Atvira širdimi atiduodamas gerumas yra tarsi mažos sėklos, iš kurių išaugantys žiedai nuskaidrina mūsų gyvenimą

                                                                                                                                                                              Pem Brau

Gerb.  Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos darbuotojai, tėveliai,

dėkoju už 2 % pajamų mokesčio skyrimą gimnazijai ( Pėžaičių skyriui, ikimokykliniam skyriui ir gimnazijai). 2019 m. gimnazija gavo 2371,58 Eur paramos lėšų.

Sausio 9 d. kartu su Gimnazijos taryba nusprendėme gautas lėšas paskirstyti:

400 Eur – Pėžaičių skyriaus žaidimų aikštelės įrenginiams,

600 Eur – priešmokyklinės grupės valgyklos baldams,

400 Eur – ikimokyklinio skyriaus „Peliukų“ grupės gerbūviui,

971,58 Eur – gimnazijos edukacinių erdvių įrengimui.

Pagarbiai

Direktorė Laima Navickienė