Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.

Buveinė: Aisės g. 3, Pėžaičių k., Veiviržėnų sen., LT 96261 Klaipėdos r. sav.

Skyriuje veikia dvi jungtinės pradinės klasės ir viena jungtinė darželio grupė: ikimokyklinė/priešmokyklinė.

Mokykla ir darželio grupė „Drugeliai“ yra aktyvi, veikli, atvira naujovėms. Sėkmingai įgyvendina mokyklos ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos, meninio ugdymo projektus, nepamirštama puoselėti ir pagrindines įstaigos tradicijas.

Šalia įstaigos įrengta puiki žaidimų aikštelė, aplinkui daug erdvės vaikų įvairioms veikloms. Vaikai daug laiko gali praleisti gamtoje, nes netoliese yra gražus miškelis. Ten galima susipažinti ne tik su įvairia augmenija, bet ir pamatyti įvairių miško gyventojų.

Didelis dėmesys skiriamas bendruomenės vertybėms: pagarbai vienas kitam, mandagumui, kūrybiškumui, savarankiškumui, tolerancijai ir bendradarbiavimui.

Vaikus ugdo kūrybiškos pedagogės, muzikos ir choreografijos vadovės, švietimo pagalbos specialistės. Pedagogai dalyvauja įvairiuose seminaruose, organizuoja mokyklos šventes ir pramogas, talkina kaimelio renginiuose.

Vaikai šioje ugdymo įstaigoje visada laukiami, suprasti ir saugūs!

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus pradinukų klasių tvarkaraštis

Valgiaraščio vertinimo pažyma. 4–7 m. „PAVASARIS-VASARA NR. l“

Ugdymo įstaigos tvarkos aprašas – COVID-19

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus grupės darbo grafikas 2020 m. birželio mėn.

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos valgiaraštis 710 metų

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų lankomumo ir užmokesčio už darželį aprašas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus Drugelių grupės darbo grafikas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus pradinių klasių tvarkaraštis 2019–2020 m. m.

Jungrinės grupės Drugelių ilgalaikis planas 20192020 m. m.

Jungtinės grupės Drugeliai dienos ritmas