Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.

Buveinė: Aisės g. 3, Pėžaičių k., Veiviržėnų sen., LT 96261 Klaipėdos r. sav.

Skyriuje veikia dvi jungtinės pradinės klasės ir viena jungtinė darželio grupė: ikimokyklinė/priešmokyklinė.

Mokykla ir darželio grupė „Drugeliai“ yra aktyvi, veikli, atvira naujovėms. Sėkmingai įgyvendina mokyklos ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos, meninio ugdymo projektus, nepamirštama puoselėti ir pagrindines įstaigos tradicijas.

Šalia įstaigos įrengta puiki žaidimų aikštelė, aplinkui daug erdvės vaikų įvairioms veikloms. Vaikai daug laiko gali praleisti gamtoje, nes netoliese yra gražus miškelis. Ten galima susipažinti ne tik su įvairia augmenija, bet ir pamatyti įvairių miško gyventojų.

Didelis dėmesys skiriamas bendruomenės vertybėms: pagarbai vienas kitam, mandagumui, kūrybiškumui, savarankiškumui, tolerancijai ir bendradarbiavimui.

Vaikus ugdo kūrybiškos pedagogės, muzikos ir choreografijos vadovės, švietimo pagalbos specialistės. Pedagogai dalyvauja įvairiuose seminaruose, organizuoja mokyklos šventes ir pramogas, talkina kaimelio renginiuose.

Vaikai šioje ugdymo įstaigoje visada laukiami, suprasti ir saugūs!

 

Rudens gėrybių parodėlė

Šiemet, kaip ir kiekvieną rudenį, Pėžaičių darželyje, vyko darbelių iš rudens gėrybių parodėlė. Spalvoto ir turtingo rudens darbeliai – ežiukai, kirmėlaitės, zuikis, pelytės, pelėda, avytė, papuošė įėjimą į darželį ir džiugino visus ateinančius.

Tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, originalias menines saviraiškos formas, bendraujant su šeimos nariais.

Ačiū tėveliams, kurie buvo aktyvūs.
 
Netradicinė rugsėjo 29-oji “Drugelių” grupės diena.
Su džiaugsmu susiruošę kartu su mokytojomis Aldona ir Vaida “Drugelių” grupės vaikai keliavo pas vietinio kaimelio ūkininką Tadą. Čia vaikai iš arčiau susipažino su žemės ūkio technika. Sužinojo grūdo kelią iki iškeptos duonelės. Vaikai parėjo į darželį su pilna gerų emocijų kraitele.
                                                                  🍂🍂🍂
      
 

Rugsėjo 1-osios šventė

Rugsėjo 1-ąją papuošti vaikučiai, lydimi tėvelių, nešini rudeninėmis gėlėmis, rinkosi į Pėžaičių darželio kiemą. Po pasveikinimo kalbų, vaikai linksmai laiką leido, spalvotomis kreidelėmis piešdami saulutes, pūsdami muilo burbulus, ieškodami paslėptų rudens gėrybių. Tikimės, kad mūsų ,,Drugelių” grupė ir toliau  bus laimingų vaikų šalis, kur gyvena meilė, juokas, draugystė ir gražios visų svajonės…

                                                 

 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus pradinukų klasių tvarkaraštis

Valgiaraščio vertinimo pažyma. 4–7 m. „PAVASARIS-VASARA NR. l“

Ugdymo įstaigos tvarkos aprašas – COVID-19

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus grupės darbo grafikas 2020 m. birželio mėn.

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos valgiaraštis 710 metų

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų lankomumo ir užmokesčio už darželį aprašas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus Drugelių grupės darbo grafikas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus pradinių klasių tvarkaraštis 2019–2020 m. m.

Jungrinės grupės Drugelių ilgalaikis planas 20192020 m. m.

Jungtinės grupės Drugeliai dienos ritmas