MOKINIŲ PREZIDENTŪRA (toliau − Prezidentūra)  – Gimnazijos savivaldos institucija, į kurią  išrenkama 10−15 mokinių iš kiekvienos 8−12 klasės:

1. Atstovai į Prezidentūrą renkami klasės susirinkime, dėl balsavimo procedūros pobūdžio susitarus susirinkimo dalyviams;

2. Prezidentūra renkama 2 metams;

3. Prezidentūros funkcijos:

3.1. svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių moksleiviškų renginių planus;

3.2. koordinuoja visų moksleivių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį darbą ir laisvalaikį;

3.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;

3.4. svarsto moksleivių teisių Gimnazijoje ir už Gimnazijos ribų klausimus;

3.5. dalyvauja rajono Jaunimo reikalų tarybos veikloje;

3.6. deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;

3.7.  Prezidentūra už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus.

 

 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinių prezidentūros narių sąrašas 2018–2019 m. m.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Klasė

Pareigos

1.

Dominga Pleikytė

II A

Prezidentė

2.

Aistė Kundrotaitė

II A

Prezidentės pavaduotoja

3.

Iveta Poškaitė

IV A

Prezidentūros Facebook paskyros administravimas

4.

Austėja Žemgulytė

IV A

Prezidentūros Facebook paskyros administravimas

5.

Laura Petrauskaitė

IV A

Renginių organizavimas

6.

Emilija Suškaitė

IV A

Renginių organizavimas

7.

Ieva Lomsargytė

IV A

Renginių organizavimas

8.

Emilija Sobutaitė

IV A

Renginių organizavimas

9.

Tadas Andrijauskas

IV A

Plakatų maketavimas

10.

Evelina Arnašiūtė

IV B

Renginių organizavimas

11.

Justė Stonkutė

IV B

Renginių organizavimas

12.

Gintaras Kerpė

III

Garso aparatūra, vaizdo įrašų kūrimas

13.

Žilvinas Dovidaitis

III

Renginių organizavimas

14.

Rugilė Ruškytė

II A

Prezidentūros Facebook puslapio administravimas

15.

Vitalija Judeikytė

II A

Dekoracijų kūrimas

16.

Orinta Šiaulytė

II B

Renginių organizavimas

17.

Laurynas Vitkus

I

Renginių organizavimas

18.

Mantė Norkaitytė

I

Renginių organizavimas

19.

Jokūbas Stulpinas

I

Garso aparatūra

 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinių prezidentūros  veiklos planas 2018–2019 m. m.

Eil.

Nr.

Veikla

Data

1.

Darbo plano rengimas ir aptarimas

Spalio mėn.

2.

Prezidentūros narių susirinkimai

1 kartą per savaitę

3.

Helovino naktis mokykloje

Spalio mėn.

4.

Partizanų kapų tvarkymas

Spalio–lapkričio mėn.

5.

Tolerancijos diena

Lapkričio mėn.

6.

Spalvų savaitė

Lapkričio mėn.

7.

Protų mūšiai

3 kartus per metus

8.

Futbolo diena

Gruodžio mėn.

9.

Kalėdinis paštas

Gruodžio mėn.

10.

Mandarinų diena

Gruodžio mėn.

11.

Kalėdinis karnavalas

Gruodžio mėn.

12.

Gerumo akcija (vaikų namams arba šunų prieglaudai)

Gruodžio–sausio mėn.

13.

Sausio 13 d. minėjimas

Sausio mėn.

14.

Valentino diena

Vasario mėn.

15.

Vasario 16 d. minėjimas

Vasario mėn.

16.

Žemės diena

Kovo mėn.

17.

Kaziuko mugė

Kovo mėn.

18.

Mamų diena

Gegužės mėn.

19.

Šeimos diena

Gegužės mėn.

20.

Veiklos aptarimas

Birželio mėn.

Parengė Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinių prezidentūra.