Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos valgiaraštis 710 metų

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų lankomumo ir užmokesčio už darželį aprašas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus Drugelių grupės darbo grafikas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus pradinių klasių tvarkaraštis 2019–2020 m. m.

Jungrinės grupės Drugelių ilgalaikis planas 20192020 m. m.

Jungtinės grupės Drugeliai dienos ritmas