planą bendradarbiauta su ŠMSM paskirtu konsultantu ir Klaipėdos r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra (2020-09-29) ir steigėju (2020-10-05) bei patvirtintas gimnazijos vadovo (2020-10-06). Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai.

Mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti išsikėlėme tikslą – sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių gebėjimams. Projekto metu bus įrengta gamtos mokslų laboratorija, įsigyti interaktyvūs ekranai, kompiuteriai, modernizuota gimnazijos skaityklos erdvė, organizuojami mokymai mokytojams, o mokiniams neformalūs užsiėmimai, mokslinės, tiriamosios, edukacinės veiklos.

Posted in Naujienos
Skip to content